New York
63°
Cloudy
6:39 am7:20 pm EDT
10mph
83%
29.49
SunMonTue
52°F
59°F
66°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Świat

Litwa: Na cmentarzach Rossa i Bernardyńskim zapłonęły znicze zebrane podczas akcji społecznej

01.11.2022

Na najstarszych wileńskich nekropoliach, kilkuwiekowej Rossie i na Cmentarzu Bernardyńskim we wtorek po południu zapłonęło ponad 12 tys. zniczy, zebranych podczas akcji zorganizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Od lat w Dniu Wszystkich Świętych te cmentarze, na których spoczywają wilnianie, m.in. zasłużeni dla miasta, Litwy i Polski, groby których nie odwiedza już rodzina, rozświetlają znicze pamięci zapalane przez młodzież szkolną i akademicką, harcerzy.

„Trzeba pamiętać o tych grobach, o ludziach w nich spoczywających, bo to część naszej pamięci, naszej historii, przeszłości, ale też przyszłości” – mówili uczestnicy akcji.

W tym roku najwięcej zniczy na wileńskie nekropolia przekazała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – 2,6 tys. oraz Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie – 2,95 tys. Poszczególne osoby przekazały też po kilka zniczy. Lista darczyńców jest bardzo długa.

Akcja zbierania i zapalania zniczy, zapoczątkowana przed ponad 10 laty, początkowo dotyczyła tylko Rossy. Od kilku lat znicze zbierane są też na rzecz Cmentarza Bernardyńskiego.

„Stopniowo obejmujemy opieką także Cmentarz Bernardyński” – mówi PAP Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. „Tu też wykonujemy poszczególne prace konserwatorskie, ale głównie nasza działalność dotyczy Rossy” – dodaje.

Wilno, Litwa, 01.11.2022. Cmentarz na Starej Rossie, 1 bm. w Wilnie. Trwa coroczna akcji „Œwiate³ko pamiêci dla Rossy i Bernardynów”, organizowana przez Spo³eczny Komitet Opieki nad Star¹ Ross¹, m.in. przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie. (aldg) PAP/Valdemar Doveiko

Rossa – najstarszy wileński cmentarz, jedna z polskich nekropolii narodowych – to prawie 30 tys. nagrobków, pomników i mogił chaotycznie porozrzucanych na obszarze ponad 10 hektarów. Tu spoczywają m.in. poeta Władysław Syrokomla, architekt Antoni Wiwulski, historyk i działacz polityczny Joachim Lelewel, malarze Franciszek Gucewicz i Franciszek Smuglewicz, ojciec Juliusza Słowackiego, dwoje dzieci Stanisława Moniuszki, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, powstańcy styczniowi.

Wiele nagrobków na Rossie to prawdziwe dzieła sztuki, 263 z nich znajduje się na liście zabytków, ale większość to zapadające się w ziemię zniszczone kamienie z zanikającymi napisami.

Staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w ciągu 30 lat jego działalności odnowiono blisko 200 pomników nagrobnych. W tym roku odnowiono osiem pomników za łączną sumę około 25 tys. euro.

Do odnowienia pomników finansowo przyczyniła się Ambasada RP w Wilnie, Instytut Pamięci Narodowej, Warmińsko–Mazurska Izba Lekarska, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Kilka pomników odnowiono z funduszy, które zgromadził Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Na liście odnowionych obiektów jest m.in. pomnik wileńskiego harcerza Ryszarda Grydziuszki (1926-1938), inwalidy wojennego Henryka Zajewskiego (1892-1934), lekarza Juliana Muszuńskiego (1809-1857), weteranki powstania styczniowego Katarzyny Lachowicz (1811-1879).

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY

02.04.2023 @ 13:00

Kiermasz

09.04.2023 @ 14:00

Polskie Spotkanie Wielkanocne