Zapominalscy Polacy

0
1

„To problemy z pamięcią i roztargnienie, a nie kłopoty finansowe są główną przyczyną opóźnień w płaceniu rachunków – tłumaczy rzecznik prasowa firmy” – Halina Kochalska. Rachunki płaci na czas 53 procent Polaków. Prawie jedna trzecia robi to po terminie, a 17 procent ankietowanych nie przywiązuje do nich uwagi.
Żeby nie zapomnieć o płatności rachunku odkładamy je w widocznych (23 procent) lub wyznaczonych (22 procent) miejscach. Ponad jedna piąta Polaków zapisuje terminy płatności w elektronicznych lub papierowych kalendarzach. 13 procent z nas ustawia tak zwane zlecenia stałe w banku. Ponad dwie trzecie badanych twierdzi, że przyczyną opóźnień w płatności rachunku jest roztargnienie. Jedna piąta w ogóle zapomina o zobowiązaniach, a 15 procent gubi rachunki. Najważniejszym rachunkiem jest opłata za energię elektryczną.
Co zrobić, żeby nie zapomnieć o comiesięcznych rachunkach? Analityk Expandera Jarosław Sadowski tłumaczy, że najłatwiej ustawić tak zwane zlecenie stałe. Sprawdza się ono szczególnie, jeżeli zobowiązania mają stałą wysokość. W innym przypadku można ustawić polecenie zapłaty. O płaceniu rachunków warto pamiętać. Opóźnienia mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Chodzi na przykład o odcięcie nieopłaconej usługi czy opłata za ponowne podłączenie. Jeżeli spóźniamy się ze spłatą rat, musimy liczyć się z karnymi odsetkami. W skrajnych przypadkach bank może wypowiedzieć umowę i zażądać spłaty całego zobowiązania.
Z płaceniem spóźniamy się średnio o nieco ponad 2 tygodnie. Najmniej, bo nieco ponad 9 dni, spóźniają się osoby do 24. roku życia.

Autor: DET, (R), (IAR)