New York
59°
Fair
6:55 am7:09 pm EDT
7mph
40%
30.29
ThuFriSat
64°F
55°F
46°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Polska
Warto przeczytać

Usługi transportowe a podatek VAT

16.11.2022
Usługi transportowe a stawka podatku VAT: to warto wiedzieć

Rozliczanie usług transportowych stanowi zagadnienie istotne z punktu widzenia zarówno świadczących je przedsiębiorców, jak i nabywców. Obie grupy powinny więc znać stawki VAT i wiedzieć, w jakim momencie pojawia się obowiązek podatkowy. W wielu przypadkach istotny okaże się również wybór kraju, którego regulacjom podlega dana firma. W naszym poradniku wyjaśnimy Ci zatem wszystkie podstawowe kwestie dotyczące podatku VAT w zakresie usług transportowych.

VAT a usługi transportowe pasażerów

Usługi polegające na transporcie pasażerów objęte są generalnie 8-procentową stawką VAT. Dotyczy ona przewozu zarówno w ramach taksówek, jak i komunikacji miejskiej czy podmiejskiej. Ustawa VAT definiuje miejsce świadczenia usług jako to, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Oznacza to, że przewoźnik powinien płacić podatek w każdym państwie, przez które przejeżdża — bez względu na to, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy osobą fizyczną.

Aby odprowadzać podatek w różnych krajach, przewoźnik musiałby w każdym z nich zarejestrować się dla celów VAT. Na szczęście państwa członkowskie Unii Europejskiej ułatwiają rozliczanie usług transportowych ( https://fixly.pl/kategoria/uslugi-transportowe ). Wiąże się to najczęściej ze zwolnieniem z opłat na zasadzie wzajemności. Takie przepisy obowiązują na przykład w Polsce, gdzie firmy autokarowe, zarejestrowane w innym kraju członkowskim, nie muszą odprowadzać VAT-u.

VAT a usługi transportowe towarów

Zdecydowanie trudniejsze może wydawać się rozliczanie przewozu towarów. W takiej sytuacji pod uwagę należy wziąć nie tylko rodzaj transportu, ale i status podatkowy nabywcy. Stawka VAT może więc różnić się w zależności od miejsca świadczenia usług:

· W przypadku międzynarodowego transportu towarów stawka VAT wynosi 0%.

· W przypadku transportu towarów na terenie kraju i UE stawka VAT wynosi 23%.

Warto też zauważyć, że jeżeli przewóz towarów odbywa się w całości poza terytorium Polski, usługa ta nie podlega opodatkowaniu w naszym kraju.

Istnieje także kilka innych kategorii usług transportowych, które opodatkowane są stawką VAT 0%. Oprócz przewozu stricte międzynarodowego jest to:

· transport towarów wykonywany w całości na terenie kraju, jeśli stanowi część usługi transportu międzynarodowego,

· transport towarów wykonywany na terenie UE, jeśli stanowi część usługi transportu międzynarodowego,

· transport świadczony na rzecz podatnika, którego siedziba, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub zamieszkania znajduje się w Polsce, a przewozy odbywają się w całości poza terytorium kraju:

– z kraju UE innego niż Polska do kraju poza UE,

– z kraju poza UE do kraju UE innego niż Polska.

Należy podkreślić, że warunkiem skorzystania ze stawki 0% jest gromadzenie dokumentacji potwierdzającej świadczenie danych usług. Przedsiębiorca powinien więc skrupulatnie archiwizować listy przewozowe lub dokumenty spedycyjne i celne, aby udowodnić swoje prawo do 0-procentowego VAT-u.

Gdzie opłacać VAT za transport towarów?

Na potrzeby rozliczania usług transportu towarów przyjmuje się ogólną zasadę, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Oznacza to, że przewoźnik musi płacić VAT w kraju, w którym zarejestrowany jest jego klient.

Od tej zasady przewiduje się dwa wyjątki:

· Kiedy nabywca towaru jest polskim podatnikiem VAT, a transport odbywa się w całości poza UE, przewoźnik musi zarejestrować się w tym kraju i tam płacić podatek.

· Kiedy nabywca towaru zarejestrowany jest poza UE, a transport odbywa się w całości na terytorium Polski, przewoźnik płaci VAT w Polsce.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie VAT?

Moment pojawienia się zobowiązania podatkowego wpływa na naliczoną i należną przedsiębiorcy kwotę. Ogólne zasady przewidują, że powstaje ono z chwilą faktycznego spełnienia świadczenia (np. dostawy produktu czy wykonania usługi). Ze względu na swoją specyfikę, transport towarów i osób stanowi w tej kwestii wyjątek.

Przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozowe naliczają podatek VAT z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za świadczenia. Jeżeli do ich kasy wpłynie niepełna należność, podatek naliczany jest proporcjonalnie. Jeśli natomiast właściwa opłata nie zostanie uiszczona do 30 dni od daty wykonania usługi, podatnik mimo wszystko musi odprowadzić VAT za sprzedaż.

Dodatkowym utrudnieniem w tej kwestii może okazać się niejasność co do definicji wykonania usługi. W przypadku transportu świadczenie jest zwykle rozciągnięte w czasie. Przyjmuje się więc, że 30-dniowy okres za zapłatę VAT-u należy liczyć od daty rozładunku towaru lub zakończenia podróży pasażerów.

Usługi transportowe a stawka podatku VAT — podsumowanie

Zasady rozliczania podatku VAT od usług transportowych mogą wydawać się trudne do zrozumienia. Nie warto się jednak zniechęcać, ponieważ tak naprawdę sprowadzają się do kilku prostych kategorii. Przewóz osób opodatkowany jest z reguły stawką 8%, a towarów — 23% lub 0%. Planując świadczenie tego typu usług, zweryfikuj więc po prostu, na terenie jakich krajów będzie odbywał się transport, a wszystko stanie się dla Ciebie jasne w mgnieniu oka!

Polecamy: https://fixly.pl/kategoria/uslugi-transportowe

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY