New York
68°
Clear
5:28 am8:18 pm EDT
4mph
57%
29.82
WedThuFri
77°F
72°F
77°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Polonia

ZPA chce jak najlepiej służyć Polonii

23.06.2023
Nowy zarząd ZPA (od lewej): Agnieszka Furtak, Krzysztof Dumala, Maria Papacharalambos, Agnieszka Doliński, Elizabeth Khattak, Katarzyna Kolek, Magdalena Pulwin i Małgorzata Kubiak ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Walne coroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zjednoczenia Polaków w Ameryce z siedzibą w Perth Amboy, NJ, odbyło się w piątek, 16 czerwca, w kafeterii przy kościele św. Jana Pawła II. W zebraniu uczestniczyło 70 członków.

Janusz M. Szlechta

Prezes ZPA Katarzyna Kolek powitała zebranych. Minutą ciszy uczczono tych, którzy zmarli w minionym roku. Brawami przywitano Zofię Burak, która najdłużej działa w Klubie Seniora. Następnie pani prezes podsumowała działalność organizacji od czerwca 2022 do czerwca 2023 roku. Stwierdziła, że mimo różnych trudnych momentów Zjednoczenie ma się całkiem dobrze. Aktualnie liczy 740 członków, w tym 585 aktywnych.

Na przewodniczącą zebrania została wybrana Barbara Pogorzelska. Protokół z ubiegłorocznego zebrania odczytał Adam Stępień. Potem sprawozdania składali kolejno członkowie zarządu: Tom Kazalski – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Elizabeth Khattak – sekretarz zarządu i Agnieszka Doliński – skarbnik. Pani skarbnik podkreśliła, że organizacja jest na plusie, dzięki czemu 13 studentom przyznała stypendia w wysokości 500 dolarów każde. Studenci w większości osobiście odebrali te finansowe nagrody, a w kilku przypadkach odebrali je rodzice.

Studenci (wśród nich jest dwoje rodziców) ze stypendiami przyznanymi przez zarząd ZPA; piąta od lewej – prezes ZPA Katarzyna Kolek

Sprawozdania złożyli także: Edyta Kołodziej – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Magdalena Pulwin – koordynatorka wydarzeń oraz Małgorzata Kubiak – rzeczniczka prasowa ZPA. Powiało z nich optymizmem.

O funkcjonowaniu Polskiej Szkoły Dokształcającej ZPA oraz o wydarzeniach szkolnych poinformowała dyrektorka Hanna Skowrońska-Jękal. Szkoła liczy 12 nauczycieli oraz 3 nauczycieli religii. W niedawno zakończonym roku do szkoły uczęszczało 107 uczniów. Ósmą klasę, ze znakomitymi wynikami, zakończyło 20 uczniów, a maturę zdało 11.

Po sprawozdaniach był czas na składanie wniosków. Poruszone zostały ważne zagadnienia organizacyjne. Przejmujące było wystąpienie byłej opiekunki szkoły Iwony Dzietczyk.

Uczestnicy zebrania mogli wypić kawę i zjeść smaczny posiłek przygotowany przez kilka pań.

NOWY ZARZĄD

Smutkiem powiało, kiedy Krzysztof Dumala, doradca prezesa zarządu ZPA, powiedział: „Z wielkim żalem informujemy, iż zostaliśmy pozbawieni dostępu do siedziby naszej organizacji przy 281 Grace Street w Perth Amboy. Dlatego dzisiejsze zebranie musieliśmy zorganizować w kafeterii przy kościele św. Jana Pawła II. Przyczyna wynika z postawy nowego zarządu spółki ZPA“. Krzysztof Dumala dodał, że ZPA chce wciąż jak najlepiej służyć swoim członkom i Polonii.

Na zakończenie zebrania odbyły się wybory nowego zarządu ZPA. W komisji wyborczej pracowali: Janusz Pogorzelski, Beata Ozarek i Eugeniusz Bożek. Pomagała im Barbara Pogorzelska.

W nowym zarządzie zasiądą członkowie dotychczasowego i będą pełnić te same funkcje. Wszyscy otrzymali po 124 głosy. Były to oddane głosy członków obecnych na zebraniu oraz głosy osób, które nie mogły uczestniczyć w zebraniu, ale przekazały swoje karty komisji poprzez innych członków organizacji.  

W zebraniu uczestniczyło 70 osób

Katarzyna Kolek pełnić będzie funkcję prezesa; Krzysztof Dumala będzie doradcą pani prezes zarządu ZPA; Elizabeth Khattak będzie sekretarzem, Agnieszka Doliński – skarbnikiem, Magdalena Pulwin – koordynatorką wydarzeń, Małgorzata Kubiak – rzeczniczką prasową, Agnieszka Furtak – opiekunką szkolną, a Izabela Jedruchniewicz – szkolną administratorką. Do zarządu, po raz pierwszy, została wybrana również Maria Jolanta Papacharalambos – uzyskała 118 głosów.

„Dziękuję za miniony wspaniały rok. Jestem bardzo dumna z pracy tego zarządu i nauczycieli. Cieszę się, że w dalszym ciągu będziemy współpracować. Pragnę dodać, że dla mnie i Magdaleny Pulwin będzie to już 10. rok pracy w zarządzie. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie” – powiedziała po ogłoszeniu wyników Katarzyna Kolek.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY

baner