New York
73°
Partly Cloudy
5:25 am8:31 pm EDT
1mph
84%
29.81
MonTueWed
84°F
91°F
93°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Polonia

Nowe legitymacje dla uczniów i nauczycieli polonijnych

28.05.2024
FOTO: DREAMSTIME Nowelizacja rozporządzenia w sprawie legitymacji dla uczniów i nauczycieli polonijnych uprawniających do ulgowych przejazdów ma wejść w życie z dniem 12 lipca 2024 roku

Nowe legitymacje będą dokumentami papierowymi, dwustronnymi, bez zdjęcia. Będą miały całkowicie zmienioną szatę graficzną oraz szereg zabezpieczeń

Do uzgodnień skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie nowych wzorów legitymacji uczniów i nauczycieli polonijnych uprawniających do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie Polski.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności. Projekt opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, nowelizacja rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

W załącznikach do projektowanego rozporządzenia zostały określone wzory legitymacji ucznia polonijnego i nauczyciela polonijnego, uprawniających do ulgowych przejazdów, wraz z opisem zabezpieczeń legitymacji przed fałszerstwem. Nowe legitymacje będą dokumentami papierowymi, dwustronnymi, bez zdjęcia. Będą miały całkowicie zmienioną szatę graficzną oraz szereg zabezpieczeń zarówno w papierze, jak i w druku (m.in. tło giloszowe, druk reliefowy, mikrodruki, włókna zabezpieczające). Będą drukowane na terenie Polski, następnie dystrybuowane konsulom w celu personalizacji oraz wydania uczniom i nauczycielom za granicą.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów przysługują dzieciom i młodzieży polonijnej do ukończenia 18. roku życia w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi edukacji, w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw oraz w Szkołach Europejskich.

Przysługują im dwie ulgi. Ulga wysokości 37 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych. Ulga wysokości 49 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Jeśli chodzi o nauczycieli polonijnych uprawnienia przysługują uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi edukacji, w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw oraz w Szkołach Europejskich.

Przysługuje im ulga wysokości 33 proc. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów miesięcznych imiennych.

Legitymacje dla uczniów i nauczycieli polonijnych uprawniające do ulgowych przejazdów zostały wprowadzone w 2017 r. W pierwszym roku ich funkcjonowania konsulowie wydali łącznie 30,9 tys. legitymacji, z tego 27,6 tys. uczniom oraz 3,3 tys. nauczycielom. Łącznie na przestrzeni siedmiu lat konsulowie wydali 155,4 tys. legitymacji i przedłużyli ważność 83 tys. legitymacji.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 12 lipca 2024 r.

Legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie noweli mają zachować ważność do upływu terminu, do którego ich ważność może być przedłużana, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner