Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Polonia

Gala 50-lecia Centrum Polsko-Słowiańskiego

01.12.2022
Członkowie zarządu i współpracownicy CP-S (od lewej): Igor Wieczorkowski – dyr. finansowy, Bożena Mazińska – dyr. Działu Imigracyjnego, za nią Jakub Polaczyk – dyr. Klubu JPII na Manhattanie, Jerzy Sokół – adwokat imigracyjny, Jadwiga Bylinka-Ołdakowska – dyrektor Rady Dyrektorów, ksiądz Józef Szpilski – dyr. Rady Dyrektorów, Zbigniew Solarz – skarbnik, Bożena Konkiel – sekretarz, Elżbieta Gosek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Paweł Pachacz – wiceprezes CP-S, Marian Żak – prezes CP-S, Agnieszka Granatowska – dyr. wykonawcza, Aleksandra Słabisz – dyr. ds. rozwoju ZDJĘCIA: ZOSIA ŻELESKA-BOBROWSKI

Z okazji 50. rocznicy działalności CP-S zorganizowało galę jubileuszową i zaprosiło Polonię do wspólnej celebracji. Uroczystość odbyła się 19 listopada w restauracji Chateau Briand na Long Island.

Elżbieta Popławska

„To 50-lecie to moment nowych narodzin tego Centrum i stoją przed nim nowe zadania” – podkreślił w swoim przemówieniu na gali Centrum Polsko-Słowiańskiego Adrian Kubicki, konsul generalny w Nowym Jorku.

TROCHĘ HISTORII

Powstanie Centrum Polsko-Słowiańskiego było najpotrzebniejszą i najbardziej znaczącą dla Polonii sprawą. Organizacja była drogowskazem do dalszego działania w nowym kraju, szczególnie, że większość przybyłych do Stanów Zjednoczonych rodaków nie znała języka angielskiego, a dorobek, z którym przyjechali, to tzw. przysłowiowy dolar ukryty w walizce. W okolicznościowym pamiętniku, który znajdował się na każdym stole (i to w dwóch językach: po polsku i angielsku) można było przeczytać historię jubilatki. Za oficjalną datę założenia Centrum Polsko-Słowiańskiego przyjmuje się 15 sierpnia 1972 roku. W tym dniu Centrum otrzymało akt fundacyjny, uprawniający do działalności kulturalno-oświatowej. Misją CPS jest niesienie pomocy socjalnej i prawnej dla imigrantów z Polski i innych krajów słowiańskich, jak również lokalnej społeczności.

Członkowie zarządu CP-S z tortem jubileuszowym

Na początku lat 70. ks. Longin Tołczyk pracował wśród emigrantów, którzy przyjechali z Polski. Doskonale znał ich potrzeby i chciał ułatwić im zadomowienie się na ziemi amerykańskiej. I tak zrodziła się idea powołania do życia Centrum Polsko-Słowiańskiego. Jednym z pierwszych programów Centrum były lekcje języka angielskiego, które kontynuowane są do dziś, oraz kursy przygotowujące do obywatelstwa amerykańskiego. Tutaj też Polacy uzyskiwali porady i informacje dotyczące szukania pracy, zapisywania dzieci do szkół i wiele innych.                                                                                                                       

Przemawia konsul generalny RP Adrian Kubicki; za nim prowadzące wieczór jubileuszowy: Agnieszka Granatowska – dyrektor
wykonawcza CP-S, i Aleksandra Słabisz – dyrektor ds. rozwoju 

Kolejnym ważnym filarem działalności CP-S było utworzenie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, którą powołano roku w 1976. Unia odegrała ogromną rolę w poprawie finansowej sytuacji emigrantów. Dzięki pożyczkom z tej instytucji imigranci niemający historii kredytowej w USA mogli kupować nieruchomości w Nowym Jorku.

Przedstawiciele Polonii of Long Island (od lewej): Krzysztof Brożek, Urszula Brożek, Marta Wesołowski, Zbigniew Koralewski,
Walter Wesołowski FOTO: ELZBIETA POPŁAWSKA

Rada Dyrektorów CP-S to grupa woluntariuszy zaangażowanych w rozwój organizacji: Marian Żak – prezes, Paweł Pachacz – wiceprezes, Izabela Kobus-Salkin – wiceprezes, Zbigniew Solarz – skarbnik, Bożena Konkiel – sekretarz, Jadwiga Bylinka-Oldakowska – dyrektor, ks. Józef Szpilski – dyrektor, Artur Dybanowski – dyrektor, Danuta Bronchard – dyrektor; Komisja Rewizyjna: Ela Gosek – przewodnicząca, Dariusz Knapik – członek komisji, Iwona Podolak – członek komisji. W CP-S pracuje 36 osób; na balu obecni byli: Agnieszka Granatowska – dyrektor wykonawcza, Aleksandra Słabisz – dyrektor do spraw rozwoju, Bożena Mazinska – dyrektor programu imigracyjnego, Jerzy Sokół – adwokat imigracyjny, Jakub Polaczyk – dyrektor Klubu Seniora im. JPII na Manhattanie, Igor Wieczorkowski – dyrektor finansowy.

GOŚCIE HONOROWI I NAGRODZENI

Galę jubileuszową rozpoczął inwokacją ks. Grzegorz Markulak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, który nawiązał do słów Jezusa z Ewangelii: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to Mnie uczyniliście”. Podkreślił rolę, jaką odegrało CP-S w życiu nowo przybyłych i często zagubionych rodaków. Podziękował i pogratulował Centrum za tę wyjątkową i niełatwą pracę na rzecz polonijnego i emigracyjnego środowiska.

Marian Żak – prezes CP-S – w swojej mowie powitalnej podziękował wszystkim za udział w jubileuszu. Podkreślił wyjątkowe znaczenie współpracy z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową i roli, jaką te dwie największe polonijne organizacje odegrały w rozwoju Polonii i promocji kultury polskiej w USA.

Od lewej: Krzysztof Matyszczyk – przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU, Bogdan Chmielewski – dyr. wykonawczy PSFCU, Marian Żak – prezes CP-S, Mariusz Śniarowski – dyrektor PSFCU, i jego żona Aneta Śniarowska (pierwsza z prawej), dr Iwona Korga – prezes
Instytutu Piłsudskiego

Oczywiście na balu nie mogło zabraknąć przedstawicieli PSFCU – największej w USA etnicznej unii kredytowej – na czele z Bogdanem Chmielewskim, dyrektorem wykonawczym Unii, i Krzysztofem Matyszczykiem, przewodniczącym Rady Dyrektorów. Krzysztof Matyszczyk w swoim wystąpieniu przypomniał, że „dzisiaj, ponad 40 tys. klientów Unii to członkowie CP-S. Wspieramy Centrum jak żadna inna instytucja od samego początku”. Dodał, że zapewne założyciele Centrum i Unii nie przypuszczali, że te dwie organizacje będą takie wspaniałe, jakimi są dzisiaj, i że powinniśmy być z nich dumni. 

Gościem honorowym uroczystości był Adrian Kubicki – konsul generalny RP, który objął honorowym patronatem obchody 50-lecia CP-S. Konsul przeczytał list gratulacyjny Sławomira Kowalskiego – dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ. A w swojej przemowie szczególnie podkreślił, że „nie byłoby nas tutaj, gdyby nie idea ojców założycieli CP-S, by w tym miejscu, w którym nie zawsze nas chciano, nie wszyscy nam chcieli wierzyć, zawsze mogliśmy liczyć na siebie nawzajem. Myślę, że to jest taka najważniejsza i najpiękniejsza istota miejsca, z którego wszyscy pochodzimy, czyli Polski”. Stwierdził, że należy wrócić do korzeni tej organizacji, żeby wszyscy przedstawiciele różnych instytucji mieli możliwość organizowania się w CP-S. Przypomniał, jak ważne jest dawanie, nie tylko branie, wspieranie innych, pomaganie sobie nawzajem, po to, aby Polacy i polskie organizacje mogły rozwijać swoją polską tożsamość. „To 50-lecie to moment nowych narodzin tego Centrum i stoją przed nim nowe zadania” – zaznaczył mówca.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników balu z gościem z Polski – senatorem Michałem Kamińskim (stoi czwarty z lewej)

W jubileuszu wziął udział Michał Kamiński – wicemarszałek Senatu RP – który podczas swojego wystąpienia stwierdził, „że Polacy potrafili zbudować świetną wspólnotę w USA i być przewodnikiem świata słowiańskiego”.

Centrum Polsko-Słowiańskie cieszy się wielkim uznaniem również wśród władz nowojorskich, a najlepszym tego przykładem była obecność na balu Ady Roszkowskiej z biura posłanki dystryktu 50. Emily Gallager.

Grafikę Janusza Kapusty (drugi z lewej) wygrał na loterii Richard Mazur (w środku) – dyr.  North Brooklyn Development Corp.; pierwsza z lewej – dyr. Agnieszka Granatowska, pierwszy z prawej – prezes Marian Żak

Najważniejsze jednak dla władz CP-S było to, że na bal przybyli przedstawiciele wszystkich niemal polonijnych organizacji, prezesi, adwokaci, lekarze, przedstawiciele biznesu i oczywiście członkowie i sympatycy Centrum.

Uhonorowani przez CP-S statuetkami Ignacego Jana Paderewskiego (od lewej) Alex Storożyński i Ryszard Zawisny;
z prawej – prezes CP-S Marian Żak

Z okazji jubileuszu Rada Dyrektorów CP-S nagrodziła wybitnych przedstawicieli Polonii: Ryszarda Zawisnego – polonijnego biznesmena i przewodniczącego Głównego Komitetu Parady Pułaskiego od 1998 r. Pan Ryszard przyjechał z rodzicami do USA w 1962 r. jako dziecko. Wszystko osiągnął wytrwałością i ciężką pracą. Po tylu latach pobytu w USA mówi płynnie po polsku. Drugim wyróżnionym został Alex Storożyński – laureat Nagrody Pulitzera w 1999 r., autor m.in. książki o Tadeuszu Kościuszce, dziennikarz, kompozytor piosenek, obecnie przewodniczący Rady Dyrektorów w Fundacji Kościuszkowskiej. Zdobył uznanie za promowanie prawdziwego wizerunku historii Polski i działalność antykomunistyczną w swoich publikacjach. Pisząc nagłaśnia wielki dorobek kultury polskiej i współczesnej Polski. Nagrodzeni otrzymali statuetki Ignacego Jana Paderewskiego, wykonane przez Andrzeja Szczepańca, polonijnego rzeźbiarza z Nowego Jorku.                                                                                                                                     

Na rocznicowym balu bawiła się też polonijna młodzież FOTO: ELZBIETA POPŁAWSKA

Wieczór poprowadziły Agnieszka Granatowska i Aleksandra Słabisz. W części artystycznej wieczoru wystąpiła Nicole Renaud – francuska sopranistka, autorka i kompozytorka lirycznych, francuskich piosenek. Akompaniowała sobie na przezroczystym, oświetlanym od środka akordeonie, zaprojektowanym dla niej przez brytyjskiego artystę Paula Etienne Lincolna. Muzyczną oprawę tego wieczoru zapewnił zespół The Masters, który doskonale nadążał za tym, co komu w duszy gra, tworząc ciekawą jubileuszową atmosferę.

Jednym z fantów na loterii był bilet LOT-u, który wręczyła zwycięzcy przedstawicielka polskich linii Agnieszka Kulikowska (trzecia z lewej), obok niej stoi (czwarta z lewej) Joanna Mrzyk – koordynatorka wydarzeń odbywających się w CP-S i organizatorka loterii; z prawej – Marian Żak, z lewej – Zbigniew Solarz

Podczas obiadu zorganizowano loterię, którą poprowadziła Joanna Mrzyk – koordynatorka wydarzeń odbywających się w CP-S. Sponsorzy balu zostali wymienieni na stronie CP-S, a także na specjalnym wydruku, znajdującym się na każdym stole. Cztery duże ekrany telewizyjne informowały o bieżących wydarzeniach. Na zakończenie podano jubileuszowy tort z logo CP-S.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY