New York
43°
Clear
7:03 am4:28 pm EST
4mph
45%
30.2
MonTueWed
48°F
55°F
57°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Sport

Andrzej Duda: prezydenci na uchodźstwie wierzyli, że niosą w sobie wolną, suwerenną, niepodległą Polskę

12.11.2022

Prezydenci RP na uchodźstwie cały czas wierzyli, że oni niosą w sobie wolną, suwerenną, niepodległą Polskę i że ta Polska na tej ziemi jeszcze taka będzie – powiedział w sobotę w Świątyni Opatrzności Bożej prezydent Andrzej Duda.

W Świątyni Opatrzności Bożej, z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, odbywa się msza św. żałobna trzech prezydentów RP na uchodźstwie – Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisław Ostrowskiego, których szczątki w sobotę powróciły do Polski.

Warszawa, 12.11.2022. Uroczystoœæ z³o¿enia szcz¹tków prezydentów RP na uchodŸstwie w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie, 12 bm. Szcz¹tki trzech prezydentów na uchodŸstwie – W³adys³awa Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanis³awa Ostrowskiego, które zosta³y ekshumowane na cmentarzu Newark-on-Trent w Anglii, zosta³y sprowadzone do Polski. Zostan¹ uroczyœcie z³o¿one w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie, gdzie powstanie Mauzoleum Prezydentów RP na UchodŸstwie. (amb) PAP/Andrzej Lange

„Polska jest jedna, jakże bardzo wymownie widać to dzisiaj, poprzez zejście się tutaj całego szeregu symboli w jeden, właśnie symbol Polski, jako takiej, jednej, całej, suwerennej i niepodległej” – powiedział prezydent.

Wskazał, że Świątynia Opatrzności Bożej jest „w jakimś sensie symbolem, jak i prezydentura RP, idąca od władzy królewskiej, szarganej wichrami historii, tłumionej, zabieranej, ale cały czas niesionej poprzez dzieje”.

„W tej świątyni, będącej widomym symbolem suwerennej, wolnej, niepodległej Polski witamy, a zarazem odprowadzamy na miejsce wiecznego, symbolicznego spoczynku w Mauzoleum Narodowym RP tych prezydentów, którzy przenieśli ją przez dziesięciolecia bardzo trudnych lat – cały czas będąc uosobieniem wolnej, suwerennej, niepodległej Polski” – podkreślił prezydent.

Zwrócił uwagę na bohaterstwo prezydentów. „Nie myślę o bohaterstwie wojennym, myślę o tym bohaterstwie trudnym. Często mówiono jakże smutnym. Bohaterstwie prezydentów, którym zabrano ojczyznę. Bohaterstwie prezydentów, którzy na ziemię ojczystą nie mogli wrócić, bo ta ziemia ojczysta nie była w pełni wolna, nie była w pełni suwerenna, nie była w pełni niepodległa, bo była w istocie pod, w jakimś sensie, zarządem obcych” – mówił prezydent.

„Dziś są. Dziś są tutaj. Dziś są na swoim miejscu. Dziś wrócili do ojczyzny, z której musieli kiedyś przymusowa wyjechać. Tej ojczyzny, którą przenieśli w sobie, którą nieśli mimo szyderstw, mimo rechotu komunistów, którzy wyśmiewali się z nich. Podobnie, jak i wielu innych. Oni cały czas wierzyli, że oni niosą w sobie wolną, suwerenną, niepodległą Polskę i że ta Polska na tej ziemi jeszcze taka będzie. I się nie pomylili” – zaznaczył.

„Jesteśmy na uroczystości radosnej, choć jest to pogrzeb, ale to jest zarazem przez nas, dzisiejszych Polaków, radosne przyjęcie, panów prezydentów na ich ziemi, w tym niezwykle symbolicznym miejscu. Niech żyje Polska” – zakończył swoje przemówienie prezydent Andrzej Duda. (PAP)

autorki: Katarzyna Krzykowska, Magdalena Gronek

ksi/ mgw/ pat/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY