New York
37°
Clear
7:08 am4:28 pm EST
8mph
60%
30.27
SatSunMon
43°F
43°F
41°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Ameryka
Polonia
Publicystyka

INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI I NOWY APEL W SPRAWIE PROCEDOWANIA USTAWY
H.R. 82

03.10.2022

WEZWANIE DO DZIAŁANIA W SPRAWIE USTAWY H.R. 82, „AKTU UCZCIWEGO
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z ROKU 2021” TZW. “SOCIAL SECURITY FAIRNESS ACT”


ISTOTA SPRAWY:

H.R. 82 “Akt Uczciwego Zabezpieczenia Społecznego z 2021 roku “to dwustronicowy projekt ustawy,
który trwale uchyla dwa, od dawna funkcjonujące przepisy o Ubezpieczeniu Społecznym.
Te dwa przepisy niesprawiedliwie obniżają emeryturę wielu Amerykanom, w tym Amerykanom
polskiego pochodzenia, którzy legalnie wyemigrowali do USA.
Pierwszym przepisem jest Windfall Elimination Provision (WEP), czyli tzw. Dodatkowe Zródło Dochodu,
który niesłusznie obniża emerytury z Ubezpieczeń Społecznych tym Amerykanom, którzy najpierw
otrzymali polską emeryturę, a następnie uzyskali emeryturę z Ubezpieczeń Społecznych w USA. Kiedy
poszli oni odebrać emeryturę z Ubezpieczeń Społecznych, Administracja Ubezpieczeń Społecznych
powiedziała im, że ich emerytura musi zostać obniżona, ponieważ nie płacili składek do amerykańskich
Ubezpieczeń Społecznych podczas pracy w Polsce. W rezultacie tego działania są tacy emeryci, którzy
popadli w stan ubóstwa. Ta niesprawiedliwość istnieje od dawna i trzeba ją uchylić.
Drugim przepisem jest rządowa rekompensata emerytalna (GPO), która dotyczy świadczeń dla
małżonków i innych członków rodziny. Amerykanie polskiego pochodzenia, ci legalni imigranci z Polski,
są objęci tylko WEP-em. Kongresowe Centrum Badawcze donosi, że WEP dotyka około 2 milionów
Amerykanów, a GPO około 750 000.

Gene Sokolowski przed budynkiem Senatu USA (PASI i WEP/GPO Repeal Task Force)


OBECNY STATUS USTAWY H.R. 82
20 września H.R. 82 został umieszczony w kalendarzu Izby Reprezentantów. Oznacza to, że
przewodnicząca Izby Nancy Pelosi może wnieść projekt ustawy pod głosowanie w dowolnym
momencie od teraz do końca grudnia. H.R. 82 ma obecnie 303 współsponsorów i do uchwalenia ustawy
wymagane jest 218 głosów. Przewodnicząca Izby Pelosi wniesie ustawę do głosowania tylko wtedy,
gdy będzie miała 100% pewności, że ona zostanie przegłosowana. Można przypuszczać, że ponieważ
jest 303 współsponsorów, H.R. 82 powinna być przegłosowana. Jednak są też tacy przedstawiciele,
którzy sprzeciwiają się H.R. 82, niektórzy z nich mają też własne propozycje ustaw, które „naprawiają”
ubezpieczenie społeczne, ale nie uchylają WEP i GPO. Nie wiemy również, w jakie zakulisowe
działania oni i inni są zaangażowani, być może pracują nad przekonaniem Pelosi, że nie powinno się
głosować nad projektem ustawy H.R. 82. Dlatego musimy nacisnąć na przewodniczą Pelosi, aby
poddała H.R. 82 pod głosowanie w Izbie i aby ustawa H.R. 82 została przegłosowana w aktualnej
formie i bez żadnych poprawek!


WYMAGANE DZIAŁANIE:
Polonia amerykańska musi aktywnie i nieustannie nakłaniać przewodniczącą Pelosi do wniesienia
projektu ustawy pod głosowanie. Krytycznie ważnym punktem jest to, że projekt ustawy H.R. 82 musi
pozostać taki, jaki oryginalnie został napisany, bez żadnych zmian czy poprawek. Tylko w ten sposób
WEP i GPO zostaną ostatecznie i na zawsze uchylone. Kilku członków Izby podjęło podstępne próby
Gene Sokolowski przed budynkiem Senatu USA (PASI i WEP/GPO Repeal Task Force)
wykolejenia H.R. 82, które na szczęście się nie powiodły. H.R. 82 nigdy wcześniej nie miał tak silnego
poparcia by zostać uchwalonym przez Izbę, jakie ma teraz. Musimy bezwzględnie wykorzystać tę
szansę i jej nie zmarnować.


PLAN AKCJI:
Musimy zrobić akcję telefoniczną i do 30 września 2022 roku zalać niezliczoną ilością telefonów biuro
przewodniczącej Izby Nancy Pelosi, nakłaniając ją do wprowadzenia H.R. 82 pod głosownie, w
aktualnie istniejącej formie, bez żadnych zmian czy poprawek. Nancy Pelosi powinna zrozumieć, że
takie jest powszechne oczekiwanie polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych. Każdy Amerykanin
polskiego pochodzenia powinien włączyć się w akcję telefoniczną. Dzięki Waszym telefonom mamy
szansę na wygranie tej sprawy. Numery telefonów do biur przewodniczącej Pelosi:

 • Waszyngton D.C. – (202) 225-4965
 • San Francisco – (415) 556-4862
  Poniżej załączamy przykładowe skrypty. Oto co należy przekazać w rozmowie telefonicznej
  pracownikom biur Przewodniczącej Izby Nancy Pelosi.
  PHONE BANK MESSAGE TO SPEAKER PELOSI:
  Introduction:
  Good Morning/Afternoon; My name is ________ and I am calling to urge (Speaker Pelosi)/(Staffer) to bring H.R. 82 to the House floor for a vote as written and with no amendments. H.R. 82 permanently repeals the unjust WEP and GPO penalties.
  2 MESSAGE OPTIONS:

  OPTION 1 – Polish Legal Immigrants whose Social Security Pension is Unjustly Reduced by the WEP:
  Please know that I continue to be unjustly penalized by the WEP. I earned a Polish pension from 19XX-19YY/20XX. I legally immigrated to the US in 19XX/20XX. I then earned a Social Security pension from 19XX/20XX – 19XX/20XX. When I went to collect my Social Security pension, the Social Security Administration told me it must withhold a substantial portion because I did not pay into Social Security when I earned my Polish pension. This is blatantly unjust and must be corrected now. The sum of my Polish pension and Social Security pension is (barely)/(not) enough to cover my monthly expenses for housing, food, utilities, and transportation. This has severely affected my standard of living and quality of life. I therefore respectfully implore (Speaker Pelosi)/(Staffer) to immediately bring H.R. 82 to the House Floor for a vote as written and with no amendments.
  Thank you for your time.
  Good-bye.
  OPTION 2 Polish Americans who know Polish Legal Immigrants Unjustly Affected by the WEP:
  I am a (Polish American)/(concerned American) and I personally know Polish legal immigrants who are unjustly penalized by the WEP. These hard-working individuals first earned a Polish pension,
  immigrated to the U.S., and then earned a Social Security pension. When they went to collect their
  pension, the Social Security Administration told them that it must be substantially reduced because
  they did not pay into Social Security while earning their Polish pension. This is a longstanding injustice that must be corrected now. Please also know that because of this, their standard of living and quality of life has notably declined, and some are at poverty or near-poverty status. I therefore respectfully implore (Speaker Pelosi)/(Staffer) to immediately bring H.R. 82 to the House floor for a vote as written and with no amendments.
  Thank you for your time.
  Good-bye.
  NOWE DZIAŁANIA PASI:
  PASI EDU została zalożona jako siostrzana organizacja PASI, skupiająca się na popularyzowaniu i
  edukowaniu Polonii Amerykańskiej, ale także innych grup na temat polskiej historii, dziedzictwa oraz
  kulturowego i naukowego wkładu w historię Ameryki i Europy. PASI EDU i jej członkowie uczestniczą
  w edukowaniu społeczeństwa na temat konkretnych zagadnień związanych ze społecznością
  polonijną, takich jak HR 82, który ma na celu położenie kresu nieuzasadnionym obniżkom często
  skromnych płatności z Ubezpieczenie Społecznego (Social Security) dla niektórych członków Polonii
  Amerykańskiej. Jej członkowie dążą do naprawienia wypaczeń i zaniedbań w nauczaniu historii w
  amerykańskich szkołach publicznych w odniesieniu do wydarzeń związanych z II wojną światową i jej
  następstwami. W planach na przyszłość jest budowa interaktywnej strony internetowej, która byłaby
  źródłem dokładnych informacji na temat polskiego wkładu w amerykańskie dziedzictwo, polskiej historii na arenie światowej oraz polskiej kultury i tradycji.
  Wysiłki na rzecz usunięcia wypaczeń i zaniedbań w nauczaniu historii w amerykańskich
  szkołach publicznych Virginia Board of Education planuje przesłuchania publiczne w sprawie proponowanych stanowych standardów nauczania historii i nauk społecznych: Dr. Gene Sokołowski przemówi na jednym z otwartych zebrań, które wstępnie zaplanowano na październik.
  Jako mieszkaniec Wirginii przedstawi Radzie pięć poważnych uchybień dotyczących nauczania historii Polski w czasie II wojny światowej, które stanowią intelektualną nieuczciwości i nieetyczne podawanie wiedzy. Są one następujące: (1) hitlerowskie ludobójstwo Polaków i Romów jest pominięte; (2) Skodyfikowana na szczeblu międzynarodowym definicja ludobójstwa ustanowiona przez Konwencję Narodów Zjednoczonych o Ludobójstwie w 1948 r jest nieuwzględniona.; (3) Jeden ze Standardów Nauczania proponuje swą własną definicję ludobójstwa, która nie tylko jest sprzeczna z definicją Konwencji, ale także błędnie przedstawia dwie z czterech grup ofiar; (4) agresja sowiecka na Polskę i inne kraje jest pominięta; (5) Pominięte są destrukcyjne ideologie nazizmu i komunizmu, które były główną przyczyną II wojny światowej w Europie. Gene poprosi Radę o skorygowanie tych braków przed oficjalnym zaakceptowaniem dokumentu Standardy uczenia się. Zaproponuje również swoją pomoc w dokonywaniu poprawek.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY