Tusk chciał sprzedać lasy

16

Według notatki opublikowanej na portalu Wikileaks, Donald Tusk rozważał sprzedaż majątku Skarbu Państwa, w tym Lasów Państwowych, by wypłacić rekompensaty za mienie odebrane dekretem Bieruta.

Do tajnej notatki dotarł portal niezależna.pl. Sporządził ją ówczesny ambasador USA w Polsce Victor Ashe. Notatka datowana jest na 23 stycznia 2009 roku. Według jej treści, Donald Tusk oraz ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski byli zdeterminowani do zmuszenia m.in. ministra rolnictwa do sprzedaży cennych nieruchomości Skarbu Państwa, a także Lasów Państwowych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży miały posłużyć do wypłaty rekompensat za mienie odebrane dekretem wydanym w dniu 26 października 1945 roku przez Krajową Radę Narodową (KRN), której przewodniczącym był Bolesław Bierut.

W notatce można przeczytać, że Tusk naciskał na jak najszybsze wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych, by mogło dojść do sprzedaży. Do zbywania majątku jednak nie doszło, lecz temat obciążenia Lasów Państwowych dodatkowym podatkiem wrócił rok temu.
12 lutego 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o lasach, z której wynika, że w 2014 i 2015 r. Lasy Państwowe odprowadzą do budżetu państwa łącznie 1,6 mld zł, a od 2016 r. mają oddawać do budżetu 2 proc. wartości sprzedaży drewna, tj. ok. 100-150 mln zł.

Autor: PC