New York
61°
Sunny
6:49 am7:14 pm EDT
10mph
22%
29.97
MonTueWed
55°F
52°F
54°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Świat
Polska

40-lecie Fundacji Jana Pawła II

19.11.2022

Zofia Twarowska

W Rzymie odbyły się obchody 40-lecia powstania Fundacji Jana Pawła II. Rocznica przypadała w roku ubiegłym, ale ze względu na pandemię uroczystości przełożono na rok 2022.

Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona 16 października 1981 roku dekretem papieskim. Popiera i realizuje inicjatywy o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym. Główne jej cele, to pomoc stypendialna w kształceniu młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która studiuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się także dokumentacją i studium pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz opieką nad pielgrzymami w Rzymie.

Uroczystości rocznicowe, które miały miejsce pod koniec września, rozpoczęły się audiencją u papieża Franciszka przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie. Ojciec Święty, zwracając się do naszych rodaków obecnych na placu św. Piotra, powiedział: „Pozdrawiam serdecznie Polaków. Witam szczególnie uczestników obchodów 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II, ustanowionej przez mojego poprzednika. Dziękuję za waszą obecność i zachęcam was, abyście propagowali w świecie jego dziedzictwo duchowe, naśladując świętość jego życia. Niech Bóg wam błogosławi”. Jako widomą pamiątkę 40-lecia Fundacji Jana Pawła II jej członkowie wręczyli papieżowi tryptyk z wizerunkami Matki Bożej oraz św. Franciszka i św. Antoniego.

Papież Franciszek, pozdrawiając Polaków na placu św. Piotra, zaznaczył: „Witam szczególnie uczestników obchodów 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II”

Ważnym wydarzeniem obchodów było sympozjum na Uniwersytecie Urbaniana, którego temat przewodni brzmiał: „Jak przekazać dziedzictwo pontyfikatu kolejnym pokoleniom? Fundacja Jana Pawła II wobec nowych wyzwań”. W sympozjum wzięli udział m.in.: przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji ks. prałat Paweł Ptasznik, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, o. Federico Lombardi – jezuita, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera. List do uczestników sympozjum od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Adam Kwiatkowski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Po referatach odbyła się dyskusja panelowa pt. „Misja Fundacji Jana Pawła II i nowe wyzwania”. We wszystkich wypowiedziach prelegentów przewijała się troska o zachowanie, lepsze poznanie, pogłębienie i przekazywanie spuścizny św. Jana Pawła II następnym pokoleniom z uwzględnieniem jej uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Wskazywano także perspektywy rozwoju tej organizacji i współpracy z innymi podobnymi organizacjami religijnymi przy Stolicy Apostolskiej. Dyskusję posumował kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski, osobisty sekretarz Ojca Świętego. Przypomniał, że Fundacja powstała dzięki ofiarności ludzi, którzy od początku wspierali pontyfikat Jana Pawła II i troszczyli się, aby jego nauczanie było inspiracją dla przyszłych pokoleń, a także wspierali fundusz stypendialny na rzecz kształcenia młodzieży z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. „Chcemy tym dziedzictwem żyć, dzielić się i przekazać następnym pokoleniom” – powiedział kard. Dziwisz.

Msza św. w intencji wszystkich członków Fundacji została odprawiona w bazylice św. Jana na Lateranie. Głównym jej celebransem był abp Marek Jędraszewski. Swoją homilię zakończył słowami: „Fundacja imienia Jana Pawła II, w której z woli Bożej Opatrzności zostało nam dane pracować, ma naszą pamięć o nim nie tylko utrwalać, ale i pogłębiać: dla naszego dobra, dla kształtowania naszej tożsamości”.

Na obchody rocznicowe złożyły się też inne wydarzenia. Jednym z nich był koncert pt. „Muzyka na chwałę Boga” w bazylice św. Pankracego w Rzymie, w którym udział wzięli: Rzymska Orkiestra Kameralna, Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II z Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Zofii Borkowskiej oraz soliści: Ewa Biegas – mezzosopran, ojciec Rafał Kobyliński – tenor. Całością dyrygowała Teresa Krasowska. Na koncert złożyły się utwory muzyki sakralnej i operowej, a także współczesne piosenki. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano ,,Barkę”, która na zawsze zrosła się z pontyfikatem św. Jana Pawła II.

Wydarzeniami, które posłużyły zbudowaniu więzi i zintegrowaniu uczestników uroczystości, były pielgrzymki do Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Skalnej (Santuario Ad Rupes) w Castel Sant Elia oraz do Sanktuarium św. Rity w Cascia.

Na zakończenie uroczystości rocznicowych w Bazylice św. Piotra została odprawiona msza św. dziękczynna. Homilię na niej wygłosił kard. Dziwisz, który powiedział m.in.: „Mamy świadomość, że w tej niezwykłej świątyni spoczywają szczątki św. papieża Jana Pawła II, patrona Fundacji noszącej jego imię, który wprowadził Kościół powszechny w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej. I choć od jego odejścia do domu Ojca minęło już 17 lat, nadal przemawia on do umysłów i serc milionów wiernych na wszystkich kontynentach”.

Przedstawiciele Koła Nowojorskiego Fundacji Jana Pawła II – prezes Mieczysław Pająk i Zofia Twarowska – z arcybiskupem Józefem Staniewskim, stypendystą Fundacji

Obchody zakończył bankiet, na którym obecni byli hierarchowie Kościoła, księża, członkowie Rady Administracyjnej Fundacji, dyplomaci, aryści, którzy uświetniali msze św. śpiewem i muzyką, stypendyści Fundacji studiujący na KUL-u wraz z opiekunem ks. Janem Strzałką oraz członkowie tej organizacji z 48 kół i towarzystw z 18 krajów. Wśród nich była 38-osobowa grupa członków Koła Fundacji z Nowego Jorku z prezesem Mieczysławem Pająkiem. W czasie bankietu słowa podziękowania skierowano do długoletniego przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji, kard. Stanisława Ryłki oraz do o. Krzysztofa Wieliczki, administratora Fundacji, i sekretarki Anny Kielech za przygotowanie uroczystości.

Najlepszym podsumowaniem obchodów 40-lecia Fundacji są słowa stypendystów studiujących na KUL-u.

Tatiana Iwaszkiewicz z Białorusi dzięki stypendium ukończyła studia II stopnia w Instytucie Muzykologii i podjęła studia doktoranckie: „Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do mojego osobistego rozwoju (…). Mam nadzieję, że zdobyta wiedza oraz właściwie uformowana postawa duchowo-religijna pomogą mi po powrocie na Białoruś wnieść nową jakość życia w środowiska moich rodaków, zwłaszcza ludzi młodych, którzy potrzebują pozytywnych wzorców”.

Stypendysta Paweł Zejnałow, student stosunków międzynarodowych na drugim roku KUL-u, pochodzi z Uzbekistanu, wychował się w Taszkiencie, jego rodzina ze strony matki ma polskie korzenie. „Dziękuję Fundacji, że dała mi nadzieję i poczucie Bożego planu w moim życiu. Za możliwość spotkania wielu młodych wierzących katolików, takich jak ja. Za to, że moje horyzonty znacznie się poszerzyły, zmieniły się moje priortety i poglądy na przyszłość. Za możliwość podróżowania do innych krajów Europy”.

Stypendystą Fundacji jest również arcybiskup Józef Staniewski, który prosząc o dalsze wspieranie w kształceniu młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej, powiedział: „Dotknęliście naszego serca. Dziękuję za dotyk miłości i ofiarności”.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY