New York
75°
Clear
5:41 am8:23 pm EDT
5mph
51%
29.99
SatSunMon
84°F
88°F
84°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Społeczeństwo
Nowy Jork
Polonia

Honory dla ks. Janusza Dymka

21.06.2024
Gość honorowy tegorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II wraz z prezesem i przewodniczącą Komisji Rozwoju tej organizacji. Od lewej (na pierwszym planie): Bożena Szawrycka, ks. dr Janusz Dymek, Mieczysław Pająk / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Dla mnie osobiście wyróżnienie to stanowi pewnego rodzaju podziękowanie od ludzi, z którymi od wielu lat współpracuję i spotykam się w różnych miejscach, także na takich uroczystościach jak ta dzisiejsza” – podkreślił ks. dr Janusz Dymek, gość honorowy tegorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. „Zarówno to wyróżnienie jak i nobilitacja z nim związana były dla mnie wielkim zaskoczeniem” – dodał kapłan.

Wojtek Maślanka

Od samego początku istnienia nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, jego zarząd honoruje osoby duchowne zasłużone dla środowiska polonijnego oraz tej organizacji. Proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie jest 26. osobą wyróżnioną w ten sposób.

Gościem honorowym tegorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II był ks. dr Janusz Dymek, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Doroczna uroczystość honorowania kapłanów przez nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, to jest – jak powiedział podczas ceremonii ks. Janusz Dymek – wielkie wyróżnienie dla parafii i docenienie pracy osób, które razem z kapłanami tworzą wspólnoty. Jest to bardzo miły gest, który pozwala wybraną osobę zarówno uczcić jak i podkreślić jej zasługi oraz działalność. Jest to także miły gest w stosunku do całej fundacji założonej przez św. Jana Pawła II w Rzymie, która ma bardzo szczytne cele wychowania młodzieży i młodych ludzi oraz wsparcia ich w wykształceniu dla dobra Kościoła i lokalnych wspólnot” – zaznaczył w rozmowie z „Nowym Dziennikiem” bp Witold Mroziewski. – Ks. Janusz Dymek działający wśród Polonii przez wiele lat zasługiwał na to wyróżnienie i rzeczywiście jego praca została zauważona przez Fundację Jana Pawła II oraz odpowiednio doceniona, tak jak posługa wielu innych kapłanów w naszym nowojorskim środowisku” – podkreślił biskup pomocniczy diecezji brooklyńskiej.

Bp Witold Mroziewski wygłosił inwokację / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Podziękował również nowojorskiemu Kołu Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II za wsparcie jakie dzięki organizacji dorocznego bankietu okazuje fundacji w Rzymie, a także parafiom, duszpasterzom i wiernym uczestniczącym w tym wydarzeniu.

„Jest to ważna i potrzebna uroczystość również z tego powodu, że pomaga skupić ludzi z całej metropolii nowojorskiej. Dzięki temu mogą kultywować dziedzictwo polskiego Ojca Świętego i przypominać o jego dziełach” – dodał bp Witold Mroziewski. Tegoroczny bankiet odbył się w niedzielę, 2 czerwca, a więc w dniu, w którym w Ameryce obchodzone było święto Bożego Ciała, i miał miejsce w Princess Manor na Greenpoincie.

Hymny narodowe zaśpiewało rodzeństwo Agnieszka i Michał Wysoccy / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

CZĘŚĆ OFICJALNA

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnów narodowych – polskiego i amerykańskiego – które wykonało rodzeństwo Agnieszka i Michał Wysoccy. Część oficjalną prowadziła Kasia Ziółkowska, a słowo wstępne wygłosił Mieczysław Pająk. Prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w swoim wystąpieniu powitał wszystkich gości, wśród których byli księża z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów w diecezji brooklyńskiej z bp. Witoldem Mroziewskim na czele, członkowie i sympatycy koła oraz fundacji, a także przedstawiciele różnych organizacji. Licznie przybyli wierni z polonijnych parafii, a w szczególności z kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie, którego proboszcz, ks. dr Janusz Dymek był tegorocznym gościem honorowym dorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.

„Od lat wspiera on Polonię oraz działalność naszej organizacji” – zaznaczył Mieczysław Pająk, składając gratulacje honorowanemu w tym roku kapłanowi. Przypomniał również ideę i cel działalności fundacji, którą prowadzi.

Część oficjalną prowadziła Kasia Ziółkowska, wiceprezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Bądźmy dumni z faktu, że przynależymy do narodu, z którego wywodzi się św. Jan Paweł II” – podkreślił na zakończenie prezes nowojorskiego koła fundacji noszącej imię polskiego Ojca Świętego. Do działalności tej organizacji dbającej o zachowanie i promocję dziedzictwa jakie po sobie pozostawił św. Jan Paweł II, jak również do głoszonej przez papieża nauki nawiązał także podczas tzw. inwokacji bp Witold Mroziewski.

„To właśnie on, Pielgrzym Pokoju podczas swego pontyfikatu nauczał, że Eucharystia niesie i zawiera w sobie wewnętrzne bogactwo Kościoła” – zaznaczył na zakończenie biskup pomocniczy diecezji brooklyńskiej.

Z kolei przemówienie, dotyczące honorowanego ks. dr. Janusza Dymka, wygłosił kapelan nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, ks. Józef Szpilski.

Kapelan nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, ks. Józef Szpilski wygłosił przemówienie, dotyczące gościa honorowego ks. dr. Janusza Dymka / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Twoja kapłańska egzystencja całkowicie skierowana jest ku Chrystusowi, na zewnątrz ku przepowiadaniu, ku posłudze miłosierdzia i solidarności. Pozwala ci ona rozszyfrować sens życia i śmierci, ujawnić przyjaźń, hojność i dobroć – mówił kapelan. – Dzisiaj chcemy wyrazić naszą wdzięczność za twoją pracę i poświęcenie dla dobra Kościoła i naszej ojczyzny, Polski” – dodał ks. Józef Szpilski mając na uwadze zarówno zasługi i działalność duszpasterską jak i wartości duchowe jakie reprezentuje tegoroczny gość honorowy.

Natomiast sylwetkę i życiorys ks. dr. Janusza Dymka przybliżył ks. Andrzej Salwowski, administrator parafii św. Krzyża na Maspeth. Kapłan opowiedział o jego dzieciństwie i latach młodzieńczych spędzonych w urokliwych kurpiowskich zalesionych rejonach oraz o powołaniu i aktywnej działalności w duszpasterstwie pielgrzymkowym.

„Czas spędzony na świeżym powietrzu i wychwalanie Boga za jego dzieła uczyło ks. Janusza bliskości z Chrystusem” – wyjaśniał ks. Andrzej Salwowski, który także przybliżył późniejsze losy gościa honorowego ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z jego pracą na rzecz nowojorskiej Polonii.

„Życzymy mu jak najdłuższych lat w zdrowiu i posłudze duszpasterskiej w diecezji Brooklyn” – dodał na zakończenie administrator parafii św. Krzyża na Maspeth.

Administrator parafii św. Krzyża na Maspeth ks. Andrzej Salwowski przybliżył uczestnikom bankietu sylwetkę i życiorys ks. dr. Janusza Dymka / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Przemówienie wygłosił również główny bohater tegorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Ksiądz dr Janusz Dymek podziękował jego zarządowi za wyróżnienie jakim go uhonorowano. Zwrócił też uwagę na dzień – uroczystość Bożego Ciała – w którym odbywał się doroczny bankiet organizacji noszącej imię św. Jana Pawła II, co jeszcze bardziej dodawało wyjątkowości temu wydarzeniu. Wyrażając wdzięczność za wyróżnienie jego osoby podkreślił, że jest ono także docenieniem wszystkich wiernych skupionych w kościele, którym zarządza.

„W tej uroczystej chwili honor ten obejmuje nie tylko moją osobę, ale całą wspólnotę parafialną Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza. To jest cała rzesza twarzy i dusz zaangażowanych w jedną parafialną rodzinę” – zaznaczył ks. dr Janusz Dymek. Mówił także o znaczeniu działalności nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II oraz nauki i dziedzictwa Ojca Świętego.

Przypomniał również słynne słowa wypowiedziane przez polskiego papieża podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” Padły one na placu Zwycięstwa w Warszawie podczas mszy św. odprawionej 2 czerwca 1979 r., a więc dokładnie 45 lat wcześniej niż miał miejsce niedzielny bankiet honorujący ks. dr. Janusza Dymka. Ten fakt jeszcze bardziej podkreślał wyjątkowość jego wyróżnienia.

Gość honorowy tegorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II wraz z kilkoma polonijnymi księżmi. Od lewej: ks. Grzegorz Markulak, bp Witold Mroziewski, ks. dr Janusz Dymek i ks. Dariusz Blicharz / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Te niesamowite słowa również na mnie osobiście wywierają przeogromny wpływ, a może nawet wpłynęły na moje powołanie” – zdradził gość honorowy. Na zakończenie udzielił wszystkim okolicznościowego błogosławieństwa co zrobił w sposób śpiewający wykorzystując do tego pieśń „Panie, modlitwy słów”.

Oczywiście śpiewów było więcej, bowiem w trakcie części oficjalnej miał także miejsce program słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów Polskiej Szkoły Dokształcającej działającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie. Stanowił on przypomnienie najważniejszych dat i wydarzeń z życia Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II, oraz kilku znanych pieśni i piosenek opowiadających lub związanych z Ojcem Świętym. Było to starannie dopracowany i pięknie przedstawiony program artystyczny, podczas którego wzruszyło się wiele osób.

Śpiewająco zakończyła się również cała oficjalna część bankietu bowiem ks. Grzegorz Markulak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoince, wygłaszający tzw. benedykcję czyli końcowe błogosławieństwo, prócz modlitwy wyśpiewał także życzenia dla gościa honorowego, wykorzystując do tego melodię jednego z przebojów Skaldów.

Ks. Grzegorz Markulak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoince wygłosił tzw. benedykcję / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

GOŚĆ HONOROWY

„Zarówno to wyróżnienie jak i nobilitacja z nim związana były dla mnie wielkim zaskoczeniem” – powiedział „Nowemu Dziennikowi” ks. dr Janusz Dymek. Dodał, że nie był przekonany czy faktycznie zasłużył na tytuł gościa honorowego dorocznego bankietu nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II. Nawet zapytał prezesa tej organizacji czy czasem nie ma starszych stażem i bardziej zasłużonych księży. W odpowiedzi od pana Mieczysława Pająka usłyszał, że został desygnowany do tego tytułu przez cały zarząd nowojorskiego oddziału fundacji i wszyscy mają nadzieję, że przyjmie tę nominację.

Wspominając tę rozmowę, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie dodał: „Z kolei ja odpowiedziałem, że jeśli taka jest wola ludu to absolutnie odbieram to jako 'vox populi vox Dei’ czyli, że głos ludu jest głosem Boga. W związku z tym spotkaliśmy się dzisiaj wszyscy na tej pięknej uroczystości, w dodatku w dniu, w którym w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest święto Bożego Ciała. To dodało uroku tej ceremonii, takiego przejścia od ołtarza do wspólnego stołu i biesiadowania, do tego co łączy ludzi” – podkreślił gość honorowy dorocznego bankietu.

Uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej działającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie zaprezentowali program słowno-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Zwrócił też uwagę, że dla niego, jako kapłana uroczystość ta miała ogromne znaczenie, bo pozwalała spotkać się z ludźmi nie tylko podczas mszy św., ale również siedząc przy jednym biesiadnym stole. Zadowolenia z tego faktu nie krył także prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.

„Ks. Janusz Dymek zawsze był z nami bardzo blisko oraz uczestniczył praktycznie w każdej uroczystości i spotkaniu jakie organizowaliśmy. Od dawna chcieliśmy go uhonorować, aż w końcu przyszedł ten czas i dzisiaj doceniliśmy jego zasługi i wsparcie – wyjaśnił Mieczysław Pająk. – Jest to bardzo oddany kapłan, który lubi przebywać z ludźmi i im służyć” – dodał nasz rozmówca.

Gość honorowy ks. dr Janusz Dymek wraz z dyrektorką, nauczycielami, rodzicami oraz uczniami Polskiej Szkoły Dokształcającej działającej przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

POSTAĆ HONOROWANEGO KAPŁANA

Ksiądz Janusz Dymek urodził się 13 lutego 1976 r. w Kolnie w woj. podlaskim. Całe swoje dzieciństwo i młodość spędził w Piasutnie Żelaznym, urokliwej miejscowości otoczonej lasami i położonej nad rzeką Pisą. Przebywanie i obcowanie z naturą miało wielki wpływ na kształt jego osobowości.

Został ochrzczony i bierzmowany w kościele pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie, gdzie także przystąpił do Pierwszej Komunii oraz posługiwał jako ministrant i lektor. Tam też kształtowało się jego kapłańskie powołanie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Dobrym Lesie naukę kontynuował w liceum ogólnokształcącym w Kolnie, gdzie zaangażował się w duszpasterstwo pielgrzymkowe. W 1995 r. po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Zarząd nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II wraz z bp. Witoldem Mroziewskim (w środku) i gościem honorowym ks. dr. Januszem Dymkiem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Po sześcioletniej edukacji filozoficzno-teologiczno-duchowej – 26 maja 2001 r. – przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Pierwszą posługę duszpasterską podjął w parafii w Stawiskach. Następnie decyzją biskupa został przeniesiony do parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie z misją pomocy w tworzeniu nowego ośrodka duszpasterskiego pw. św. Ojca Pio. Po zakończeniu posługi w Grajewie został przeniesiony do Łomży, gdzie pełnił funkcję dyrektora bursy szkolnej w zaadoptowanym do tego celu starym budynku Wyższego Seminarium Duchownego.

Gość honorowy ks. dr Janusz Dymek wraz z dr Dorotą Andraką, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz nauczycielami z Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św.św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W 2008 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w Stanach Zjednoczonych, w diecezji Brooklyn. Polonijną posługę rozpoczął jako wikariusz w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie, następnie kontynuował ją w parafii pw. św. Anioła Stróża na Brooklynie oraz w parafii św. Pankracego na Glendale na Queensie.

Mocą dekretu ordynariusza brooklyńskiego bp. Nicholasa DiMarzio z 2013 r., został ponownie przeniesiony do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie, jako jej administrator. Cztery lata później została tam przeprowadzona instalacja kanoniczna jego osoby na urząd proboszcza tejże parafii i funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.

W trakcie posługi w metropolii nowojorskiej ukończył studia licencjackie i doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie gdzie w 2013 r. uzyskał tytuł doktora teologii.

Gość honorowy ks. dr Janusz Dymek (w środku) wraz z ks. Dariuszem Blicharzem, proboszczem parafii św. Macieja na Ridgewood i jej parafianami / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner