New York
52°
Clear
6:04 am7:44 pm EDT
7mph
51%
30.02
WedThuFri
68°F
55°F
59°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Społeczeństwo
Polonia

Pierwsi dwujęzyczni absolwenci na Greenpoincie

26.06.2021

Były nagrody i dyplomy, życzenia, kwiaty i gratulacje, a nawet łzy radości. Pojawili się rodzice, nauczyciele oraz goście specjalni. Pierwszy rocznik uczniów kształcących się w dwujęzycznym polsko-angielskim programie w amerykańskiej szkole podstawowej zakończył swoją edukację. Dzieci nie tylko otrzymały bardzo dobre oceny na świadectwach, ale również pięknie opanowały oba języki – angielski i polski – czego dowód dały podczas okolicznościowej ceremonii.

To był wyjątkowy dzień dla uczniów i nauczycieli PS 34 na Greenpoincie, ale także dla społeczności polonijnej w Nowym Jorku. W piątek, 18 czerwca, w tej publicznej placówce oświatowej dyplomy ukończenia dwujęzycznej, polsko-angielskiej edukacji podstawowej odebrało 16 uczniów. Wszyscy, kończąc piątą klasę, pięknie mówią, piszą i czytają po polsku i angielsku, wykazując się jednocześnie indywidualnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach stanowiących ich osobiste zainteresowanie.

W uroczystym zakończeniu szkoły prócz dzieci i ich rodziców, nauczycieli i dyrekcji, obecni byli także goście specjalni, wśród których znaleźli się pedagodzy, którzy wprowadzali Dual Polish-English Language Program w życie, a nawet tworzyli jego podwaliny i opracowywali od podstaw jego kształt oraz sposób prowadzenia lekcji. W tym gronie na pewno była emerytowana już nauczycielka Elżbieta Cząstkiewicz i emerytowana dyrektorka Carmen Asselta, a także Alicja Winnicka, kurator 14. dystryktu i jej współpracownica zajmująca się dwujęzycznymi programami Elsa Nunez. Wśród zaproszonych gości pojawiła się również dr Iwona Korga, prezes Instytutu Piłsudskiego.

NIEZWYKŁE ZAKOŃCZENIE ROKU
Uroczystość prowadził Alain Beugoms, który od niedawna pełni funkcję dyrektora PS 34, a wcześniej przez wiele lat był asystentem dyrektorki Carmen Asselty oraz nauczycielem w tej placówce. Ceremonia zakończenia roku i zarazem edukacji podstawowej dla piątej klasy rozpoczęła się od odśpiewania hymnów narodowych – amerykańskiego i polskiego. Już podczas wykonywania „Mazurka Dąbrowskiego” można było zauważyć jak piękną polszczyzną władają uczniowie kończący dwujęzyczną edukację. Dali tego dowód także podczas dalszej części uroczystości, a zwłaszcza w trakcie składanych podziękowań.

W trakcie ceremonii wygłoszonych zostało kilka przemówień. Rozpoczął je dyrektor szkoły, podkreślając, że czuje wielką dumę patrząc na dwujęzycznych absolwentów PS 34.

„Sześć lat temu rozpoczęliście swoją podróż jako uczniowie korzystający z pierwszego polsko-angielskiego dwujęzycznego programu nauczania w PS 34. Byliście pierwszą grupą przedszkolaków, którzy z szeroko otwartymi oczami otworzyli drzwi do nowego i ekscytującego świata, w którym wykorzystano język, literaturę, kulturę i historię do nauki w dwóch językach” – mówił Alain Beugo

Przy okazji wspominał o wielu korzyściach płynących z tego typu edukacji, m.in. o lepszych zdolnościach poznawczych, większej świadomości społecznej i kulturowej oraz większych umiejętnościach komunikacyjnych.

Podziękował również rodzicom i nauczycielom, dzięki którym ten innowacyjny program mógł istnieć i się rozwijać. Złożył też gratulacje absolwentom i zarazem pionierom dwujęzyczności w PS 34.

„Niejednokrotnie nie jest łatwo robić coś po raz pierwszy, ale jakże wszyscy jesteśmy z was dumni za wszystko, co osiągnęliście” – podkreślił Alain Beugoms. Dyrektor szkoły zwrócił również uwagę, że tym uczniom przyszło się zmierzyć nie tylko z nauką dwóch języków jednocześnie, ale również z utrudnieniami związanymi z pandemią.

„W mojej karierze pedagogicznej nigdy nie było klasy kończącej szkołę, która wykazałaby się taką wytrwałością, hartem ducha i optymizmem, aby
przezwyciężyć wyzwania, z jakimi wszyscy zmierzyliście się w tym roku szkolnym” – zaznaczył Alain Beugoms. Dodał, że to na pewno pomoże im w zdobywaniu kolejnych szczebli edukacji i doświadczeń, oraz w przyszłej karierze. Jednocześnie życzył wszystkim absolwentom kolejnych sukcesów.

Dyrektor PS 34 – po zakończeniu swojego wystąpienia – zapraszając na mównicę kurator Alicję Winnicką podziękował jej za 27 lat pracy na rzecz edukacji oraz przekazał życzenia związane z zapowiedzianym przejściem na emeryturę. Przypomniał również poszczególne etapy jej kariery zawodowej oraz zasługi jakie wniosła w rozwój PS 34 oraz 14. dystryktu nowojorskiego Wydziału Oświaty.

Kurator Alicja Winnicka bardzo przeżyła zakończenie szkoły podstawowej przez pierwszą grupę dwujęzycznych absolwentów.

„Jestem bardzo dumna z uczniów, którzy dzisiaj kończą swoją drogę edukacyjną w PS 34. Wiem, że mówią płynnie po polsku i po angielsku” – stwierdziła w swoim przemówieniu. Dodała, że jest to zasługa ciężkiej pracy rodziców, dzieci i nauczycieli. Podkreśliła również, że Dual Polish-English Language Program jest bardzo ważny dla całej polskiej społeczności ponieważ jest to pierwszy tego typu program utworzony na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Przy tej okazji podziękowała wszystkim zaangażowanym w jego powstanie. W tym kontekście wspomniała Fundację Dobra Polska Szkoła oraz rodziców, którzy walczyli o dwujęzyczną edukację. Wyraziła też wdzięczność dla partnerów, którzy wspomagają rozwój tego programu, m.in.: Konsulat Generalny RP, Instytut Piłsudskiego, Centralę Polskich Szkół Dokształcających, Fundację Kościuszkowską oraz Polsko-Słowiańska Federalną Unię Kredytową.

„Jednak dzisiaj najważniejsi są polscy uczniowie, którzy tak pięknie zaśpiewali polski hymn” – zaznaczyła, pani Alicja dodając, że ma nadzieję, iż abslwenci ci będą kontynuowali naukę języka polskiego w szkołach, do których idą dalej, oraz będą tam ambasadorami polskości. Podkreśliła również, że czynione są starania by otworzyć program dwujęzyczny w kolejnych klasach, tak by ci uczniowie mogli tę formę nauki kontynuować, oraz by w przyszłości zakończyli edukację z tzw. dyplomem pieczęci dwujęzyczności.

Wśród osób przemawiających pojawiła się również emerytowana niedawno dyrektorka Carmen Asselta, która w 2015 roku zdecydowała się wprowadzić Dual Polish-English Language Program w PS 34.

„Jestem niesamowicie dumna widząc was wszystkich” – podkreśliła na wstępie Carmen Asselta. Wspominała m.in. początki dwujęzycznej edukacji, które sięgają 2014 roku, kiedy to rodzice zaczęli pisać listy do władz szkolnych z prośba dotyczącą uruchomienia takiego programu.

„Mieliście wizję i dzisiaj celebrujemy jej efekty – stwierdziła Carmen Asselta. – Drodzy rodzice gratuluję wam z powodu tej wizji i dziękuję za wsparcie oraz niekończącą się miłość do tej szkoły, dwujęzycznego programu, nauczycieli i dzieci” – podkreśliła na koniec była dyrektorka PS 34.

Po jej wystąpieniu głos zabrali absolwenci, którzy również zaprezentowali krótki program artystyczny. Uczniowie kończący piątą klasę podziękowali dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, a także sobie nawzajem za wspólną sześcioletnią (wraz z przedszkolem) podróż po meandrach wiedzy i nauki.

„Czujemy się zaszczyceni będąc częścią tej uroczystości, ceremonii ukończenia szkoły w 2021 roku w PS 34. Cieszymy się, że możemy wygłosić przemówienie w imieniu naszej klasy” – stwierdzili na początku swojego wystąpienia Colin Fido i Philip Kulikowski.

„Ten program dał nam możliwość rozwoju i budowania języka polskiego, ale także poznania polskiej kultury” – podkreślali absolwenci używając przy tym pięknej polszczyzny. Na zakończenie przekazali swoim koleżankom i kolegom radę, w jaki sposób mają postępować w przyszłości.

„Kiedy otwierasz następny rozdział w swoim życiu pamiętaj: wierz w siebie, nie bój się marzyć, nie poddawaj się, a gdy życie staje się trudne wiedz, że twoi przyjaciele i rodzina są zawsze tuż obok ciebie, są zawsze przy tobie aby ci pomóc” – zapewniali dwujęzyczni absolwenci.

Na zakończenie ceremonii odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia szkoły podstawowej, oraz nagród dla wyróżniających się uczniów. Wręczyła je wychowawczyni Anna Rzerzicha, dyrektor Alain Begumos i jedna z z dwujęzycznych nauczycielek Aleksandra Pietrusiewicz.

NIEZAPOMNIANE WYDARZENIE
Na wszystkich uczestnikach piątkowej uroczystości wydarzenie to zrobiło bardzo duże wrażenie i długo pozostanie w ich pamięci. Na pewno wpisało się w historię szkoły PS 34 i 14. dystryktu nowojorskiego Wydziału Oświaty, a nawet całej społeczności polonijnej. Ma to związek z tym, że uczniowie, którzy w tym roku zakończyli edukację podstawową w greenpoinckiej placówce publicznej są pierwszymi absolwentami Dual Polish-English Language Program na całym wschodnim wybrzeżu USA, w dodatku płynnie posługującymi się językiem polskim i angielskim.

Poza tym program ten został uznany za wzorcowy przez nowojorski Wydział Oświaty. Z dumą na jego temat wypowiedziała się obecna na uroczystości Elsa Nunez, zajmująca się dwujęzycznością w 14. dystrykcie.

„Uważam, że Dual Polish-English Language Program jest niezwykły ze względu na poświęcenie nauczycieli, rodziców i uczniów przez co stał się on wzorcowym programem dla całego dystryktu. Gdy chcieliśmy, aby inne szkoły dowiedziały się jak powinien wyglądać dobrze prowadzony dwujęzyczny program, prosiliśmy ich dyrekcję o odwiedzenie PS 34. Tutaj mogli zobaczyć, jak efektywnie odbywa się nauczanie zarówno języka angielskiego, jak i polskiego” – stwierdziła w rozmowie z „Nowym Dziennikiem” Elsa Nunez, która po 32 latach pracy w nowojorskiej oświacie (podobnie jak kurator Alicja Winnicka), niebawem przejdzie na emeryturę. Dodała, że piątkowa uroczystość dostarczyła jej niezapomnianych wrażeń, a absolwenci biegle posługujący się językiem angielskim i polskim przynieśli dumę oraz udowodnili, że dwujęzyczna edukacja daje potężne efekty.

Radości nie krył również Alain Beugoms. „Jesteśmy zachwyceni, widząc dzisiaj naszą pierwszą klasę, która kończy polsko-angielską edukację. To kamień milowy dla naszej szkoły, który pokazuje siłę dwujęzycznego programu. Uczniowie wykonali świetną pracę i wykorzystując zalety tego programu stali się dwujęzyczni w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Jestem wdzięczny nauczycielom i dzieciom za poświęcenie” – podkreślił dyrektor greenpoinckiej szkoły.

Zadowolona była też dyrektorka, dzięki której Dual Polish-English Language Program zaistniał w PS 34. „Jestem niezwykle dumna i bardzo wdzięczna, że mogę być, oraz że byłam częścią społeczności tej szkoły. Jestem również niesamowicie szczęśliwa z powodu tego programu, który jest pierwszym dwujęzycznym polsko-angielskim programem w Nowym Jorku. Udało nam się wszystkim to osiągnąć” – stwierdziła Carmen Asselta.

Szczęśliwa była również Elżbieta Cząstkiewicz, emerytowana nauczycielka, która przecierała ślady w dwujęzycznej polsko-angielskiej edukacji, a nawet opracowywała tematy i tworzyła pierwsze pomoce naukowe w PS 34.

„Jestem bardzo emocjonalnie związana z tym programem i dzisiaj widząc jak te dzieci pięknie mówią po polsku byłam bardzo wzruszona – podkreśliła Elżbieta Cząstkiewicz. „Początki nie były łatwe, ale dzisiaj się raduję ponieważ widzę, że są efekty tej pracy, a uczniowie dotarli do mety i mają przed sobą otwarte drzwi wielu możliwości dla dwujęzycznych dzieci. Cieszę się, że ten program się rozwinął i wręcz rozkwitnął. To mnie bardzo raduje” – podkreśliła emerytowana nauczycielka.

Z kolei dla wychowawczymi piątej, dwujęzycznej klasy, czyli tegorocznych absolwentów PS 34 praca z uczniami była również sposobem porozmawiania w naszym rodzimym języku.

„Jestem bardzo dumna i wdzięczna ponieważ podczas lekcji także ja miałam okazję posługiwać się i podszkolić swój język polski. Była to dla mnie świetna praktyka ponieważ na co dzień nie mam z kim rozmawiać po polsku, tym bardziej, że w domu posługuję się językiem angielskim. Dla mnie ta klasa była taką polską rodziną” – podkreśliła Anna Rzerzicha.

Również rodzice absolwentów byli bardzo dumni z osiągnięć swoich pociech, ale przede wszystkim cieszyli się z ich pięknej znajomości zarówno języka polskiego jak i angielskiego.

„Dla nas jest to szczególny dzień. Gdy sześć lat temu dowiedzieliśmy, że nasz syn może uczestniczyć w dwujęzycznym programie byliśmy zadowoleni i od razu zdecydowaliśmy się na taką formę nauki. Język polski zawsze był bliski naszym sercom i dzisiaj cieszymy się, że Szymon pięknie posługuje się tym językiem. Jesteśmy z tego bardzo dumni i czujemy się wspaniale” – podkreśliła mama Szymona Tankieluma. Zdradziła też, że jej syn, chcąc polepszyć znajomość naszego języka, również w soboty chętnie uczęszcza do polskiej szkoły w Linden, NJ.

„Jako absolwent PS 34 czuję się świetnie. Bardzo lubię tę szkołę oraz naszą dwujęzyczną klasę” – dodał Szymon, świeżo upieczony absolwent. Stwierdził, że znajomość języka polskiego na pewno będzie mu bardzo pomocna podczas wakacji, które spędzi w Polsce.

Jak widać ceremonia ukończenia szkoły przez pierwszy rocznik dwujęzycznych uczniów w PS 34 przyniósł radość wielu osobom. Alicja Winnicka, dzięki której Dual Polish-English Language Program mógł zaistnieć na Greenpoincie uważa, że wszyscy powinni się cieszyć z jego sukcesu. „Jest on tym większy, że bardzo dobrze poradził siebie w czasie pandemii. To zasługa byłej już dyrektorki Carmen Asselty oraz obecnego dyrektora Alaina Beugomsa” – podkreśliła kurator 14. dystryktu. Dodała, że w czasie panowania koronawirusa wiele dwujęzycznych programów w całym mieście zostało zawieszonych ze względu na trudności ze zdalnym prowadzeniem tego typu edukacji oraz braki kadrowe.

„Program w PS 34 zachował wierność idei dwujęzycznej i to jest wielki sukces tej szkoły i pracujących tam nauczycieli, za co jestem im bardzo wdzięczna” – zapewniła Alicja Winnicka. Słowa uznania skierowała również w stronę emerytowanej nauczycielki Iwony Borys, która również wniosła spory wkład w rozwój tego programu, a która obecnie przebywa w Polsce. Podkreśliła też, że jest dumna z osiągnięć uczniów.

„Słyszeliśmy podczas zakończenia roku jaką piękną polszczyzną wszyscy mówią, oraz jak bardzo doceniają to, że są uczniami dwujęzycznymi. I to nas wszystkich powinno najbardziej cieszyć” – stwierdziła kurator. Zwróciła również uwagę, że należy zrobić wszystko by zapewnić im możliwość dalszej polsko-angielskiej edukacji i rozwijania znajomości naszego języka. Dodała, że czynione są w tym kierunku odpowiednie kroki.

„Musimy się zastanowić jak zorganizować dzieciom możliwość dwujęzycznej edukacji w gimnazjum i szkole średniej, a przede wszystkim jak wypracować formułę, żeby uczniowie kończący dwujęzyczny program w piątej klasie mogli uzyskać kredyt, który będzie się liczył w tzw. pieczęci dwujęzycznej” – podkreśliła pani Alicja. Zapewniła również, że dyrektor IS 318 Leander Eric Windley jest zainteresowany kontynuacją polsko-angielskiego programu nauczania.

„Będziemy rozmawiać z nim w tej sprawie, by móc wprowadzić tam taki program. Wiem również, że wiele rodziców wybrało inne szkoły, więc po przeanalizowaniu tych danych będziemy myśleć jak i gdzie wprowadzić dwujęzyczny polsko-angielski program na poziomie gimnazjum” – wyjaśniła Alicja Winnicka, nie wykluczając, że być może uda się to osiągnąć nawet już od najbliższego roku szkolnego, który rozpocznie się we wrześniu.

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner