New York
63°
Cloudy
6:39 am7:20 pm EDT
10mph
83%
29.49
SunMonTue
52°F
59°F
66°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Warto przeczytać
Społeczeństwo
Polonia

#Polonia4Ukraine

17.03.2022

Polonia, podobnie jak i nasi rodacy w Polsce, bardzo aktywnie włączyła się w pomoc niesioną Ukraińcom cierpiącym z powodu wojny wywołanej przez Rosję. Wiele różnych instytucji, jak i osób prywatnych organizuje akcje i zbiórki, w tym także finansowe, z myślą o poszkodowanych.

Polacy – w sytuacjach kryzysowych – zawsze potrafią się szybko zjednoczyć i podjąć różnego rodzaju działania mające na celu pomoc i wsparcie dla osób poszkodowanych. Tak było i tym razem w przypadku wojny na Ukrainie. To Polska jako pierwszy kraj otworzyła granice dla uchodźców wojennych, a w dodatku przyjęła ich już ponad milion. To wszystko pociąga za sobą ogromne koszty i stanowi nie lada wyzwanie logistyczne dla osób odpowiedzialnych za koordynację tej akcji migracyjnej.

Do wsparcia uchodźców włączyło się także wiele różnych organizacji, instytucji, fundacji, a nawet osób prywatnych. Spontanicznie zainicjowano wiele zbiórek zwłaszcza odzieży oraz artykułów opatrunkowych, higienicznych i spożywczych. Powstały również fundusze, które mają wesprzeć uchodźców wojennych nie tylko doraźnie, ale także w późniejszym czasie, po zakończeniu działań militarnych.

W związku z bardzo dużym polonijnym odzewem dotyczącym pomocy dla ofiar wojny na Ukrainie, w środę, 2 marca, w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się spotkanie, którego celem było skoordynowanie i zweryfikowanie różnych akcji pomocowych. Jego inicjatorem był konsul generalny Adrian Kubicki, który jednocześnie był moderatorem podczas dyskusji na temat pomocy dla Ukrainy. Towarzyszył mu jego zastępca wicekonsul Stanisław Starnawski. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, PLL LOT, Pulaski Association of Business and Professional Men, Centrum Polsko-Słowiańskiego, Fundacji Kościuszkowskiej, Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Instytutu Piłsudskiego, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, firmy wysyłkowej Dompak, Children’s Smile Foundation oraz polonijnych mediów.

O aktualnej sytuacji na Ukrainie, a zwłaszcza w jej stolicy opowiedział – dzięki połączeniu internetowemu – ksiądz Waldemar Pawelec, rektor wspólnoty pallotynów w Kijowie. Zwrócił on również uwagę na największe potrzeby Ukraińców, zarówno tych pozostających w kraju ogarniętym wojną, jak i emigrujących do sąsiednich państw, a zwłaszcza do Polski. Podczas spotkania przybliżono i omówiono również akcje pomocy organizowane przez instytucje polonijne. Niektóre z nich prowadzone są tylko wśród członków danej organizacji, ale są też ogólnodostępne, publiczne zbiorki mające bardzo szeroki zasięg.

Zachęcono też wszystkich do tzw. tagowania, czyli oznaczania w mediach społecznościowych wszelkich informacji na temat pomocy dla Ukrainy hasztagiem #Polonia4Ukraine. Główną konkluzją spotkania było zachęcenie do organizowania przede wszystkim zbiórek finansowych, a zaniechanie gromadzenia dóbr materialnych.

Okazuje się, że w związku naszym położeniem geograficznym koszty przechowywania i transportu tych produktów do miejsca docelowego zdecydowanie przewyższają ich wartość. W dodatku można to wszystko kupić zdecydowanie taniej w Polsce i innych europejskich krajach, czasami nawet na Ukrainie w rejonach nieobjętych działaniami wojennymi. Takie rozwiązanie uwarunkowane jest również bardzo dużą dynamiką zmian zapotrzebowania na różne rzeczy wśród osób poszkodowanych przez wojną, a zwłaszcza uchodźców, do których trafia największa część tej pomocy.

Wśród w pełni sformalizowanych polonijnych akcji są zbiórki finansowe prowadzone przez (w kolejności alfabetycznej): Children’s Smile Foundation, Fundację Jana Pawła II i Polsko-Słowiańską Unię Kredytową oraz Fundację Kościuszkowską. Te instytucje posiadają specjalne konta bankowe założone w celu gromadzenia funduszy przeznaczonych na pomoc Ukraińcom poszkodowanym przez wojnę, a przede wszystkim uchodźcom, którzy trafili do Polski.

Logo akcji „Pomoc dla ukraińskich dzieci” zorganizowanej przez Children’s Smile Foundation / Foto: CHILDRENSSMILEFOUNDATION.ORG

1. Children’s Smile Foundation od samego początku z niepokojem obserwuje sytuację na Ukrainie. Wojna dotyka wszystkich, ale najbardziej podczas niej cierpią ci, którzy są bezbronni i zupełnie niewinni – dzieci. Ma to związek nie tylko z ogólnym zagrożeniem i strachem dotyczącym codziennego życia, ale również z faktem, że ich rodzice, a zwłaszcza ojcowie zaangażowani są w obronę kraju, przez co zmuszeni są do opuszczenia rodzinnego domu, a niejednokrotnie nawet tracą życie. To wszystko wywołuje u dzieci ogromną traumę, która na pewno będzie im towarzyszyła przez wiele lat, a może nawet do końca życia. Fundacja ta nigdy nie była obojętna na tragiczny los oraz cierpienie dzieci i tak samo jest w przypadku najmłodszych obywateli Ukrainy, czy to pozostających w kraju ogarniętym działaniami wojennymi czy też będących uchodźcami przebywającymi w Polsce. Dlatego stworzyła specjalny fundusz „Pomoc dla ukraińskich dzieci” i uruchomiła w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej konto, którego wszystkie pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na wsparcie najmłodszych ofiar wojny. Będzie to pomoc długofalowa, bowiem skutki rosyjskiej napaści na Ukrainę będą przez wiele lat odczuwalne przez dzieci, często również osierocone.

Donacje można robić poprzez wpłaty i przelewy na znajdujące się Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej konto o numerze: 1467381. Można również wystawić czek na „Children’s Smile Foundation” z dopiskiem (w memo) – „Pomoc dla ukraińskich dzieci” i przesłać go na adres:

Children’s Smile Foundation
6043 Maspeth Avenue
Maspeth, NY 11378

Można również dokonać wpłaty poprzez PayPal, korzystając z bezpośredniego adresu: www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=5DAZ87Y3BMKAN lub zeskanować QR

Żeby wesprzeć akcję „Pomoc dla ukraińskich dzieci” i zrobić przelew za pomocą serwisu PayPal, wystarczy smartfonem zeskanwać QR Code / Foto: CHILDRENSSMILEFOUNDATION.ORG

W związku z tym, że Children’s Smile Foundation jest organizacją charytatywną (non-for-profit) zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 501(c)(3) Kodeksu Podatkowego USA, wszystkie donacje można odpisać od podatku.

2. Fundacja Jana Pawła II w New Jersey i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zachęcają wszystkich do dołączenia do akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy w Polsce poprzez wpłaty funduszy na konto fundacji. Wszystkie zebrane środki finansowe zostaną w całości przekazane do organizacji charytatywnych w Polsce: do lokalnych oddziałów Caritas oraz Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, udzielających bezpośredniej pomocy zakwaterowanym u nich ukraińskim uchodźcom. Dokonanie wpłaty jest bardzo proste: można wykonać przelew na konto o numerze: 1467414  za pomocą bankowości internetowej lub mobilnej PSFCU. Można również wystawić czek na „John Paul II Foundation” z dopiskiem (w memo): „Donation to Ukraine refugees” i wysłać go na adres:
Polish & Slavic FCU
Ukraine Refugees Relief Fund
9 Law Drive
Fairfield, NJ 07004

Można także zrobić przelew (z innych banków) na konto Fundacji Jana Pawła II. Wtedy potrzebne będą następujące dane:
Nr rozliczeniowy PSFCU (routing numer): 226082022
Kod SWIFT/BIC: PSFCUS33
Nr konta: 000 14 67 414

3. Fundacja Kościuszkowska, której główną misją jest edukacja i promocja kultury również włączyła się w akcję pomocy ludziom poszkodowanym przez wojnę na Ukrainie. Jak czytamy na stronie internetowej tej organizacji podobnie było podczas drugiej wojny światowej gdy Niemcy i Rosja napadły na Polskę. Wówczas Fundacja Kościuszkowska także skupiła się na niesieniu pomocy naszym rodakom.

Obecnie instytucja ta stworzyła specjalny fundusz o nazwie „Stand with Ukraine: For Your Freedom & Ours„, na którym gromadzi środki finansowe przeznaczone na wsparcie ukraińskich uchodźców i ofiar wojny. Prezes fundacji Marek Skulimowski przebywając w Polsce osobiście włączył się w akcję niesienia pomocy ludziom przekraczającym polsko-ukraińską granicę oraz znajdującym się jeszcze po stronie ukraińskiej na terenach nie objętych działaniami militarnymi. Poza tym na pomoc dla ukraińskich uchodźców zostanie także przekazany dochód z tegorocznego dorocznego balu Fundacji Kościuszkowskiej.

Wpłaty na konto pomocowe można robić korzystając ze strony internetowej fundacji (www.thekf.org) lub wypisując czek na Fundację Kościuszkowską z dopiskiem (w memo) „Help for Ukraine” i wysyłając go na adres:
The Kosciuszko Foundation
15 E 65th Street
New York, NY 10065

Poza tymi w pełni sformalizowanymi publicznymi akcjami polonijnymi prowadzone są inne wewnętrzne zbiórki na rzecz potrzebujących ukraińskich uchodźców i ofiar wojny. Jedną z nich zorganizowali polonijni biznesmeni skupieni w Pulaski Association of Business and Professional Men, którzy pieniądze zebrane wśród swoich członków, sympatyków i znajomych przeznaczyli na akcję zorganizowaną przez prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna.

Założone przez niego konto pomocowe o nazwie „Wspólnie dla Ukrainy” można znaleźć na stronie www.pomagam.pl. Jednocześnie polonijni biznesmeni zachęcają wszystkich do wsparcia tej akcji. Również Centrala Polskich Szkół Dokształcających gromadzi środki finansowe na pomoc ukraińskim dzieciom. Ich zbiórka prowadzona jest wśród polonijnych uczniów i ich rodziców.

Oczywiście organizowanych jest wiele innych podobnych inicjatyw, zarówno w środowisku polonijnym, jak i w Polsce. Osoby zainteresowane tego typu akcjami mogą także odwiedzić stronę https://pomagamukrainie.gov.pl/.

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY

02.04.2023 @ 13:00

Kiermasz

09.04.2023 @ 14:00

Polskie Spotkanie Wielkanocne