New York
46°
Sunny
6:55 am4:31 pm EST
9mph
43%
30.07
SunMonTue
59°F
54°F
48°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Społeczeństwo
Polonia

100-lecie Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

01.12.2021

Dziękczynną mszą św. oraz okolicznościową akademią uczczono historyczny jubileusz związany ze stuletnią działalnością Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Był to także wyjątkowy dzień dla jej dyrektorki – Bogusławy Huang, która w tym roku obchodzi 35-lecie pracy pedagogicznej w tej placówce oświatowej.

“Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” – Józef Piłsudski.

Powyższe słowa wypowiedziane przez jednego z ojców polskiej niepodległości i zarazem patrona polskiej sobotniej szkoły w Jersey City mogą stanowić nie tylko motto rocznicowych obchodów, ale także są drogowskazem wyznaczającym kierunek jej działalności.

Spojrzenie z wdzięcznością na historię, odniesienia do teraźniejszości, a także wybieganie myślami w przyszłość można było bardzo łatwo dostrzec podczas uroczystego jubileuszu 100-lecia działalności Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzonego w kościele św. Antoniego z Padwy w Jersey City.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli goście specjalni wśród których byli m.in.: radny Jersey City James Solomon, Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2020/21 Jadwiga Kopala i wicekonsul Stanisław Starnawski (wszyscy na pierwszym planie) / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Uroczystość odbyła się w niedzielę, 14 listopada, a więc trzy dni po Święcie Niepodległości Polski, co pięknie koresponduje z faktem, że placówka ta powstała trzy lata po odzyskaniu państwowości i suwerenności przez nasz kraj. Mimo wielu trudności oraz przeciwności losu szkoła ta nieprzerwanie działa od 1921 roku i pielęgnuje polską mowę i pismo, a także przekazuje patriotyzm oraz uczy szacunku do narodowej kultury, tradycji i wiary.

Jubileusz miał dwuczęściowy charakter i składał się z dziękczynnej mszy św. oraz akademii połączonej z poczęstunkiem. Pod wielkim wrażeniem całości był wicekonsul Stanisław Starnawski uczestniczący w obchodach.

“Jest to imponująca rocznica, która pokazuje ogrom pracy jaką włożyli nauczyciele i rodzice posyłający swoje dzieci do tej szkoły. Ten jubileusz to także ogromne osiągnięcie związane ze stuletnią edukacją dzieci i młodzieży” – stwierdził przedstawiciel polskich władz po zakończeniu uroczystości. Dodał, że wszystkim należą się słowa uznania i wyrazy wdzięczności. Podkreślił, że w szczególności zasłużyła na nie dyrektorka Bogusława Huang, w związku z 35-letnią pracą w tej placówce.

“Krzepiące jest również to, że widać, że jest to żywa szkoła tworząca jedną wspólnotę, że uczniowie i nauczyciele są bardzo zaangażowani i mają dużo ciepła w stosunku do tej szkoły, oraz że również rodzice biorą udział w jej życiu. Centrum obchodów była msza św. więc widać także, że tradycyjne wartości i przywiązanie do polskości celebruje się tutaj w piękny sposób” – dodał wicekonsul Stanisław Starnawski.

W dziękczynnej mszy św. wzięło udział wielu uczniów i absolwentów Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

JUBILEUSZOWE NABOŻEŃSTWO
Dziękczynną mszę św., podczas której wyrażone były podziękowania za – jak podkreśliła na jej początku dyrektorka Bogusława Huang – “wiek owocnej działalności” polskiej szkoły celebrował ks. kanonik Józef Urban, proboszcz parafii św. Antoniego w Jersey City, wraz z dwoma emerytowanymi kapłanami – ks. kanonikiem Rudolfem Zubikiem i ks. kanonikiem Bogumiłem Chruścielem. Modlono się także za założycieli tej placówki oświatowej oraz za wszystkich, którzy nie doczekali jej wyjątkowego jubileuszu, a “pozostawili trwały ślad owocnej pracy”.

Liczny udział wzięli w niej absolwenci, uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pojawili się także goście specjalni, wśród których byli m.in. wspomniany wicekonsul Stanisław Starnawski, radny Jersey City James Solomon, Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2020/21 Jadwiga Kopala, Izabela Spólnik-Zuska, szefowa oddziału w Union, NJ, mec. Sławomir Platta, wiceprezes Komitetu Ochrony Pomnika i Obiektów Historycznych Wojciech Mazur, a także polonijni działacze i przyjaciele szkoły Michał Krzemień i Bogumiła Matuszewska.

Podczas mszy św. okolicznościowe kazanie poświęcone 100-leciu Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wygłosił główny celebrans. Ks. kanonik Józef Urban wspominał w nim m.in. jej długoletniego dyrektora Mariana Morawskiego, związanego z nią przez 46 lat.

Po zakończeniu mszy św. nauczyciele, absolwenci i uczniowie zaprezentowali wiersz poświęcony historii szkoły i jej dzałalności / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Wiele przeszedł on w swoim życiu, przeżył obóz oraz gehennę Syberii” – przypominał kapłan, dodając, że dzięki niemu kolejne pokolenia naszych rodaków nie zapominają teraz języka polskiego. Wspomniał także obecną dyrektor Bogusławę Huang, dziękując jej za wieloletnie poświęcenie pedagogiczne w prowadzonej placówce oświatowej, a także ogrom pracy włożonej w przygotowanie jubileuszu.

“35 lat pracuje w tej szkole i promuje polską kulturę na amerykańskiej ziemi. O tym, że jest osobą oddaną Panu Bogu i nauce oraz polskości i Polonii nie trzeba przypominać. Przygotowując uroczyste stulecie tej szkoły spędziła wiele godzin żeby wszystko pięknie wyglądało” – mówił ks. kanonik. Wspominał zarówno jej, jak i szkoły i parafian, udział w walce o pomnik Katyń 1940 na Exchange Place, a także zmarłego dzień wcześniej Janusza Sporka, prezesa Komitetu Ochrony Pomnika i Obiektów Historycznych, który podczas podczas walki o ten monument współpracował zarówno ze szkołą jak i parafią. Nawoływał do jedności wszystkich Polaków oraz mówił o patriotyzmie i miłości do ojczyzny. Przywoływał także wielkie nazwiska związane z walką o jej wolność – św. Jana Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wygłoszone kazanie było swego rodzaju manifestem polskości i również pięknie korespondowało z zacytowanymi wcześniej słowami marszałka Józefa Piłsudskiego. Jubileuszową mszę świętą pięknym śpiewem i grą uatrakcyjnił organista Grzegorz Kapustka oraz chór prowadzony przez Annę Rutkowską. Były także życzenia, gratulacje, kwiaty, a nawet tradycyjne (kolejne) “Sto lat” dla Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Księża koncelebrujący mszę św. otrzymali jubileuszowe dyplomy. Od lewej: dyrektorka Bogusława Huang, ks. kanonik Rudolf Zubik, ks. kanonik Bogumił Chruściel, ks. kanonik Józef Urban oraz nauczycielka Agnieszka Skiba z synem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ŻYCZENIA I GRATULACJE
Pod koniec dziękczynnej mszy św. wygłoszono szereg życzeń i gratulacji związanych z jubileuszem stulecia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród przemawiających był m.in. wicekonsul Stanisław Starnawski, który odczytał list gratulacyjny przesłany przez konsula generalnego Adriana Kubickiego. Przedstawiciel polskich władz wyraził w nim słowa uznania i podziękowania za wieloletnią pracę i trud włożony przez nauczycieli w kształcenie polonijnych dzieci, a także w podtrzymywanie polskości na obczyźnie.

“Wiek działalności to wspaniały i idealny moment na podsumowanie lat minionych, jak i na kreślenie planów na przyszłość. Państwa szkoła działająca tutaj w Ameryce powstała, gdy młoda Rzeczpospolita odzyskiwała swoją wolność – wolność, o którą nieprzerwanie i nieustraszenie przez 123 lata walczyły kolejne pokolenia Polaków – podkreślił w liście konsul generalny.

Życzenia przekazali również księża celebrujący mszę św.

“Chciałbym pogratulować i podziękować wszystkim nauczycielom, i tym którzy troszczyli się o tę szkołę” – podkreślał ks. kanonik Bogumił Chruściel. Dodał, że wielkim sukcesem jest fakt, że przetrwała ona sto lat. “To świadczy o tym, że było dużo energii i siły, dużo miłości do polskości i języka by go przekazać następnym pokoleniom” – podkreślał duchowny. Dodał, że gdyby miał rozdawać odznaczenia to na pewno wręczył by je wszystkim zasłużonym dla tej szkoły.

“Wiem, że wasz ks. proboszcz dostał medal, ale ja też dałbym go pani Bogusi, która jak myszka przez całe lata tak się troszczyła o tę szkołę” – stwierdził kapłan. Przywołał także jej zaangażowanie w różne uroczystości odbywające się przy pomniku Katyń 1940, w których zawsze udział biorą uczniowie szkoły, którą prowadzi i prezentują programy artystyczne.

“My takich ludzi w Polonii potrzebujemy, którzy z całym sercem i oddaniem chcą służyć Polsce” – dodał na zakończenie ks. kanonik Bogumił Chruściel.

Podczas spotkania w sali parafialnej uczniowie i ubiegłoroczni absolwenci zaprezentowali okolicznościowy wiersz oraz złożyli życzenia i wręczyli kwiaty dyrektorce Bogusławie Huang / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Również pozostali celebransi złożyli życzenia. Ks. kanonik Rudolf Zubik, który wspomniał również swoją współpracę z dyrektorem Marianem Morawskim.

“Wszystkiego najlepszego dla młodzieży, najmłodszego pokolenia i tego najstarszego, które być może jeszcze mnie pamięta” – podkreślił ks. Zubik, który także gratulacje zamieścił w pięknie wydanej księdze pamiątkowej: “Niech ten jubileusz stanie się jeszcze większą motywacją do kontynuowania wspaniałej pracy w nadchodzących latach. Życzę dalszych sukcesów w krzewieniu kultury, tradycji i języka polskiego, a wszystkie zdobyte osiągnięcia niech będą powodem dumy dla nauczycieli, uczniów i rodziców”.

Również ks. proboszcz przekazał gratulacje dla dyrekcji szkoły, nauczycieli, absolwentów, uczniów i ich rodziców. W związku z jubileuszem 100-lecia istnienia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zamieścił także specjalny wpis w księdze pamiątkowej: “Składam gratulacje dyrektorce pani Bogusi Huang i podziękowanie za jej niestrudzoną pracę na rzecz szkoły i środowiska polonijnego oraz podziękowanie wszystkim nauczycielom za ich trudy włożone w nauczanie polskiej dziatwy. Niech kolejne lata działalności szkoły kształcą pokolenia w duchu Ewangelii i zasad z niej płynących”.

W księdze pamiątkowej zawartych jest wiele innych gratulacji i życzeń przesłanych m.in. przez prezydenta Andrzeja Dudę, ambasadora Piotra Wilczka, burmistrza Jersey City Stevena Fulopa, radnego Jamesa Solomona, który także złożył je osobiście w kościele, a także wielu innych polityków i działaczy amerykańskich i polonijnych oraz organizacje, biznesy, rodziców, absolwentów, a także osoby zaprzyjaźnione z polską szkołą.

Osoby wspierające szkołę również zostały wyróżnione jubileuszowymi dyplomami / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

PROGRAM ARTYSTYCZNY
Jubileusz 100-lecia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został uatrakcyjniony występem, absolwentów, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli tej placówki oświatowej. Tuż po zakończeniu mszy św. w kościele został zaprezentowany piękny i wzruszający wiersz poświęcony historii szkoły oraz jej działalności na przestrzeni całego wieku. Nawiązano w nim także do 35-lecia pracy pedagogicznej obecnej dyrektorki”

“(…) Rozwój szkoły umożliwiło grono patriotycznych nauczycieli,
Którzy polską dziatwę języka ojców nauczyć bardzo chcieli.
Wspomnieć tu należy – postać Mariana Morawskiego,
szkołę naszą polską i młodzież ogromnie kochającego.
Pamięć o nim, należy pielęgnować z wielkim pietyzmem,
bo cała jego działalność, przepełniona była głębokim patriotyzmem.
Hołd i podziękowanie należy się pani dyrektorce,
która poświęciła szkole swoje życie i całe swoje serce.
Bez jej inicjatywy nie byłoby dzisiejszej uroczystości,
która tu zgromadziła wielu znakomitych gości.
To pani Bogusia i jej nieustające pomysły,
rozbudzają w nas polskość i pobudzają nasze zmysły.
To dzięki jej trudom i ogromnej pracy,
do wspólnego działania zachęcani są rodacy.
Dzięki niej, nie tylko szkoła ciągle egzystuje,
lecz także, nasz kościół świetnie prosperuje (…)”

To tylko mały fragment długiego, rymowanego wiersza autorstwa nauczycielki Krystyny Rutkowskiej.

Również w sali parafialnej, gdzie odbył się poczęstunek został zaprezentowany wiersz opowiadający o historii szkoły oraz nawiązujący do 35-lecia pracy pedagogicznej w tej placówce obecnej dyrektorki. Zaprezentowali go uczniowie szkoły i ubiegłoroczni absolwenci:
“(…) Boś ty nam trudów nie żałowała,
Tyś dawała podstawy, tyś ukształtowała.
Przez 35 lat długich i w mozolnym znoju,
co sobotę w polskiej szkole i na akademiach
jak żołnierz w boju (…)”

W przedstawionych wierszach widać było ogromną miłość do polskiej szkoły i mowy, ale także wielki szacunek i uznanie jakim wszyscy darzą panią Bogusławę Huang, za jej przywództwo i kierowanie tą zasłużoną, stuletnią placówką edukacyjną. Były także życzenia, kwiaty i gromkie “Sto lat”.

Marzeniem dyrektorki Bogusławy Huang jest by absolwenci szkoły pielęgnowali dziedzictwo składające się z języka polskiego, kultury i tradycji, oraz żeby je zachowali i przekazywali następnym pokoleniom / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Gratulacje na ręce dyrektorki Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyły również przedstawicielki Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Władysława Reymonta z Bayonne oraz Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza z Brooklynu.

Były także podziękowania skierowane od pani Bogusławy Huang do wszystkich gości, księży, uczestników jubileuszowej uroczystości, a także sponsorów i osób zaprzyjaźnionych ze szkołą.

“Jestem wdzięczna wszystkim nauczycielom, z którymi pracowałam, a których imiona są zapisane w księdze pamiątkowej, a także tym, z którymi pracuję obecnie: Agnieszce Skibie, Joannie Lewickiej, Halinie Zemli i Wiesi Walker. Podziękowania kieruję do wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniu tego wydarzenia, ponieważ trudno ich wszystkich wymienić z nazwiska” – podkreśliła dyrektorka. Wręczyła także okolicznościowe dyplomy zasłużonym nauczycielom, sponsorom i osobom wspierającym polonijną placówkę edukacyjną. Otrzymali je także – jeszcze w kościele – wszyscy księża celebrujący dziękczynną mszę św.

Podczas uroczystości zbierano także donacje na cel charytatywny jako dar z okazji jubileuszu szkoły. Zebrano 1220 dol., które zostaną przekazane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach i Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie z przeznaczeniem dla dzieci chorych na nowotwory.

Pamiątkowa fotografia nauczycieli, gości honorowych, osób wspierających szkołę oraz jej absolwentów i uczniów / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Na zakończenie odbył się poczęstunek i wszyscy mogli skosztować pysznego jubileuszowego tortu. Podczas jego krojenia Bogusława Huang skierowała do absolwentów swoje życzenie. Poprosiła ich by pielęgnowali dziedzictwo, które składa się z języka polskiego, kultury i tradycji, oraz żeby je zachowali i przekazywali następnym pokoleniom. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni rocznicowymi obchodami, a przede wszystkim cieszyli się z faktu, że mimo ciągle panującej pandemii udało się je zorganizować. Radości nie kryła także dyrektorka szkoły.

“Była to dla mnie bardzo wzruszająca uroczystość, zwłaszcza gdy w kościele zobaczyłam tak wielu absolwentów i uczniów. To była dla mnie największa nagroda. Nie mogłam się nawet powstrzymać od łez radości i klęcząc przed obrazem Matki Bożej płakałam i myślałam o tych wszystkich, którzy byli razem ze mną, i którzy szli obok mnie po tej samej ścieżce przez 35 lat mojej pracy. Na przestrzeni tych lat doświadczyłam wiele satysfakcji i radości, a te wspaniałe i pełne wzruszeń momenty, które podarowali mi uczniowie, ulokowałam głęboko w sercu. Moim marzeniem jest aby umieścić je w książce, która zamierzam napisać i wydać” – zapewnia Bogusława Huang.

Jest ona także pod wielkim wrażeniem swoich poprzedników, założycieli szkoły i nauczycieli, którzy w bardzo trudnych czasach prowadzili polską szkołę.

“Chylę czoła przed tymi, którzy rozpoczęli to dzieło i przez wiele lat je kontynuowali, a później przekazali je nam. Mam nadzieję, że ta placówka oświatowa będzie istniała jeszcze przez długie lata i wychowa wiele następnych polonijnych pokoleń w duchu patriotyzmu i polskości. Marzę by wszyscy Polacy mieszkający na obczyźnie tworzyli jedną rodzinę i dumnie mówili, że są Polakami” – podkreśliła dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pod koniec uroczystości można było skosztować jubieluszowego tortu / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY