New York
75°
Cloudy
5:43 am8:21 pm EDT
5mph
69%
30.04
MonTueWed
82°F
84°F
82°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Społeczeństwo
Nowy Jork
Polonia

Bankiet honorujący ks. Blicharza

08.07.2023
Prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Mieczysław Pająk z przedstawicielkami zarządu tej organizacji – Zofią Twarowska i Ewą Bałdygą – wręczył ks. dr. Dariuszowi Blicharzowi obraz-płaskorzeźbę z podobizną Ojca Świętego / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„To jest piękne wyróżnienie i czas, i myślę, że również zobowiązanie na przyszłość, żebyśmy zachowywali dziedzictwo polskiego Ojca Świętego – podkreślił ks. dr Dariusz Blicharz, gość honorowy tegorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. – Nie czuję się aż tak godny tego wyróżnienia, ale wiem, że wraz z wiekiem pewne tytuły przyjmuje się z poczuciem odpowiedzialności i pewnego zadania, aby się jeszcze bardziej włączyć w działalność danej organizacji” – dodał kapłan.

Wojtek Maślanka

Tradycją nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II jest honorowanie księży posługujących na rzecz środowiska polonijnego. Jest ona kultywowana od 1997 roku, a więc od początku istnienia tego stowarzyszenia, założonego z inicjatywy nieżyjących już Ryszarda Konopki i Władysława Zachariasiewicza oraz Mieczysława Pająka, pełniącego do dziś funkcję prezesa. Do tej pory uhonorowano 25 osób, głównie polonijnych kapłanów z metropolii nowojorskiej. Wyjątek stanowił abp Szczepan Wesoły oraz ks. prałat Stefan Wylężek, a także Floribeth Mora Diaz, kostarykańska prawniczka, która doznała cudownego uleczenia za wstawiennictwem modlitewnym do Jana Pawła II.

Gości i uczestników bankietu powitał prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Mieczysław Pająk / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W tym roku gościem honorowym był ks. dr Dariusz Blicharz, administrator parafii św. Macieja na Ridgewood.

„To jest bardzo szlachetny gest łączący parafie i wspólnoty polonijne między sobą. Dostrzegani są również księża, którzy posługują w amerykańskich kościołach, w których odprawiana jest także polska msza św. Właśnie tegoroczne wyróżnienie ks. Dariusza jest tego bardzo dobrym przykładem” – powiedział „Nowemu Dziennikowi”, obecny na uroczystości bp Witold Mroziewski. Dodał, że jest to piękna inicjatywa, dzięki której nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II może zebrać i przesłać pewne fundusze na wsparcie centrum tej fundacji w Rzymie.

„Warto podkreślić, że jej działalność jest dla dobra nie tylko nas mieszkających w metropolii nowojorskiej, ale także całej Polonii i Polaków żyjących zarówno w kraju, jak i poza jego granicami oraz skierowana jest na kształcenie elit polonijnych na całym świecie” – wyjaśnił biskup.

Hymny narodowe zaśpiewały siostry – Julia (z lewej) i Joanna Baran / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„To jest wieki zaszczyt, że fundacja wybiera kapłanów, którzy pracują dla Polonii w Nowym Jorku i honoruje ich tytułem przyjaciela tej organizacji. Podstawą jest tutaj wiara, ale również sentyment do św. Jana Pawła II. To jest piękny czas, kiedy możemy się spotkać, ale również przypomnieć sobie o wartościach głoszonych przez największego Polaka, którym był nasz Ojciec Święty” – dodał ks. dr Dariusz Blicharz.

Zaznaczył, że właśnie tego typu uroczystości są szczególną okazją do przypomnienia sobie i jednocześnie promocji wśród młodych ludzi dziedzictwa, jakie pozostawił polski papież.

„Jest to tym bardziej ważne w obecnych czasach, gdy atakuje się św. Jana Pawła II, dlatego też działalność tego koła oraz tej fundacji jest bardzo ważna i wręcz niezbędna” – stwierdził administrator parafii św. Macieja na Ridgewood. Odnosząc się bezpośrednio do tytułu, jakim go uhonorowano podkreślił, że przyjął go z szacunkiem i świadomością, że zobowiązuje on do dalszego i jeszcze bardziej wytężonego działania duchowego.

Tegoroczny bankiet Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku odbył się w niedzielę, 4 czerwca, w Princess Manor na Greenpoincie i miał bardzo uroczysty charakter. Były przemowy, życzenia i gratulacje, piękne kwiaty, a także program artystyczny, przygotowany przez uczniów Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej z Ridgewood działającej przy parafii św. Macieja.

Uczniowie Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej z Ridgewood, działającej przy parafii św. Macieja, zaprezentowali program artystyczny. Na zdjęciu z dyrektorką i nauczycielkami. Od lewej: Małgorzata Starzec, Natalia Pindel, Mariola Dudek, Hanna Pogorzelska, Marta Baran, Joanna Baran, Julia Baran i Karol Baran / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

CZEŚĆ OFICJALNA

Uroczystość prowadziła Kasia Ziółkowska, a słowo wstępne wygłosił Mieczysław Pająk. Prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w swoim wystąpieniu powitał wszystkich gości, wśród których byli księża z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów w diecezji brooklyńskiej z bp. Witoldem Mroziewskim na czele, członkowie i sympatycy koła oraz fundacji, a także przedstawiciele różnych polonijnych organizacji, m.in. Centrum Polsko-Słowiańskiego, Children’s Smile Foundation oraz Centrali Polskich Szkół Dokształcających wraz z prezes, dr Dorotą Andraką. Licznie przybyli wierni z polonijnych parafii, a w szczególności z kościoła św. Macieja na Ridgewood, którego administrator, ks. dr Dariusz Blicharz był tegorocznym gościem honorowym.

Mieczysław Pająk przypomniał również ideę działalności fundacji, a także wyraził wdzięczność za wsparcie, jakiego Polonia udziela prowadzonemu przez niego stowarzyszeniu.

„Dziękuję wszystkim przyjaciołom naszego koła za przybycie na bankiet, z którego dochód zostanie przekazany na dalszy rozwój Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Przypomnę, że została ona założona w 1981 roku z woli samego Ojca Świętego. Głównym jej celem jest zachowanie duchowego dziedzictwa św. Jana Pawła II” – podkreślił Mieczysław Pająk.

W dorocznej uroczystości honorującej ks. Dariusza Blicharza (czwarty z prawej) wzięli udział księża z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów w diecezji brooklyńskiej z bp. Witoldem Mroziewskim na czele / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

O działalności fundacji i okolicznościach jej powstania mówił także proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie ks. Grzegorz Markulak, który wygłosił okolicznościową inwokację. Przekazał także gratulacje mówiąc m.in.: „Chciałbym życzyć, żeby kolejne lata były równie piękne, aby wasza działalność rozwijała się nie tylko w Nowym Jorku, ale też na całym wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, oraz by imię Polski i św. Jana Pawła II rozbrzmiewało tam, gdzie będziemy się znajdowali”.

Krótkie przemówienie – dotyczące głównie do ks. Blicharza – wygłosił kapelan nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, ks. Józef Szpilski.

„Twoja kapłańska egzystencja całkowicie skierowana jest na Chrystusa, na zewnątrz ku przepowiadaniu, ku posłudze miłosierdzia i solidarności. Pozwala ci ona rozszyfrować sens życia i śmierci, nienawiści i przyjaźni, hojności i egoizmu, sama jednak pozostaje niewidzialna” – mówił ks. Józef Szpilski mając na uwadze wartości duchowe gościa honorowego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele różnych polonijnych organzaicji m.in. Centrum Polsko-Słowiańskiego i Children’s Smile Foundation / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Z kolei sylwetkę i życiorys ks. Blicharza, mającego już 32-letni staż kapłański, przybliżył ks. Andrzej Salwowski, administrator parafii św. Krzyża na Maspeth. Opowiedział o jego dzieciństwie i latach młodzieńczych, o powołaniu i aktywnej działalności w duszpasterstwie.

„Życzymy mu wielu owocnych lat posługi duszpasterskiej w diecezji brooklyńskiej” – zakończył swoje wystąpienie ks. Salwowski.

Głos zabrał także główny bohater tegorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Podziękował za zaszczyt, jaki go spotkał. Zwrócił także uwagę na znaczenie pontyfikatu polskiego Ojca Świętego, jego spuścizny oraz działalności fundacji noszącej jego imię.

„Przypomina nam ona o tym, co nas spotkało dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II” – podkreślił. Wspominał dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a także pielgrzymkę i spotkanie polskim Ojcem Świętym.

„To był przede wszystkim człowiek wielkiej pracy, człowiek, który zostawił nam taką spuściznę, że myślę, że on szybciej pisał, niż ja czytam” – stwierdził ks. Blicharz dodając, że jako grupa należąca do tzw. pokolenia Jana Pawła II musimy dbać o to dziedzictwo i je rozpowszechniać. Zwrócił też uwagę, że właśnie temu celowi służy również działalność fundacji noszącej jego imię.

Ks. dr Dariusz Blicharz (w środku) z przedstawicielami zarządu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Na zakończenie części oficjalnej przemówienie wygłosił bp Witold Mroziewski. Odmówił także krótką modlitwę oraz udzielił błogosławieństwa uczestnikom uroczystości. Zachęcił wszystkich do udziału w dorocznej Mszy Dziedzictwa Polskiego, która tradycyjnie zostanie odprawiona w trzecią niedzielę października w konkatedrze św. Józefa na Brooklynie. Po jej zakończeniu odbędzie się tam nowojorska premiera koncertu poświęconego polskiemu papieżowi pt. „Święty z Wadowic”. Wykonają go znani polscy artyści.

„W tym czasie będziemy obchodzili 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Myślę, i żywię taką nadzieję, że na tej uroczystości i koncercie nie powinno nas zabraknąć” – podkreślił bp Witold Mroziewski.

Występ artystyczny miał miejsce także podczas bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej działającej przy parafii św. Macieja na Ridgewood. Julia Baran, Joanna Baran, Karol Baran, Natalia Pindel i Joanna Pogorzelska zaprezentowali: życzenia dla ks. Dariusza Blicharza, wiersz „Jan Paweł II”, pieśń „Uwierz Polsko” oraz dwa instrumentalne utwory. Dodatkowo na początku ceremonii Julia i Joanna Baran zaśpiewały hymny narodowe. Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się aukcja, loteria fantowa oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu The Masters.

Gościem honorowym tegorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II był ks. dr Dariusz Blicharz, administrator parafii św.Macieja na Ridgewood / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

POSTAĆ UHONOROWANEGO KAPŁANA

Ksiądz Dariusz Blicharz urodził się 5 maja 1966 roku w Biłgoraju. Miasto położone na granicy Roztocza i otoczone dużymi obszarami leśnymi miało duży wpływ na kształtowanie jego osobowości. Zawsze z radością wspomina czas dzieciństwa, a zwłaszcza wyprawy do lasu na grzyby, jagody i żurawinę, a także rowerowe wycieczki do Zwierzyńca i Krasnobrodu. Sakramenty chrztu i bierzmowania otrzymał w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w rodzinnym mieście. Tam też przystąpił do Pierwszej Komunii oraz posługiwał jako ministrant i lektor.

W Biłgoraju ukończył również szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W tym czasie mocno zaangażował się w działalność duszpasterską i często uczestniczył w różnych pielgrzymkach. Podczas jednej z nich (w 1984 roku) dotarł na rowerze do Rzymu i wziął udział w prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła ll. W 1985 roku, po ukończeniu liceum i zdaniu matury, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, będącego częścią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 18 maja 1991 roku, po sześcioletniej formacji intelektualno-duchowej, przyjął w katedrze lubelskiej święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Pylaka.

Ks. dr Dariusz Blicharz (w środku), administrator parafii św. Macieja na Ridgewood, z parafianami / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Pierwszą parafią, w której podjął posługę duszpasterską, było sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim. Następnie został przeniesiony do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biszczy. W roku 1998 r. podjął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 2001 r. oraz rozpoczął przewód doktorski. W tym czasie otrzymał propozycje pracy w Trybunale Archidiecezjalnym na Manhattanie w Nowym Jorku. Pełnił tam funkcje obrońcy węzła małżeńskiego. Następnie posługiwał jako wikariusz w nowojorskiej w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie. Łącząc pracę duszpasterską z naukową w 2006 r. otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego. Swoje kapłańskie obowiązki kontynuował w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Brooklynie oraz św. Krzyża na Maspeth.

Od roku 2013 r. pełni również funkcję sędziego Trybunału Diecezjalnego na Brooklynie. W 2016 roku ks. dr Dariusz Blicharz został administratorem parafii św. Macieja na Ridgewood i funkcję tę pełni do dziś.

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner