New York
72°
Clear
5:41 am8:23 pm EDT
3mph
58%
30.01
SatSunMon
84°F
88°F
86°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

MEN: 59 proc. uczniów w Polsce wybiera szkolnictwo zawodowe

12.06.2024

59 proc. absolwentów szkół podstawowych w Polsce wybiera szkolnictwo zawodowe, w tym szkoły branżowe I stopnia 16 proc. – poinformował wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Zapowiedział kampanię medialną promującą szkolnictwo zawodowe.

We wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wiceminister edukacji Henryk Kiepura przedstawił informację na temat szkolnictwa zawodowego.

Poinformował, że szkoły zawodowe: technika i szkoły branżowe I stopnia wybiera 59 proc. absolwentów szkół podstawowych. Według wiceministra wskaźnik ten w Polsce „nie jest zły” przy średniej europejskiej wynoszącej 52,5 proc. i jest porównywalny z Niemcami, gdzie wynosi 59,5 proc. Jednocześnie zauważył, że do szkół branżowych I stopnia idzie tylko 16 proc. absolwentów szkół podstawowych.

Poinformował, że resort edukacji planuje w przyszłym roku uruchomić dużą kampanię promocyjną szkolnictwa zawodowego. Jak mówił Kiepura ma to być kampania mówiąca, że „fachowiec się liczy, fachowiec znajdzie pracę i dobrą pensję”.

Dyrektor departamentu strategii, kwalifikacji i kształcenia zawodowego MEN Piotr Bartosiak dodał, że kampania medialna ma być skierowana będzie zarówno do uczniów, ich rodziców, jak i do przedstawicieli branż. Podał, że na jej realizację przeznaczono 3 mln zł.

Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawionych na posiedzeniu sejmowej komisji wynika, że w szkolnictwie zawodowym jest ponad 1 mln 223 tys. uczniów i słuchaczy, w tym w technikach jest 755 tys. uczniów, w szkołach branżowych I stopnia – 217 tys. uczniów, w szkołach branżowych II stopnia 13 tys. słuchaczy i w szkołach policealnych – 241 tys. słuchaczy. W liceach ogólnokształcących uczy się ponad 900 tys. uczniów i słuchaczy.

Wśród 217 tys. uczniów szkół branżowych I stopnia, ok. 58 proc. stanowią młodociani pracownicy, którzy realizują przygotowanie zawodowe u pracodawców. Z kolei wśród realizujących kształcenie zawodowe jako młodociani pracownicy ok. 72 tys. uczniów to osoby realizujące kształcenie w rzemiośle.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego lub czeladniczego. Kiepura podał, że Zdawalność egzaminów w 2023 r. była na poziomie 78,4 proc., podczas gdy w 2015 r. wynosiła 71,4 proc. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej. Aby zdać egzamin, trzeba zdobyć w części pisemnej minimum 50 proc. punktów możliwych do uzyskania i w części praktycznej minimum 75 proc. punktów możliwych do uzyskania.

Obecnie w systemie kształcenia zawodowego prowadzone jest kształcenie w 238 zawodach, przyporządkowanych do 32 branż.

Od 2019 r. co roku minister edukacji publikuje dokument pod nazwą „Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy”. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego, zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

„Od 2019 r. można odnotować wyraźny wpływ prognozy na zwiększenie liczby uczniów we wskazanych zawodach (…), ten wzrost nastąpił w 80 proc. zawodów. Ogólnie liczba uczniów w zawodach, które zostały wskazane w tej prognozie w stosunku do roku 2017/2018 zwiększyła się o ok. 40 proc.” – powiedział Bartosiak.

Na liście zawodów, na które będzie szczególne zapotrzebowanie opublikowanej na początku tego roku znalazły się 34 zawody.

Na posiedzeniu komisji przytoczono dane z 2021 r. dotyczące bezrobocia wśród absolwentów różnych typów szkół ponadpodstawowych. Wśród absolwentów liceów wynosiło ono 3 proc., wśród absolwentów techników – 7 proc., wśród absolwentów szkół policealnych – 6 proc., a wśród absolwentów szkół branżowych I stopnia – 12 proc. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ jann/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner