New York
73°
Cloudy
5:34 am8:10 pm EDT
7mph
54%
29.96
MonTueWed
72°F
81°F
82°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

CBOS: 44 proc. dobrze ocenia działalność prezydenta; 49 proc. – niezadowolonych z niej

25.04.2024

Prezydenturę Andrzeja Dudy dobrze ocenia w kwietniu 44 proc. badanych, a niezadowolenie z niej wyraża 49 proc. – wynika z sondażu CBOS. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 41 proc. badanych, a krytykuje ją 46 proc. O pracy senatorów z aprobatą wypowiada się 40 proc., a źle ocenia ją 34 proc.

Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 41 proc. badanych, a krytykuje ją 46 proc.; 13 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Tylko minimalnie lepsze niż przed miesiącem są opinie o pracy senatorów, o której obecnie z aprobatą wypowiada się – podobnie jak w przypadku izby niższej – 40 proc. respondentów (od marca wzrost o 2 punkty procentowe), a źle ocenia 34 proc. 26 proc. badanych nie ma zdania.

Nieco gorsze niż miesiąc temu są notowania głowy państwa. Obecnie prezydenturę Andrzeja Dudy dobrze ocenia 44 proc. badanych (od marca spadek o 2 punkty procentowe), a niezadowolenie z niej wyraża 49 proc. (wzrost o 4 punkty). 7 proc. nie miało zdania.

Lepsze niż w marcu i podobne jak w lutym tego roku są notowania władz lokalnych. Obecnie działalność samorządowców w swojej miejscowości dobrze ocenia 71 proc. ankietowanych (od marca wzrost o 3 punkty procentowe), a źle – 20 proc. (spadek o 3 punkty proc.).

Zadowolenie z władz lokalnych najczęściej wyrażają mieszkańcy wsi i średniej wielkości miast (od 20 000 do 99 999 ludności), a niezadowolenie – respondenci z dużych (od 100 000 do 499 999 ludności) i największych (500 000 i więcej) miast.

Jak podkreśla CBOS, w ciągu ostatniego miesiąca nie zmieniły się znacząco opinie Polaków o pracy parlamentarzystów. „Oceny działalności obu izb są podzielone. W przypadku Sejmu przeważają te negatywne, a w przypadku Senatu – pozytywne” – czytamy.

„Od poprzedniego pomiaru z marca zwiększyło się niezadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy, która znowu częściej spotyka się z krytyką niż aprobatą. Nieco lepsze niż przed miesiącem, choć ogólnie rzecz biorąc stabilne w dłuższym okresie, są oceny kończących kadencję władz samorządowych” – czytamy w opracowaniu do sondażu.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: – wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2024 roku na próbie liczącej 1079 osób (w tym: 63,8 proc. metodą CAPI, 22,9 proc. – CATI i 13,3 proc. – CAWI). (PAP)

par/ itm/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner