New York
72°
Partly Cloudy
5:34 am8:10 pm EDT
4mph
59%
29.96
MonTueWed
72°F
79°F
84°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

CBOS: 35 proc. zwolenników rządu; 37 proc. przeciwników

07.05.2024

W kwietniu 35 proc. badanych opowiedziało się jako zwolennicy rządu Donalda Tuska, 37 proc. jako przeciwnicy, a 25 proc. zadeklarowało obojętność – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Oznacza to, że w zeszłym miesiącu nieznacznie obniżyła się zarówno liczba zwolenników, jak i przeciwników rządu.

W kwietniu o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z marca obniżyła się liczba zwolenników rządu Donalda Tuska – poparcie zadeklarowało 35 proc. respondentów – wynika z sondażu CBOS. Spadł także odsetek (o 1 pkt proc.) przeciwników gabinetu Donalda Tuska – do 37 proc. Odsetek badanych deklarujących obojętność wobec rządu to 25 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Jak zauważa CBOS, w odróżnieniu od stycznia i lutego rząd ma więc, tak jak w marcu, minimalnie więcej przeciwników niż zwolenników.

Jak wskazał CBOS, istotne różnice w stosunku do rządu zauważalne są pomiędzy elektoratami partii politycznych. Najwyższym poparciem rząd cieszy się wśród wyborców KO (89 proc.), w nieco mniejszym stopniu popierany jest również przez elektoraty dwóch pozostałych ugrupowań tworzących rząd – Lewicy (69 proc.) i Trzeciej Drogi (60 proc.). Natomiast przeciwnicy rządu dominują wśród sympatyków obecnej opozycji – PiS (82 proc.) i Konfederacji (75 proc.).

Z badania wynika, że wzrósł odsetek negatywnych ocen ogólnego bilansu czteromiesięcznej działalności rządu (45 proc., wzrost o 2 punkty), podczas gdy liczba ocen pozytywnych pozostała na dotychczasowym poziomie (41 proc.).

CBOS zauważył, że praktycznie nie uległy zmianie opinie o polityce gospodarczej rządu. Nieznacznie wzrosła liczba pesymistów sądzących, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce (44 proc., wzrost o 1 punkt), przy utrzymującym się na tym samym poziomie odsetku optymistów wierzących w możliwość poprawy (43 proc.).

Dodano, że w kwietniu również w społecznym wizerunku premiera obserwujemy jedynie bardzo małą zmianę. Po marcowym, niewielkim pogorszeniu notowań minimalnie wzrosła liczba deklaracji zadowolenia z tego, że Tusk stoi na czele rządu (41 proc., wzrost o 1 punkt), a jednocześnie zmalał odsetek niezadowolonych (48 proc., spadek o 1 punkt).

Jak podsumował CBOS, w kwietniu – po marcowym pogorszeniu ocen – notowania rządu w stosunku do poprzedniego miesiąca zmieniły się nieznacznie. Niewielkie zmiany częściej były jednak na minus niż na plus. Autorzy raportu zaryzykowali stwierdzeniem, że w ostatnim czasie lekko narasta krytycyzm wobec rządzącego gabinetu.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode (CAPI, CATI i CAWI) na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, w dniach od 8 do 18 kwietnia 2024 r. na próbie liczącej 1079 osób. (PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ itm/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner