New York
46°
Fog
6:49 am7:14 pm EDT
4mph
87%
29.76
MonTueWed
55°F
52°F
54°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Nowy Jork
Publicystyka
Warto przeczytać
Społeczeństwo
Polonia

Nasza Unia wręczyła studentom stypendia

11.06.2022

Uroczystości dla dwóch grup młodzieży zorganizowano w dwóch terminach: w środę i czwartek, 1 i 2 czerwca. Pierwszą – w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, drugą – w Polskim Domu Cracovia Manor w Wallington w stanie New Jersey.

UNIA JEST LEPSZA NIŻ BANK…

W tym roku stypendia zostały rozdane po raz pierwszy w polskim konsulacie na Manhattanie, w obecności konsula generalnego Adriana Kubickiego, wicekonsula Stanisława Starnawskiego, a przede wszystkim członków zarządu Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z jej dyrektorem wykonawczym Bogdanem Chmielewskim na czele. Witając studentów i ich rodziny prezes Chmielewski wskazał jak przez te lata rozwinęła się Unia i jak systematycznie wspomagała organizacje polonijne oraz uzdolnioną, pracowitą młodzież polonijną, na którą w przyszłości bardzo liczy.

Zebranych na uroczystości w konsulacie wita Bogdan Chmielewski,
dyrektor wykonawczy PSFCU   FOTO: DARIUSZ JEŻEWSKI

W tym samym tonie wypowiedział się konsul generalny, który przypomniał o zasadniczej różnicy pomiędzy bankiem a Unią, czyli o tym, że bank to tylko klienci, od których nic zupełnie nie zależy, a Unia to członkowie, od który wszystko zależy – a im więcej członków, tym więcej dotacji dla Polonii.

Przemawia konsul generalny Adrian Kubicki    FOTO: DARIUSZ JEŻEWSKI

Program Stypendialny PSFCU 2022 był nadzorowany przez członków Komitetu Stypendialnego Rady Dyrektorów PSFCU w składzie: Małgorzata Gradzki – przewodnicząca Komitetu, dr Iwona Korga – członek Komitetu i Ryszard Bąk – członek Komitetu. Małgorzata Gradzki przypomniała krótką historię o inauguracji programu stypendialnego w 2001 roku, kiedy to Unia przyznała stypendia 13 studentom na sumę 20 tysięcy dolarów. W tym roku łączna suma przyznanych stypendiów w programie stypendialnym PSFCU wyniosła 551 tysięcy dolarów. Jest to rekordowa kwota wyasygnowana w jednym roku od powstania programu. Rada Dyrektorów PSFCU – ze względu na wysoką jakość wniosków stypendialnych – zwiększyła budżet programu, aby wszyscy młodzi ludzie, którzy spełnili wymogi formalne, otrzymali stypendia.

W bieżącym roku stypendia PSFCU otrzymało 488 osób: 311 maturzystów, którzy zostali przyjęci na studia, oraz 177 studentów szkół wyższych. Ogółem, od początku istnienia programu stypendialnego, PSFCU wsparła ponad 5,5 tysiąca studentów. Łącznie z tegorocznymi nagrodami przeznaczyła na ten cel ponad 6,5 miliona dolarów.

Aleksandra Cedrowski z przyznanym stypendium z przedstawicielami PSFCU (od lewej):
dr Iwona Korga, Leszek Wojciechowski, Małgorzata Gradzki, Leon Fuks
FOTO: DARIUSZ JEŻEWSKI

Tegoroczny Program Stypendialny PSFCU składał się z dwóch komponentów: programu dla absolwentów szkół średnich oraz dla studentów. Program dla absolwentów szkół średnich jest organizowany we współpracy ze Zrzeszeniem Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork (NYCUA – New York Credit Union Associaton). Wnioski stypendialne w tym programie oceniane były przez przedstawicieli Zrzeszenia, zaś same stypendia przyznawane przez uczestniczące w programie unie kredytowe. Oprócz tego Zrzeszenie przyznaje własne stypendia dla najlepszych uczniów – w tym roku było 45 dodatkowych nagród w wysokości 500 dolarów każda. Młodzi członkowie PSFCU zdobyli aż 15 z nich.

Program stypendialny dla studentów szkół wyższych jest autonomicznym programem organizowanym przez PSFCU. Wnioski stypendialne oceniane są przez profesorów akademickich. O zasadach oceniania prac opowiedziała szczegółowo dr Katarzyna Kowalska, która od lat nadzoruje tę część programu. Studenci otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 5000 dol.

Kevin Skowroński otrzymał stypendium w wysokości 2000 dolarów
FOTO: DARIUSZ JEŻEWSKI

Małgorzata Gradzki – przewodnicząca Komitetu Stypendialnego – podziękowała dyrektorom, członkom Komitetu Stypendialnego, a także wszystkim profesorom, którzy poświęcili swój czas, aby ocenić podania stypendialne kilkuset młodych ludzi. Podziękowała Ewie Kotulskiej, która koordynowała całość programu stypendialnego, oraz Iwonie Domitrz, która nadzorowała organizację ceremonii wręczenia stypendiów.

Złożyła też gratulacje stypendystom – w imieniu Rady Dyrektorów, Komisji Nadzorczej, pracowników PSFCU, członków Komitetu Stypendialnego oraz własnym – mówiąc: „Jesteśmy z was bardzo dumni i mamy nadzieję, że w swojej dalszej karierze nie zapomnicie o Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. A także wszyscy będziecie zainteresowani sprawami Polonii, bo jednym z celów naszego programu jest zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w inicjatywach naszej grupy etnicznej, imprezach kulturalnych, w pracach organizacji polonijnych, oraz we wspólnym wzmacnianiu pozycji Polonii w USA”.

Jedną z niewielu polonijnych uczennic, która już po raz trzeci otrzymała stypendium z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, jest Angelika Osiniak. Urodziła się USA i płynnie mówi po polsku. Języka nauczyła się w domu, gdyż rodzice są Polakami i w rodzinie rozmawiano po polsku. Rodzice Angeliki mieszkali w okolicach Riverhead, gdzie w każdą sobotę dowozili córkę do Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Kolbego, aby mogła kontynuować naukę języka polskiego i zdobywać wiedzę o Polsce i jej bogatej historii. Rodzice Angeliki od przyjazdu do Stanów Zjednoczonych byli członkami PSFCU. Członkiem Unii została też ich córka, która stała się trzykrotną beneficjentką stypendium tej polonijnej organizacji finansowej.

Angelika Osiniak (w pierwszym rzędzie) – jedna z osób już trzykrotnie wyróżnionych przez Unię – na spotkaniu w Polsce z prezydentem Andrzejem Dudą, podczas zorganizowanego przez PSFCU dla studentów z USA Stażu Prezydenckiego FOTO: DARIUSZ JEŻEWSKI

“Chciałabym serdecznie podziękować PSFCU za to trzecie stypendium – powiedziała „Nowemu Dziennikowi”. – Jestem dumna, że jestem członkiem takiej Unii, która tak mocno wspiera polskie społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych. W eseju, który załączyłam jako część swojego wniosku, szczegółowo opisałam jedną z moich poprzednich nagród od Unii. To był Staż Prezydencki w roku 2019. Unia wysłała wówczas mnie i 9 innych polonijnych studentów na 10-dniową wycieczkę do Polski. Na tym stażu zwiedziliśmy Warszawę, Kraków, Wrocław, zobaczyliśmy też piękne polskie góry. Spotkaliśmy się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z innymi urzędnikami państwowymi w Warszawie. Te spotkania bardzo wiele dla mnie znaczyły, ponieważ obecnie jestem na studiach magisterskich na John Hopkins University – School of Advanced International Studies w Waszyngtonie, DC, gdzie koncentruję się na studiach strategicznych Europy Wschodniej, Polski i Rosji.

Zwracam się do wszystkich polonijnych uczniów, studentów i ich rodziców – apeluje młoda Polka amerykańskiego pochodzenia – aby zapisali się PSFCU i wspierali polonijne organizacje. Na nagrody nie trzeba będzie długo czekać, trzeba wykazać się dobrymi wynikami w nauce i pracy społecznej”.

NIE ROZSTAWAJCIE SIĘ Z UNIĄ

Stypendia ufundowane przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową dla polonijnej młodzieży, która realizuje swoje edukacyjne marzenia, zostały wręczone także 2 czerwca, w czwartek, w Polskim Domu Cracovia Manor w Wallington, NJ.

Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy PSFCU, przypomniał historię powstania Unii
i opowiedział o jej aktualnej sytuacji FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Uroczystość otworzył Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy Polish Slavic Federal Credit Union, który przypomniał, że Unia została założona przez imigrantów z Polski w 1976 roku w nowojorskiej dzielnicy Greenpoint. „Po 46 latach działalności mamy prawie 110 tysięcy członków. Wartość aktywów PSFCU przekracza 2,5 miliarda dolarów. Niewątpliwie jest to ogromny sukces – podkreślił. – Gratuluję młodym ludziom, naszym stypendystom, że idą do przodu i chcą się uczyć. Mam nadzieję, że po skończeniu studiów będziecie pamiętali o Polonii, która wam pomogła. Zachęcam i proszę, abyście nie rozstawali się z naszą Unią i korzystali z jej pomocy. Prawda jest bowiem taka, że im więcej mamy członków, tym większe są nasze możliwości wsparcia studentów i wszystkich organizacji polonijnych” – dodał Bogdan Chmielewski.

Leszek Wojtkowski, sekretarz Rady Dyrektorów, przedstawił 22. program stypendialny, w którym 551 tysięcy dol. przyznano 488 studentom z siedmiu stanów: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pensylwania, Illinois, Indiana i Floryda. Program roczny jest otwarty dla członków Unii i opiera się na wynikach w nauce, a także zaangażowaniu w różne działania społeczne, organizacje, parafie, szkoły sobotnie i kluby polonijne.

Anna Sołtys i Mikołaj Pluta otrzymali stypendia po 1000 dolarów
FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Studenci otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 5000 dol. każdy. Pięciu studentów otrzymało najwyższą kwotę stypendium – 5000 dol., a pozostali beneficjenci otrzymali stypendia w wysokości 2000, 1000 lub 500 dol. Piętnastu wyróżnionych maturzystów zostało również wybranych do otrzymania dodatkowych stypendiów od New York Credit Union Association (NYCUA).

Program Stypendialny PSFCU 2022 był nadzorowany przez członków Komisji Stypendialnej: Małgorzatę Gradzki, przewodniczącą dr Iwonę Korgę oraz Ryszarda Bąka. „Praca komisji z reguły trwa kilka miesięcy. Aplikacje można już wysyłać w styczniu i przyjmowane są do końca marca. Potem włączają się profesorowie, w imieniu których przemawiał dzisiaj profesor Billack. Dzielą się na grupy i pracują nad aplikacjami. Po zaakceptowaniu aplikacji spotykamy się wszyscy i wyłaniane są te osoby, które mają najlepszą punktację. No i te osoby otrzymują stypendia. Co roku jest coraz więcej zgłoszeń, więc jest co robić” – powiedziała „Nowemu Dziennikowi” dr Iwona Korga, przewodnicząca Komitetu Stypendialnego.

W uroczystym rozdaniu stypendiów uczestniczyli wyjątkowi goście: dr Katarzyna Celińska z John Jay College of Criminal Justice – City University of New York oraz dr Blase (Błażej) Billack, prof. St. John’s University w New York City. To właśnie prof. Blase Billack mówił z uznaniem o pracy Komisji Stypendialnej i o stypendiach przyznanych przez Unię. „Młodzi ludzie chcą się uczyć, zdobywać wiedzę. Jeśli będą się uczyć w polskich szkołach, a potem – wspierani w swych dążeniach przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową – będą kontynuować naukę na studiach wyższych – i nie zapomną o Unii, to jasno widzę ich przyszłość i przyszłość Unii” – podkreślił prof. Billack.

Przemawia prof. Blase Billack z St. John’s University w NYC
FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Po jego wystąpieniu dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski wręczył kwiaty osobom, które zaangażowały się w realizację programu stypendialnego: dr Iwonie Kordze – przewodniczącej Komitetu Stypendialnego, prof. Katarzynie Celińskiej, prof. Blase’owi Billackowi i Ewie Kotulskiej.

No a potem nastąpił najważniejszy moment, czyli wręczenie certyfikatów potwierdzających otrzymanie stypendiów. Wręczali je członkowie Rady Dyrektorów PSFCU: dr Iwona Korga, Leszek Wojtkowski, Franciszek Piwowarczyk i Henry Walentowicz.

Stypendia w wysokości 500 dolarów otrzymało 30 absolwentów szkół średnich. Cztery maturzystki otrzymały dodatkowe stypendia przyznane przez New York Credit Union Association (NYCUA). Stypendia w wysokości 1000 dol. otrzymało siedmioro studentów, a w wysokości 2000 – dwóch: Matthew Jaros i Oskar Kosecki.


Wspólne zdjęcie przedstawicieli Unii, nagrodzonych stypendiami i gości
FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Każdy z nagrodzonych otrzymał również książkę „Poland 1939: The Outbreak of World War II”, której autorem jest brytyjski pisarz i naukowiec Roger Moorhouse. Autor opowiada w niej o Polsce w 1939 roku: o wybuchu II wojny światowej i krótkiej, brutalnej kampanii niemieckiej, mającej na celu zmiażdżenie Polaków, którzy walczyli z beznadziejnymi szansami. Pisze o polskiej waleczności, niemieckiej brutalności i o tym, co uważa za anglo-francuską perfidię. Roger Moorhouse jest autorem innych książek o historii II wojny światowej, m.in.: „Berlin at War” i „The Devils’ Alliance”. Na co dzień jest on profesorem wizytującym w Kolegium Europejskim w Warszawie.

„Studiuję international business w Ramapo College w Mahwah w stanie New Jersey. Postanowiłem ubiegać się o stypendium. Trochę czasu mi to zajęło, ale jak otrzymałem wiadomość, że dostanę stypendium w wysokości 1000 dolarów, to bardzo się ucieszyłem. Wykorzystam te pieniądze na różne opłaty” – powiedział „Nowemu Dziennikowi” Aleksander Wołyniec.

Aleksander Wołyniec, student Ramapo College w Mahwah, NJ, z mamą Beatą
FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

„Syn uczył się 8 lat w polskiej szkole, zdał egzamin LOTE (Language Other Than English), przygotowywany przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, a niedawno zdał maturę. Poprowadziłam syna polską ścieżką i udało mu się. Jestem bardzo szczęśliwa” – dodała Beata Wołyniec, mama Aleksandra.

Od momentu jego powstania, w 2001 roku, Program Stypendialny Polish Slavic Federal Credit Union przyznał ponad 6,5 miliona dolarów stypendiów dla ponad 5500 studentów. W tym roku Unia przyznała rekordową sumę 551 tysięcy dolarów 488 studentom z siedmiu stanów.

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY