New York
61°
Fair
6:12 am7:37 pm EDT
9mph
43%
30.17
ThuFriSat
52°F
55°F
66°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Polonia

Zasłużeni Polacy odznaczeni

18.11.2022

Podczas uroczystości w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku Polonia uczciła 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku, konsul generalny RP wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym przedstawicielom Polonii.

„Niepodległość nie jest czymś trwałym. O niepodległość trzeba ciągle walczyć. Widzimy to na przykładzie naszych sąsiadów – powiedział konsul generalny RP Adrian Kubicki na uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w środę, 9 listopada br. Podkreślił, że pamiętamy z wdzięcznością Polaków, którzy działali na rzecz Polski w czasie zaborów, II wojny światowej i w okresie późniejszym, który obejmował walkę z komunizmem, wsparcie dla Solidarności oraz starania o wejście Polski do NATO, w których Polonia amerykańska miała znaczny udział. Natomiast tym, którzy wyjechali z Polski, podziękował za pielęgnowanie polskości na emigracji. „Chociaż opuścili polskie terytorium, to w ich sercu Polska pozostała. Dzięki ich zabiegom Polska ostatecznie zawsze zwyciężała. Gdyby nie to zaangażowanie kiedyś i to, które reprezentujecie dzisiaj, Polska miałaby dużo słabszą pozycję na świecie. Zatem to święto jest także państwa udziałem – mówił konsul Kubicki zwracając się bezpośrednio do Polonii amerykańskiej. – Państwa działanie jest jednym z głównych gwarantów dalszego rozwoju Polski i relacji Polski z jednym z najważniejszych sojuszników naszego kraju, jakim definitywnie są Stany Zjednoczone”.

Konsul generalny Adrian Kubicki z członkami Polish American Folk Dance Company i dyrektorem zespołu Andrzejem Buczkiem

Konsul Kubicki zachęcał przedstawicieli Polonii do dalszej działalności w polonijnych organizacjach. „Mimo niesprzyjającej demografii, która przynosi wiele wyzwań, one nadal spełniają swoją rolę. Mam nadzieję, że będzie im przybywać członków, również Polaków, którzy się tutaj urodzili i nie mówią po polsku. I że uda im się utrzymać i wskrzeszać polską tożsamość, bo od tego zależy nasza przyszłość” – powiedział konsul generalny.

Zachęcił do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości Polski oraz amerykańskiego Dnia Weterana. „One się nie wykluczają. Musimy pomyśleć o wszystkich tych, którzy walczyli o niepodległości Polski. Są wśród nas, ci którzy pamiętają II wojnę światową. Powinniśmy być wdzięczni za to, że nadal możemy posłuchać ich świadectw, bo oni znają to wydarzenia historyczne nie z podręczników, a byli jego świadkami” – podkreślił konsul generalny.

*

Obchody Dnia Niepodległości są okazją do wręczenia odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii zaangażowanym w walkę o wolność Polski oraz nagrodzenie ich za wkład w budowanie tożsamości polskiej za granicami naszego kraju.

Specjalnym dyplomem za działalność polonijną został uhonorowany 100-letni nestor Polonii Tadeusz Kocaj. Za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Michał Stanisław Wroński otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Ks. Jacek Piotr Woźny, proboszcz polonijnej parafii św. Stanisława Kostki na Staten Island, został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w USA. W imieniu Henryka Jaworskiego Krzyż Zesłańców Sybiru odebrał jego syn Paul Jaworski.

Za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych oraz za promowanie polskiej kultury zostało odznaczone również grono osób związanych z Centrum Polsko-Słowiańskim, największą organizacją kulturalno-społeczną na Wschodnim Wybrzeżu. Marian Żak – prezes Rady Dyrektorów CP-S otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, ks. Józef Szpilski – członek Rady Dyrektorów CP-S – Złoty Krzyż Zasługi, Zbigniew Solarz – członek Rady Dyrektorów i Skarbnik CP-S – Srebrny Krzyż Zasługi, a Agnieszka Granatowska – dyrektor wykonawcza CP-S – Srebrny Krzyż Zasługi.

Oprócz intensywnego zaangażowania w działalność wolontaryjną na rzecz CP-S każda z tych osób w inny sposób działa na rzecz Polonii oraz promocji Polski i kultury naszego kraju na obczyźnie.

Od momentu imigracji do Stanów Zjednoczonych w 1988 r. Marian Żak zajmuje się propagowaniem kultury polskiej w Nowym Jorku. Jest prezesem i założycielem New York Dance & Arts Innovations, która od 24 lat organizuje Międzynarodowy Festiwal „Chopin i Przyjaciele”, a od 4 lat Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski. Oprócz festiwalu NYDAI zorganizował ponad 500 imprez artystycznych, promujących kulturę, w tym przede wszystkim polską. W CP-S, jako prezes Rady Dyrektorów, Marian Żak nadzoruje inicjatywy podejmowane przez CP-S, w szczególności organizowanie wydarzeń promujących kulturę polską i zapewnia przestrzeń do wymiany kulturalnej. Przewodniczy Radzie Dyrektorów w roku 2022, w którym CP-S obchodzi 50-lecie istnienia i stał na czele tej organizacji w 2021 r., w okresie transformacji administracji CP-S, mającej na celu przygotowanie tej organizacji do owocnej działalności na rzecz Polonii na kolejne dziesięciolecia. Wielokrotnie wyróżniany był za swoją działalność.

Między innymi, w 2005 r. Żak otrzymał proklamację od prezydenta Brooklynu, w 2009 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi od prezydenta RP, a w 2018 r. – świadectwo uznania od burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio.

Zbigniew Solarz od ponad 30 lat prowadzi drukarnię, z której usług korzystają instytucje oraz klienci indywidualni. „Od początku do drukarni przychodzili nie tylko klienci, ale również zwykli Polacy, po porady i pomoc w poszukiwaniu pracy, legalizacji pobytu, a nawet kaucji z aresztu imigracyjnego. Pomagałem rodzinom przyjeżdżającym do Stanów z dziećmi na operacje, w ich trudnych, pierwszych dniach pobytu” – mówi Zbigniew Solarz. Obecnie swój czas poświęca przede wszystkim na pracę charytatywną w CP-S, gdzie w Radzie Dyrektorów pełni funkcję skarbnika i uczestniczy w podejmowaniu kluczowych decyzji w sprawach finansowych i nie tylko. Od lat też wspiera działalność Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii M.B. Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie.

Po emigracji do Stanów Zjednoczonych Ks. Józef Szpilski pełnił posługę kapłańską i misjonarską w Buffalo, Detroit, Pittsburghu i Chicago. Potem pełnił posługę kapłańską w St. Vincent Mission House w Whitestone, NY, parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie oraz dwóch parafiach w Connecticut, gdzie był kapelanem polskiej szkoły przy parafii św. Michała w Derby, CT. Od 2009 r. ponownie związany jest z parafią św. Stanisława Kostki na Greenpoincie oraz jest kapelanem New York Society of John Paul II Foundation. Jest członkiem Rady Dyrektorów CP-S z najdłuższym stażem.

Agnieszka Granatowska od ponad roku sprawuje funkcję dyrektor wykonawczej Centrum Polsko-Słowiańskiego, które zatrudnia około 30 pracowników, w większości polskich imigrantów. Jest pomysłodawczynią i redaktorką naczelną bezpłatnego kwartalnika „Echo Polonijne”, które informuje o podejmowanych przez Polonię inicjatywach. Sukces „Echa Polonijnego” doceniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz Fundacja Wolność i Demokracja, z którymi Granatowska od lat współpracuje ubiegając się o granty na rozwój czasopisma. Oprócz wykonywania pracy zawodowej udziela się społecznie promując CP-S, co już w 2018 r. doceniła kongresmanka Carolyn Maloney wręczając Agnieszce Granatowskiej Specjalne Wyróżnienie Kongresowe. Od 2012 r. do maja 2022 r. Granatowska pracowała w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Marii Konopnickiej na Brooklynie, gdzie – jako nauczycielka wolontariuszka – była promotorką i ambasadorką Polski. „W szkole wypełniam wspaniałą misję nauczania młodych pokoleń Amerykanów polskiego pochodzenia języka polskiego i kultury oraz historii Polski. Moi wychowankowie znajdują się w gronie laureatów wielu konkursów, w tym konkursu Być Polakiem, który jest organizowany przez Fundację Świat na Tak” – mówi Agnieszka Granatowska, która po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych w 2011 r. pracowała również w dzienniku „Super Express”, gdzie relacjonowała wydarzenia polonijne oraz przeprowadzała wywiady ze znanymi ludźmi i politykami odwiedzającymi Nowy Jork.

Centrum Polsko-Słowiańskie dumne jest z tego, że ma w swoim gronie osoby tak zaangażowane na rzecz Polonii, krzewienia kultury polskiej i budowania tożsamości polskiej na obczyźnie.

CP-S

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner