Honory dla Bandery w Kijowie

2

W Kijowie jedna z ulic będzie nosiła imię Stepana Bandery. Odpowiednią decyzję podjęli miejscy rajcy. Swoją ulicę będzie miał też inny przywódca ukraińskich nacjonalistów – Roman Szuchewycz.

Prospekt Stepana Bandery – tak będzie się nazywać dotychczasowy prospekt Moskiewski. Kijowska rada miasta podjęła odpowiednią decyzję. Za prospektem Bandery było 87 spośród 97 radnych. Nikt nie był przeciw. Ponadto w planach rady miasta jest przemianowanie kijowskiego prospektu imienia sowieckiego generała Mikołaja Watutina w prospekt imienia szefa UPA Romana Szuchewycza.

Stepan Bandera, Roman Szuchewycz i organizacje przez nich kierowane ponoszą współodpowiedzialność za czystki etniczne ludności polskiej na Wołyniu w latach 40. ubiegłego wieku. Rzeź wołyńska uznawana jest przez niektórych polskich historyków i polityków za ludobójstwo. 11 lipca przypadnie 73. rocznica tak zwanej krwawej niedzieli – kulminacyjnego punktu rzezi wołyńskiej.

Autor: PC