Polsko-amerykańskie porozumienie o niesieniu pomocy na Bliskim Wschodzie

0
6

Podpisane w Waszyngtonie porozumienia minister Beata Kempa określiła mianem historycznego. „Po raz pierwszy zostało podpisane porozumienie o współpracy humanitarnej i rozwojowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi” – podkreśliła minister do spraw pomocy humanitarnej.

Porozumienie dotyczy przede wszystkim wspólnych działań w dziedzinie pomocy humanitarnej dla poszkodowanych w konfliktach w Syrii i Iraku. „To memorandum dotyczy szeroko zakrojonych działań – począwszy od tych, które są dzisiaj najważniejsze, czyli niesienia pomocy w szczególności niesienia pomocy chrześcijanom i jazydom oraz innym prześladowanym ze względu na swoją religię” – tłumaczyła minister.

Stroną zawartego z polskim rządem porozumienia jest Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego – największa na świecie instytucja zajmująca się pomocą humanitarną. Amerykanie na wsparcie i pomoc poszkodowanym w konfliktach w Iraku i Syrii przeznaczyli prawie 180 milionów dolarów.

Autor: