New York
61°
Sunny
6:49 am7:14 pm EDT
8mph
24%
29.92
MonTueWed
57°F
52°F
54°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Polska
Opinie i Analizy

CBOS: Polacy są coraz bardziej pesymistycznie nastawieni do sytuacji politycznej i gospodarczej

17.10.2022

W trzecim kwartale roku – w stosunku do poprzedniego – pogorszyły się nastroje społeczne. Słabsze niż w drugim kwartale były oceny zarówno sytuacji politycznej i gospodarczej, kondycji zakładów pracy, jak i poziomu życia – wynika z kwartalnego bilansu CBOS.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w ocenach sytuacji politycznej w trzecim kwartale roku, tak jak w poprzednich, przeważał zdecydowanie krytycyzm.

W lipcu oceny były zbliżone do zarejestrowanych pod koniec drugiego kwartału, jednak w sierpniu i we wrześniu pogorszyły się one w stosunku do lipca i spadły do poziomu z początku roku, czyli okresu sprzed inwazji Rosji na Ukrainę.

W przewidywaniach sytuacji politycznej w trzecim kwartale, tak jak w poprzednich, silniejszy był pesymizm niż optymizm. Co więcej, pesymizm ten jeszcze się pogłębił. Jego nasilenie pod koniec trzeciego kwartału jest zbliżone do rejestrowanego na początku tego roku.

Z bilansu CBOS wynika również, że postrzeganie sytuacji gospodarczej w dwóch pierwszych miesiącach trzeciego kwartału było podobne do tego z końca drugiego kwartału. We wrześniu oceny stanu gospodarki dość wyraźnie się pogorszyły. Po zarejestrowanej w pierwszym kwartale poprawie ocen sytuacji gospodarczej, począwszy od kwietnia oceny te spadają.

W podobnym kierunku zmieniały się prognozy sytuacji gospodarczej w trzecim kwartale. O ile w lipcu i sierpniu przewidywania były porównywalne z notowanymi pod koniec drugiego kwartału, o tyle we wrześniu wyraźnie nasilił się pesymizm.

CBOS wskazuje, że oceny sytuacji w zakładach pracy w trzecim kwartale 2022 r. także się pogorszyły – w stosunku do drugiego. Postrzeganie kondycji zakładów pracy pod koniec trzeciego kwartału było wyraźnie gorsze od zarejestrowanego pod koniec poprzedniego kwartału.

Wartość wskaźnika prognoz w trzecim kwartale utrzymywała się nieco poniżej zera, co oznacza, że obawy przed pogorszeniem były wyrażane tylko nieznacznie silniej niż nadzieje na poprawę. Największa część pracujących zarobkowo zakładała jednak utrzymanie status quo w tym obszarze w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

W badaniu wskazano, że oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin w trzecim kwartale były gorsze niż w drugim. Podobnie jak w przypadku postrzegania kondycji zakładów pracy nadal jednak oceny pozytywne są zdecydowanie silniej wyrażane niż negatywne.

Z kolei w przewidywaniach dotyczących poziomu życia już od mniej więcej roku pesymizm przeważa nad optymizmem – podkreślają autorzy bilansu.

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia”, realizowanych od lipca do września 2022 r. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY