New York
66°
Clear
5:28 am8:18 pm EDT
6mph
61%
29.83
WedThuFri
77°F
72°F
77°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Polska
Opinie i Analizy

CBOS: rząd popiera 26 proc. badanych; 47 proc. to jego przeciwnicy; 23 proc. wyraża obojętność

25.10.2022

W październiku do zwolenników rządu zalicza się 26 proc. badanych, a do przeciwników – 47 proc.; obojętność wobec urzędującego gabinetu wyraża 23 proc. respondentów – wynika z sondażu CBOS.

Z sondażu CBOS wynika, że w październiku do zwolenników rządu zalicza się 26 proc. badanych (od września spadek o 2 punkty procentowe), a do przeciwników – 47 proc. (wzrost o 1 punkt); 23 proc. wyraża obojętność. Poziom obojętności wobec urzędującego gabinetu utrzymuje się na poziomie 23 proc. w ostatnich trzech miesiącach. 4 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

„Są to najgorsze notowania rządu Mateusza Morawieckiego w historii, z rekordowo wysoką przewagą przeciwników nad zwolennikami (wynoszącą 21 punktów)” – zwraca uwagę CBOS.

Od września stabilny pozostaje odbiór wyników działalności rządu. Obecnie źle ocenia je 56 proc. respondentów, a dobrze – 32 proc. 12 proc. nie miało zdania.

Również zarejestrowane w październiku opinie o polityce gospodarczej rządu nie różnią się istotnie od tych z ostatnich dwóch miesięcy. 62 proc. ankietowanych uważa, że nie stwarza ona szansy na poprawę, przeciwnego zdania jest 28 proc.; 10 proc. nie miało zdania.

Społeczny odbiór premiera także jest zbliżony do tego z września. Niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża obecnie 54 proc. badanych (od września spadek o 2 punkty procentowe), a 29 proc. wyraża aprobatę (spadek o 2 punkty). 17 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3 proc. metodą CAPI, 26,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY

baner