KE ponawia apel do USA ws zniesienia wiz dla 5 krajów, w tym Polski

8

Komisja Europejska ponawia apel do Stanów Zjednoczonych o zniesienie wiz dla wszystkich obywateli Unii. Z całej Wspólnoty są one wciąż wymagane od obywateli pięciu krajów - Polski, a także Bułgarii, Chorwacji, Cypru i Rumunii. W sprawie równego traktowanie Europejczyków Bruksela apeluje do Waszyngtonu od ponad 10 lat.

Komisja argumentuje, że obywatele wszystkich krajów Unii powinni się cieszyć możliwością bezwizowych podróży do Stanów Zjednoczonych. Od ponad 10 lat zwraca uwagę na dyskryminowanie Europejczyków. Kiedy po raz pierwszy apelowała o zmianę stanowiska, wtedy jeszcze obywatele połowy krajów potrzebowali wiz do USA. Teraz ta grupa zmalała do pięciu państw.

O zdecydowane działania apelował do Komisji także Parlament Europejski. Domagał się nawet działań odwetowych i przywrócenia wiz dla Amerykanów. Teoretycznie, zgodnie z zasadą wzajemności, wizy powinny by wprowadzone i Komisja, kilka lat temu, omawiała tę kwestię, ale później stało się jasne, że nie chce zaogniać relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Brukseli pozostają zatem wysiłki dyplomatyczne i apele.

W przeszłości, Stany Zjednoczone niezmiennie odpowiadały, że nie mogą traktować Unii jako całości, bo kraj jest oceniany indywidualnie, według ściśle określonych kryteriów. Brany jest pod uwagę między innymi odsetek odrzuconych wniosków o wizę.

Autor: AS, (IAR)