New York
61°
Partly Cloudy
6:12 am7:37 pm EDT
10mph
45%
30.16
ThuFriSat
50°F
55°F
66°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Polska
Turystyka

Muzeum Auschwitz: jest firma zainteresowana konserwacją ruin krematorium w b. Birkenau

27.06.2022

Jedna firma stanęła do przetargu, w którym Muzeum Auschwitz chce wyłonić wykonawcę konserwacji elementów ruin krematorium III w byłym Auschwitz II-Birkenau – wynika z udostępnionych przed tę instytucję informacji. Jej oferta jest niższa niż kwota, którą posiada muzeum.

Muzeum Auschwitz podało, że na realizację zadania skłonne było przeznaczyć 1,71 mln zł. Oferta firmy z Bielska-Białej opiewa na kwotę 1,62 mln zł.

Jeśli muzeum podpisze umowę z oferentem, będzie on miał na wywiązanie się z niej 70 tygodni.

Ze specyfikacji udostępnionej przez placówkę wynika, iż prace konserwatorskie objąć mają pomieszczenie podziemne wraz ze strefą dojścia łącznie z posadzką, elementy murowane przy południowej i północnej elewacji wraz z fragmentem murowanego kanału, elementy betonowe – schody, relikty nakryw, słupy betonowe, a także m.in. studnie i zbiorniki.

Planowane jest też zabezpieczenie elementów żelbetowych. Te prace poprzedzą roboty budowlane polegające na podparciu wybranych elementów belek i płyt stropowych, zlokalizowanych w obrębie dawnej hali pieców i południowego ryzalitu budynku. Wykonawca będzie miał za zadanie również zabezpieczyć antykorozyjnie odkryte elementy zbrojenia.

Roboty budowlane obejmą m.in. wzmocnienie i stabilizację elementów ruin obiektu poprzez m.in. hydroizolacja zewnętrzne i drenaż, podparcie elementów ruin konstrukcją stalową, zabezpieczenie skarp komory gazowej i odwodnienie pomieszczenia podziemnego.

Prowadzone będą badania archeologiczne.

Było to drugi przetarg, który dotyczył tego zadania. Na poprzedni wpłynęła jedna oferta, ale była ona wyższa od kwoty, którą dysponowało muzeum.

To kolejne prace konserwatorskie, które obejmują ruiny krematorium III. Poprzednie zakończyły się latem ub.r. Wówczas zadanie specjalistów obejmowało niekonserwowane wcześniej wybrane elementy żelbetowe i metalowe, a także fragmenty muru ceglanego w obrębie części rozbieralni i komory gazowej krematorium III.

Trzy lata temu muzeum zakończyło konserwację ściany południowej wraz z przyległym fragmentem ściany zachodniej, zachowanymi elementami wnętrza rozbieralni, komory gazowej i hali pieców krematorium. Pięć lat temu konserwatorzy zabezpieczali ściany północną i zachodnią. Poniżej poziomu gruntu wykonali m.in. palisadę z kolumn zbrojonych kształtownikami stalowymi, która ogranicza napór ziemi na ściany rozbieralni i służy zakotwieniu i zabezpieczeniu konstrukcji historycznego muru.

Stan ruin dwóch największych krematoriów poobozowych nie jest dobry. Wpływ na to mają przede wszystkim warunki atmosferyczne i naturalna erozja materiału budowlanego.

Niemcy uruchomili pierwsze prowizoryczne komory gazowe w Auschwitz II-Birkenau w 1942 r. w domach odebranych wysiedlonym Polakom. Rosnąca liczba transportów sprawiła, że zadecydowali o wybudowaniu w Birkenau dużych krematoriów połączonych funkcjonalnie z komorami gazowymi, upozorowanymi na łaźnie z prysznicami. Były one oddawane do użytku wiosną 1943 r. Przed ewakuacją obozu Niemcy zniszczyli krematoria. Do dziś zachowały się ruiny dwóch największych i fundamenty mniejszych.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w Auschwitz niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości. (PAP)

Autor: Marek Szafrański

szf/ dki/

Tagi Auschwitz

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner