New York
61°
Cloudy
5:34 am8:10 pm EDT
8mph
83%
29.98
MonTueWed
72°F
81°F
82°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

CBOS: W wyborach samorządowych Polacy chętniej będą głosować na kandydatów, którym można przypisać status „niezależnych”

06.04.2024

56 proc. osób wolałoby głosować w wyborach na kandydata niezwiązanego z żadną partią i ugrupowaniem politycznym w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a 29 proc. na kandydata mającego poparcie konkretnej partii, ugrupowania politycznego czy koalicji partii – wynika z sondażu CBOS.

Jak podkreśla CBOS, zarówno w odniesieniu do urzędu wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, jak i w odniesieniu do rady miasta lub gminy preferencje są podzielone: podobnie liczne grupy respondentów chciałyby, aby dotychczasowe władze kontynuowały swoją misję oraz aby we władzach pojawili się nowi ludzie.

Z sondażu wynika, że 43 proc. osób wolałoby głosować na innego kandydata niż ten, który obecnie sprawuje urząd w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a 39 proc. na osobę obecnie sprawującą ten urząd. 18 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Z kolei w wyborach do rady gminy/miasta, 42 proc. osób wolałoby głosować na kandydatów niezwiązanych z obecnymi władzami, a 40 proc. osób na kandydatów związanych z obecnymi władzami. 18 proc. nie miało zdania.

Wyższy poziom wykształcenia sprzyja opinii, że do władz lokalnych powinni przyjść nowi ludzie. Z kolei osoby w wieku 45–64 lat chętniej opowiadają się za kontynuowaniem rządów przez dotychczasowego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

56 proc. osób wolałoby głosować na kandydata niezwiązanego z żadną partią i ugrupowaniem politycznym w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a 29 proc. na kandydata mającego poparcie konkretnej partii, ugrupowania politycznego czy koalicji partii. 15 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Według sondażu w wyborach do rady gminy/miasta, 57 proc. osób wolałoby głosować na kandydata “niezależnego”, a 27 proc. na kandydata mającego poparcie konkretnej partii, ugrupowania politycznego czy koalicji partii. 16 proc. nie miało zdania.

Zgodnie z sondażem, chęć głosowania na kandydatów “niezależnych” jest szczególnie popularna wśród osób w wieku od 25 do 34 lat (66 proc). Z kolei osobę popieraną przez konkretne ugrupowanie polityczne najczęściej akceptują respondenci w wieku od 45 do 54 lat (35 proc.)

Ponadto im wyższe wykształcenie mają badani, a także im większa miejscowość, w której mieszkają, tym większe przyzwolenie na kandydata reprezentującego określoną partię polityczną. Za takim rozwiązaniem chętniej opowiadają się również osoby, które deklarują się jako zwolennicy konkretnego światopoglądu (lewicowego lub prawicowego), niż te, które swoje poglądy określają jako „centrowe”.

Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” (407) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 marca 2024 roku na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI). (PAP)

agg/ par/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner