New York
75°
Partly Cloudy
5:46 am8:19 pm EDT
2mph
79%
30.07
ThuFriSat
84°F
86°F
86°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Polonia

Wigilijne spotkanie członków CP-S

26.12.2023
Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania w Centrum Polsko-Słowiańskim

Elżbieta Popławska

W Centrum Polsko-Słowiańskim w czwartek, 7 grudnia, odbyło się zebranie członków tej organizacji oraz świąteczne spotkanie, na które złożyły się część artystyczna oraz kolacja wigilijna.

W pierwszej części wieczoru, podczas zebrania członków CP-S, inwokacje wygłosił jego wiceprezes ks. Józef Szpilski, współtwórca Centrum Polsko-Słowiańskiego. Ks Józef Szpilski cieszy się wielkim szacunkiem wśród Poloni, zarówno tej najmłodszej, jak i tej troszkę starszej. Ks. Szpilski przypomniał, jak ważne w naszym życiu są: miłość, wrażliwość na drugiego człowieka oraz wzajemne przebaczanie. Z wielkim zadowoleniem przypomniał, jak wielką pomocą służy rodakom Centrum Polsko-Słowiańskie na Brooklynie, począwszy od niemal darmowych codziennych posiłków dla seniorów po wsparcie indywidualnych osób (społeczno-prawne), a także organizacji, kół zainteresowań, wspieranie młodzieży i uczniów (stypendia i wyróżnienia).

Prezes Marian Żak przedstawia zmiany w CP-S za ostatnie 2 lata. Przy stale zasiadają (od lewej): ks. Józef Szpilski – wiceprezes, Paweł Pachacz – wiceprezes, Zbigniew Solarz – skarbnik,
Izabella Kobus Salkin – dyrektor, Elizabeth Gosek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Iwona Podolak – sekretarz Komisji, Romuald Magda – dyrektor, Bożena Konkiel – sekretarz

Część merytoryczną rozpoczęła dyrektor Bożena Mazińska, która odczytała protokół z ostatniego zebrania członków CPS. Następnie prezes Marian Żak podziękował zarządowi za wspólne tworzenie nowego wizerunku tej instytucji, za które w ostatnim czasie zebrał wiele pochwał i nagród dla CP-S. Przedstawil proces odnowy CP-S, jaki nastąpił od lipca 2021 aż do końca czerwca 2023. Okres ten był trudny, ale zakończył się sukcesem dla CP-S, dowodem jest odnowa budynków i wzmożona działalność artystyczna CP-S.

Raporty finansowe Centrum za rok fiskalny 2022/2023 przedstawił Zbigniew Solarz, skarbnik CP-S. Przypomniał m.in., jakie są główne źródła dochodu: dotacje miejskie, składki członkowskie, dochody z imprez kulturalnych, dochody z wynajęcia pomieszczeń, dochody z programu emigracyjnego i prawnego. W składzie Komisji Rewizyjnej z 2022 r. (przewodnicząca Elizabeth Gosek, sekretarz Iwona Podolak, członek Dariusz Knapik) nastąpiły zmiany i obecnym członkiem jest Robert Chibowski – pozostały skład bez zmian. Członkowie Komisji Rewizyjnej 5 grudnia spotkali się (osobiście i na zoomie) w celu sprawdzenia dokumentacji od 1 lipca 2021 do czerwca 2022. Był to pierwszy audyt dla nowych dyrektorów CP-S, po zmianach kadrowych w tej instytucji. Ostatnią radosną informacją CP-S przedstawiła Bożena Konkiel z Komisji Stypendialnej (Zbigniew Solarz, Izabella Kobus-Salkin, ks. Józef Szpilski, dr Edyta Greer), która przekazała, iż pięciu studentów polskiego pochodzenia otrzymało stypendium CP-S. Na zakończenie zebrania sprawozdawczego prezes Marian Żak poprosił o pytania z sali. Pierwszy zgłosił się Roman Płoszaj – członek Centrum z 35-letnim stażem – który z uczuciem zadowolenia przekazał, iż nie przypuszczał, że doczeka się tak znaczących zmian w tej instytucji. Przekazał gratulacje i podziękowania szczególnie dla ks. Szpilskiego i Mariana Żaka. Jednym z mówców był Janusz Skowron, który podziękował za ponownie przyjęcie w poczet członków CP-S, po konfliktach z poprzednią władzą.

Chór Krakus

***

W drugiej części wieczoru wszyscy obecni mogli poczęstować się tradycyjnymi wigilijnymi daniami polskiej kuchni, które przygotowały panie z CP-S, które na co dzień gotują obiady dla seniorów. Zarząd Centrum wspólnie z polonijnym organizacjami przygotował znakomity program artystyczny. Na scenie wystąpił znany i lubiany Stan Borys z dziećmi, które wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie kolęd. Następnie wystąpił chór Jutrzenka z pastorałkami, m.in. „Nie masz ci nie masz nad tę Gwiazdeczkę”. Gościnnie zaprezentował się chór Hejnał z oryginalną kolędą „A cóż z Tą Dzieciną w cichą świętą noc”, pod batutą Dariusza Ocetka. Te chóry zasługują na specjalną pochwałę, zawsze znajdują czas, aby wzbogacić polonijną uroczystość. Wystąpił też Kabaret Erka, który po„odnowie” złapał duży oddech i prężnie działa, a najważniejsze, że dobrała się grupa artystycznie utalentowanych oraz wykształconych artystów-pasjonatów. Na zakończenie gościnnie wystąpiła Manami Baba –młoda sopranistka jedna z laureatek Międzynarodowego Konkursu Kolęd – która oczarowała widzów swoim śpiewem. I tak w radosnym nastroju wszyscy wszystkim złożyli świąteczne życzenia.

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner