KE bierze pod lupę 18 krajów: Polska wśród prymusów

1

Komisja Europejska bierze pod lupę 18 krajów członkowskich, których gospodarki zmagają się z problemami. Polski w tej grupie nie ma, ale Bruksela zaleca nam ostrożność.

Wśród krajów, które mają najbardziej niepokojącą sytuację, są: Bułgaria, Francja, Chorwacja, Włochy i Portugalia. „To kraje, w których poważne zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagają stanowczych działań i szczególnego nadzoru” – mówił komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici. W nieco lepszej sytuacji jest 11 innych państw – m.in. Belgia, Niemcy czy Hiszpania – ale im także Komisja zamierza się przyglądać ze względu na wcześniejsze problemy. Unijna analiza obejmie dodatkowo Estonię i Austrię.
Polska – podobnie jak Dania czy Słowacja – zdaniem Brukseli nie wymaga specjalnego nadzoru. „Komisja uznała, że nie jest to potrzebne, aczkolwiek ciągła koordynacja polityki jest konieczna we wszystkich krajach, by identyfikować możliwe ryzyko i prowadzić politykę sprzyjającą wzrostowi i nowym miejscom pracy” – mówił Moscovici. Komisja w swoim raporcie zauważa m.in., że w Polsce spadło bezrobocie, zadłużenie sektora prywatnego jest stabilne, a publicznego zmniejszyło się. Ponadto – jak ocenia Komisja – sektor bankowy jest dobrze dokapitalizowany i przynosi zyski.

Autor: DET, (R), (IAR)