New York
54°
Cloudy
6:19 am7:33 pm EDT
17mph
61%
29.52
SunMonTue
70°F
73°F
72°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Społeczeństwo
Polonia

Drugi w Nowym Jorku polski program dwujęzyczny na Maspeth

09.10.2021

Przed kilkoma tygodniami pierwsi uczniowie zawitali do klasy dwujęzycznej w szkole 153 na Maspeth. Rozpoczęli tym samym wieloletni program edukacyjny w języku polskim, w ślad za funkcjonującym już w pełni programem w szkole 34 na Greenpoincie.

Otwarcie programu oficialnie potwierdził dyrektor Berkowitz 1 lipca br. Poprzedzone to było szeroką kampanią informacyjną Fundacji Dobra Polska Szkoła i “Nowego Dziennika”. Jak wynika z Raportu o uczniach języka polskiego w nowojorskim systemie edukacji, który przygotowałem dla Metropolitalnej Rady Edukacyjnej w styczniu 2020 roku, duża koncentracja polskich uczniów zapewniająca stabilność programu przez kolejne lata istnieje na Maspeth, Ridgewood, Middle Village i Elmhurst. To twarde dane oraz wola rodziców przekonały ostatecznie Superintendent Chan, biuro planowania w dzielnicy Queens i dyrektora szkoły do uruchomienia programu oferującego naukę języka polskiego na równi z angielskim przez pięć dni w tygodniu, w całości ze środków pochodzących z nowojorskiego departamentu edukacji. Za tym idą także godziwe wynagrodzenia dla nauczycieli, z każdy rokiem prace otrzymają kolejni polscy pedagodzy. W pełni rozwinięty program to inwestycja miejska na poziomie od setek tysięcy do ponad milona dolarów rocznie (tylko w jeden program).

Nową klasę prowadzą pani Power i pani Kopczyńska. Bardzo ważne, aby rodzice z tej klasy otoczyli szczególnym wsparciem nauczycielki, gdyż tworzą one program od zera, oraz by aktywnie włączyli się w prace komitetu rodzicielskiego (PTA), bo głos Poloni musi być wciąż dobrze słyszany.

Kto nie zdążył zapisać dzieci do programu, może wypełnić formularz zwany Student Registration Form znajdujący się na stronie internetowej DOE (można skorzystać z wyszukiwarki Google). Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kopie niezbędnych dokumentów wskazanych w formularzu, które wraz z pismem przewodnim wskazującym na okoliczności związane z przeniesieniem dziecka, trzeba przesłać drogą elektroniczną do najbliższego oddziału Family Welcome Center (FWC). Dla szkoły 153 w dystrykcie 24 na Queensie adres jest następujący: QueensPlazaNFWC@schools.nyc.gov Dla szkoły 34 w dystrykcie 14 na Brooklynie obejmującym Greenpoint i Willamsburg, to: StMarksFWC@schools.nyc.gov.

W piśmie przewodnim należy wskazać chęć dołączenia do programu dwujęzycznego w placówce 24Q153 w klasie K (lub analogicznie w placówce 14K034 w klasach K-5). W przypadku programów dwujęzycznych nie ma ograniczeń co do school zone.

FWC po otrzymaniu pisma wyznaczy pracownika, który zajmie się sprawą i poinformuje w odpowiedzi o tym fakcie, następnie wskaże termin około tygodnia, w którym odniesie się do wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu prześle pocztą elektroniczną Enrolment Assignment Letter, który należy niezwłocznie podpisać i z tymi samymi dokumentami przesłać także pocztą elektroniczną do dyrektora wybranej szkoły. Dyrektor dokonuje formalnych zmian i wskazuje klasę oraz dzień, kiedy dziecko ma stawić się w szkole, z reguły jest to następny dzień roboczy.

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z przepisami klasa K nie może liczyć więcej niż 25 osób. Jednak klasa 1 i wyżej jest już większa do – 32 uczniów. Dlatego jeśli nawet nie będzie możliwe dołączenie do klasy dwujęzycznej K, warto zapisać dziecko do tej szkoły, do zwykłej klasy K, aby w kolejnym roku poprosić już dyrektora o przeniesienie do klasy 1 programu dwujęzycznego. Nie wykluczone, iż w kolejnym roku powstaną zarówno dwie klasy K, jak i dwie klasy pierwsze. W przypadku szkoły PS 34 można przenieść dzieci już teraz także do klas 1-5.

Jeśli rodzice nie zdecydują się na tę operację lub nie będzie możliwa, należy złożyć  wniosek w kolejnym roku zgodnie z harmonogramem naborów ze wskazaniem przepisania dziecka do 1 klasy programu dwujęzycznego w roku 22/23. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Pomocne również może być wykazanie opisanego w instrukcji do wniosku tzw. „hardship“ związanego z uczęszczaniem ucznia do obecnej palcówki, co ułatwi proces przeniesienia.

To jednak nie koniec. Obecnie prowadzę rozmowy z Radą Edukacyjną w dystrykcie 15, aby utworzyć kolejny program dwujęzyczny dla polskich uczniów zamieszkujących dolny Brooklyn w tym Borough Park i okolice. Aktywnych rodziców, których pociechy będą w przyszłym roku uczęszczały do klas Kindergarden lub 1 klasy, uprzejmie proszę o współpracę organizacyjną i kontakt na adres: dzawislak@schools.nyc.gov lub z Fundacją Dobra Polska Szkoła czy redakcją “Nowego Dziennika”.

***

Dr. Dariusz Zawiślak jest twórcą multimedialnym i pedagogiem. Aktywnie wspiera edukację imigrantów oraz mniejszości językowych. Jest członkiem Rady Edukacyjnej w Dystrykcie 3 Upper West Side i byłym członkiem Metropolitalnej Rady Edukacyjnej, Komisji Danych oraz Rady w dystrykcie 14. Jest również członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Dwujęzycznej (NABE) oraz stanowego, nowojorskiego Stowarzyszenia wspierającego edukację dwujęzyczną (NYSABE). W trakcie pracy w komisjach przedstawił szereg usprawnień w systemie miejskiej edukacji, które zostały przyjęte jako rezolucje komisji i skierowane do implementacji przez departament edukacji.

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY

baner