New York
82°
Sunny
5:36 am8:27 pm EDT
5mph
68%
30.07
SunMonTue
91°F
95°F
97°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

CBOS: obecność Polski w NATO popiera 92 proc. Polaków

06.04.2023

92 proc. badanych popiera członkostwo Polski w NATO. To mniej o 2 pkt proc. niż przed rokiem – wynika z marcowego sondażu CBOS. Przeciwnych obecności Polski w NATO jest 0,9 proc. badanych. 76 proc. uważa, że Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ew. obronę naszych granic.

Jak wynika z badania CBOS, w marcu poparcie dla członkostwa Polski w NATO wynosi 92 proc. i jest o 2 pkt proc. niższe w porównaniu z ostatnim badaniem z marca 2022 r. Jak wynika z badania przeciwny przynależności naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest niespełna co setny badany (0,9 proc.), a 4 proc. deklaruje obojętność.

„W porównaniu z poprzednim pomiarem (w marcu 2022 r.) nieznacznie przybyło obojętnych i przeciwników, natomiast tyle samo, ile poprzednio (3 proc.) nie zajęło stanowiska w tej kwestii. Obojętni wobec przynależności Polski do NATO oraz jej przeciwnicy stanowią zdecydowaną mniejszość we wszystkich analizowanych grupach demograficznych i społecznych” – czytamy.

Przynależność Polski do NATO zdecydowanie popiera 76 proc. sympatyków obozu rządzącego, 84 proc. opozycji oraz 58 proc. wyborców nie sympatyzujących ani z rządzącymi, ani z opozycją. Odpowiedź „raczej popieram” udzieliło 20 proc. sympatyków obozu rządzącego, 13 proc. opozycji i 32 proc. osób nie sympatyzujących ani z rządem, ani opozycją.

Jak wykazano w badaniu, poparcie dla przynależności Polski do NATO związane jest także z deklarowanym zainteresowaniem polityką. Im jest ono większe, tym więcej zdecydowanych zwolenników członkostwa w sojuszu, a im mniejsze, tym to poparcie częściej jest umiarkowane. „Co ciekawe, nielicznych przeciwników członkostwa Polski w NATO najczęściej można odnaleźć w dwóch skrajnych grupach – wśród badanych w ogóle niezainteresowanych polityką (3 proc.) i wśród uważnie, szczegółowo śledzących prawie wszystko, co się dzieje w polityce (2 proc.)” – napisali badacze.

CBOS zapytał respondentów o to, czy ich zdaniem „w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic, czy też nie”. 76 proc. uważa, że Polska może być tego pewna („zdecydowanie może być pewna” – uważa 27 proc. badanych, „raczej może być pewna” – 49 proc.). 11 proc. badanych wskazało, że „raczej nie może być pewna”, a 2 proc. -że „zdecydowanie nie może być pewna”. Niezdecydowani stanowili 11 proc. respondentów.

Na pytanie o poparcie dla stacjonowania wojsk innych państw NATO w Polsce odpowiedzi „zdecydowanie powinny” udzieliło 43 proc badanych, 40 proc. uważa, że „raczej powinny”, „raczej nie powinny” stanowiło 6 proc. odpowiedzi, „zdecydowanie nie powinny” 3 proc., a 8 proc. osób nie miało opinii w tej sprawie.

CBOS po raz kolejny zapytał respondentów również o ocenę działań państw NATO wobec wojny na Ukrainie.

W marcu niemal równie liczne są grupy uważających te działania za odpowiednie (41 proc.) i tych, którzy postrzegają je jako zbyt ostrożne (39 proc.). W zdecydowanej mniejszości są natomiast postrzegający je jako zbyt daleko posunięte (5 proc.).

W porównaniu z lutym tego roku o 5 punktów procentowych spadł odsetek uważających, że działania państw NATO wobec wojny na Ukrainie są zbyt ostrożne. Nieznacznie (o 2 pkt.) ubyło też uważających je za zbyt daleko posunięte. Jednocześnie nieznacznie (o 2 pkt. proc.) przybyło badanych uważających je za odpowiednie, a o 5 pkt. wzrósł odsetek uchylających się od zajęcia stanowiska w tej kwestii.

CBOS przeprowadził sondaż od 6 do 16 marca br. na liczącej 993 osoby reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL. 58 proc. odpowiadało metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI), 24,6 proc. telefonicznych (CATI) a 17,4 proc. internetowych (CAWI). Badani wybierali sposób prowadzenia ankiety, miała ona jednak taki sam zestaw pytań oraz strukturę.(PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner