New York
75°
Light Rain
5:36 am8:27 pm EDT
5mph
85%
30.16
SunMonTue
90°F
93°F
97°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

CBOS: Ponad 3/4 dorosłych Polaków korzysta z internetu

11.07.2024

Obecnie z internetu korzysta 77 proc. dorosłych Polaków – wynika z tegorocznego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. Dodano, że przez ostatnie 3 lata skala obecności online utrzymywała się na stałym poziomie oraz, że ostatni wzrost liczby użytkowników przypada na 2 i 3 rok pandemii COVID-19.

W 2024 r. z internetu przynajmniej raz w tygodniu korzystało 77 proc. Polaków – dla porównania w 2004 r. twierdząco odpowiedziało 26 proc. badanych. Korzystanie z internetu jest powiązane z wiekiem, płcią oraz poziomem wykształcenia – wskazano w badaniu. Największy odsetek (99 proc.) badanych stanowią respondenci w grupach 18-24 lata oraz 35-44 lata. Nieco mniejszy odsetek zbadano w grupie 35-44 lata (96 proc.) oraz 45-54 lata (86 proc.). Wśród osób starszych, odsetek wyniósł 67 proc. dla grupy 55-64 lata, 50 proc. dla grupy 65-74 oraz 25 proc. dla grupy powyżej 75 lat.

O ile w przedziałach wiekowych 18-44 lata poziom zróżnicowania w korzystaniu związany z płcią jest niewielki – o tyle w grupach 45-54 lata odsetek wynosi 85 proc. dla mężczyzn i 88 proc. dla kobiet, a w grupie 55-64 lata odsetek wynosi 64 proc. dla mężczyzn i 69 proc. dla kobiet. Z kolei dla grupy powyżej 65 lat proporcja była odwrotna i wyniosła 52 proc. dla mężczyzn i 36 proc. dla kobiet.

Wśród badanych najwięcej użytkowników odnotowano w grupie posiadającej wykształcenie wyższe (96 proc.), a najmniej wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym (36 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (60 proc.). Zdaniem autorów, może to mieć związek z faktem, że osoby z tych dwóch ostatnich grup są przeciętnie starsze niż pozostali badani.

„O ile wśród respondentów poniżej 45 roku życia poziom wykształcenia nie odgrywa istotnej roli, jeśli chodzi o korzystanie (lub nie) z internetu, o tyle wśród starszych badanych zyskuje on na znaczeniu. Ankietowani mający co najmniej średnie wykształcenie we wszystkich grupach wiekowych zaliczają się w większości do użytkowników internetu. Z kolei wśród osób z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym mających 45 lat lub więcej odsetek internautów jest zauważalnie niższy niż wśród osób z wykształceniem średnim lub wyższym. Największa różnica w skali korzystania z sieci dotyczy respondentów powyżej 64 roku życia” – czytamy.

Korzystaniu z internetu sprzyja aktywność zawodowa – poinformowano. Wśród badanych, z internetu korzysta 92 proc. pracujących oraz 58 proc. niepracujących, co zdaniem autora raportu Michała Feliksiaka wynika z wieku. Dodano, że wśród pracujących badanych, relatywnie najmniej użytkowników internetu jest w grupie rolników (76 proc.), a najwięcej wśród pracowników administracyjno-biurowych (98 proc.), kadry kierowniczej i specjalistów (97 proc.), techników i średniego personelu (94 proc.) oraz prywatnych przedsiębiorców (93 proc.).

Najmniej użytkowników internetu jest na wsi (68 proc.) – wynika z badania, z kolei najwięcej (96 proc.) w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Ponad 2/3 Polaków zadeklarowało, że kupiło coś przez internet. Wzrosła również popularność internetowej sprzedaży rzeczy – 41 proc. badanych, czyli 53 proc. internautów przynajmniej raz sprzedało coś online. Dodano także, że sprzedanie rzeczy w internecie częściej deklarują mężczyźni (57 proc.) niż kobiety (48 proc.). W miesiącu poprzedzającym badanie, 54 proc. Polaków (tj. 69 proc. użytkowników internetu) zrobiło zakupy w internecie. Wśród najczęściej kupowanych przez internet produktów wskazano odzież i obuwie (39 proc.),kosmetyki (19 proc.) i sprzęt elektroniczny (16 proc.).

„Wprawdzie popularność kupowania przez internet stopniowo rosła na przestrzeni ostatnich dwudziestu jeden lat, jednak wyraźny, skokowy jej wzrost dokonał się dopiero w roku 2020, najprawdopodobniej za sprawą epidemii COVID-19” – skomentował autor raportu. (PAP)

grg/ drag/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner