New York
59°
Rain
6:44 am6:52 pm EDT
17mph
87%
30.16
SunMonTue
66°F
68°F
68°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Polska
Publicystyka
Warto przeczytać

Suchowola: Obchody 75. rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki

11.09.2022

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem, mszą świętą a także spotkaniem wspomnieniowym i premierą spektaklu uczczono w niedzielę w Suchowoli (Podlaskie) 75. rocznicę urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984), kapelana Solidarności, który zginął zamordowany przez SB.

Suchowola, 11.09.2022. Marsza³ek województwa podlaskiego Artur Kosicki (2P) podczas uroczystoœci w 75. rocznicê urodzin b³. ks. Jerzego Popie³uszki, 11 bm. przy pomniku b³. ks. Popie³uszki w Suchowoli. (jm) PAP/Artur Reszko

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w Okopach koło Suchowoli. Suchowola to jego rodzinna parafia, miejsce wczesnej edukacji. Takie rocznicowe obchody odbywają się w Suchowoli od pięciu lat.

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę przy pomniku ks. Popiełuszki w centrum Suchowoli. Patronatem objął je prezydent RP Andrzej Duda. Wzięli w nich udział m.in. rodzina ks. Popiełuszki, duchowni, delegacje, m.in NSZZ „Solidarność” z różnych regionów, przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele IPN i mieszkańcy.

Suchowola, 11.09.2022. Uroczystoœæ w 75. rocznicê urodzin b³. ks. Jerzego Popie³uszki, 11 bm. przy pomniku b³. ks. Popie³uszki w Suchowoli. (jm) PAP/Artur Reszko

Listy skierowali: prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk.

Prezydent RP podkreślił w liście, że bł. ks. Popiełuszko był „niezłomnym kapłanem, wiernym Bogu i ojczyźnie, który krzewił ducha prawdy oraz niestrudzenie upominał się o wolność i godność człowieka i narodu”.

Duda podziękował też organizatorom obchodów za pielęgnowanie pamięci o ks. Popiełuszce. Wyraził też nadzieję, że „świadectwo życia i działalność ks. Jerzego pozostanie czytelnym drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków”.

Suchowola, 11.09.2022. Wiceprezes Intytutu Pamiêci Narodowej Mateusz Szpytma (2P) podczas uroczystoœci w 75. rocznicê urodzin b³. ks. Jerzego Popie³uszki, 11 bm. przy pomniku b³. ks. Popie³uszki w Suchowoli. (jm) PAP/Artur Reszko

„Osoba ks. Jerzego jest szczególnie bliska mojemu pokoleniu. Był naszym przewodnikiem, nauczycielem życia i wiary. To on pokazywał, że trzeba wystrzegać się zemsty, na zło nie wolno odpowiadać złem, tylko dobrem” – napisał w liście premier Morawiecki. Podkreślił, że ks. Popiełuszko był „prawdziwym, wiarygodnym kapłanem, a jednocześnie obywatelem Polski, wierny ojczyźnie do ostatniego tchnienia”. „W tamtych czasach niewiele było osób, które w tak prosty sposób wyznaczały standardy postępowania, pokazywały wartości, których należy się trzymać bez względu na okoliczności” – napisał premier.

Prezes PiS napisał, że 75. rocznica urodzin ks. Popiełuszki to okazja do podziękowania Panu Bogu „za dar, jakim jest dla nas, dla kościoła, dla Polski był i wciąż pozostaje ten charyzmatyczny kapłan i kapelan Solidarności”.

„Bł. ks. Jerzy oddał życie za Pana Boga i ojczyznę. Zawdzięczamy mu nieskończenie wiele, był bowiem dla pokolenia Sierpnia ’80 kimś niesłychanie ważnym, kimś, kto swoimi naukami o zwyciężaniu zła dobrem wprowadził moralny ład w nasze targane różnymi uczuciami serca i umysły. Dziś pod wieloma względami mamy inne czasy, ale najważniejsza cecha naszego ziemskiego bytowania pozostaje ta sama: jest nią walka z wewnętrznym i zewnętrznym złem, przezwyciężenie naszych słabości” – napisał Kaczyński.

Szef MON przypomniał w liście, że ks. Jerzy w trakcie służby wojskowej w trudnym okresie komunizmu „dał oparcie swoim kolegom poprzez niezłomną postawę wyznawcy i obrońcy chrześcijaństwa, jednocześnie wykonywał sumiennie polecenia i rozkazy przełożonych stanowiąc przykład gotowości do służby Bogu i Polsce”.

Suchowola, 11.09.2022. Szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej £ukasz Kudlicki (2P) podczas uroczystoœci w 75. rocznicê urodzin b³. ks. Jerzego Popie³uszki, 11 bm. przy pomniku b³. ks. Popie³uszki w Suchowoli. (jm) PAP/Artur Reszko

Natomiast szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślił w liście, że ks. Jerzy był kapłanem, który „dawał Polakom moc i siłę w czasach komunistycznego zniewolenia (…), upominał się o ludzką godność dla więzionych i prześladowanych, upominał się o podeptane wartości podkreślając potęgę miłości i prawdy”. Zaznaczył też, że odprawiane przez ks. Jerzego msze św. za ojczyznę przeszły do legendy walki o wolną Polskę i były znaczącymi wydarzeniami.

Obecny na obchodach wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma zaznaczył, że ks. Popiełuszko jest bohaterem nie tylko Suchowoli, ale całej Polski. „To człowiek, to ksiądz, który stoi w szeregu takich osób jak św. Andrzej Bobola, ks. (Ignacy) Skorupka, św. Maksymilian Maria Kolbe. To kolejne pokolenie księży, którzy służyli nie tylko Bogu, ale i ojczyźnie” – mówił.

Z inicjatywy IPN powstał spektakl Teatru Nie Teraz „Pokonać piekło”, który swoją premierę będzie miał w niedzielę po południu w Suchowoli. Szpytma mówił, że to spektakl, w którym rozmawia dwóch księży: św. Bobola i bł. Popiełuszko. „Niech ci dwaj wielcy ludzie będą wskazówką, będą dla nas taką busolą, która będzie nam ciągle przypominać, co jest ważne” – mówił podczas uroczystości.

Suchowola, 11.09.2022. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarnoœæ” Józef Mozolewski (P) podczas uroczystoœci w 75. rocznicê urodzin b³. ks. Jerzego Popie³uszki, 11 bm. przy pomniku b³. ks. Popie³uszki w Suchowoli. (jm) PAP/Artur Reszko

Do spektaklu w swoim liście odniósł się także premier Morawiecki pisząc, że to kolejna próba przybliżenia postaci ks. Jerzego, szczególnie młodym ludziom, dla których lata 80-te to „daleka historia, trudna do przyjęcia i zrozumienia”. „Utrwalanie duchowego testamentu, który pozostawił nam wszystkim kapelan Solidarności wciąż jest i pozostanie naszym wspólnym zobowiązaniem” – napisał.

W Okopach, rodzinnej miejscowości ks. Jerzego, ma powstać Muzeum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego, a inicjatorem powstania jest Fundacja „Dobro” rodziny Popiełuszków. Kilka dni przed rocznicowymi wydarzeniami fundacja przekazała muzeum działkę, na terenie której ma powstać instytucja, a wcześniej, w lipcu tego roku fundacja i muzeum podpisały porozumienie ws. utworzenia w Okopach muzeum. Jest gotowy projekt architektoniczny muzeum, który przygotował architekt Mirosław Nizio.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach 14 września 1947 r. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Do 1971 r. nosił imię Alfons, które potem zmienił na Jerzy. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-1965 uczył się w liceum ogólnokształcącym w Suchowoli, gdzie zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Suchowola, 11.09.2022. Szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej £ukasz Kudlicki (P) podczas uroczystoœci w 75. rocznicê urodzin b³. ks. Jerzego Popie³uszki, 11 bm. przy pomniku b³. ks. Popie³uszki w Suchowoli. (jm) PAP/Artur Reszko

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął z rąk SB w październiku 1984 r. W 2010. r. został beatyfikowany.(PAP)

Autorka: Sylwia Wieczeryńska

swi/ aszw/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY