New York
75°
Partly Cloudy
5:36 am8:27 pm EDT
5mph
81%
30.16
SunMonTue
90°F
93°F
97°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Polska

Ósmy rok prezydentury Andrzeja Dudy – ponad 100 wizyt krajowych i zagranicznych, niemal 70 wydarzeń międzynarodowych, 6 inicjatyw ustawodawczych

05.08.2023

Ponad 100 wizyt krajowych i zagranicznych, niemal 70 wydarzeń o charakterze międzynarodowym, które odbyły się w Polsce, 6 zgłoszonych inicjatyw ustawodawczych, kilkadziesiąt przyznanych awansów generalskich – złożyło się na ósmy rok prezydentury Andrzeja Dudy.

Trzy lata temu, 6 sierpnia 2020 r., wybrany na drugą kadencję Andrzej Duda złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Kancelaria Prezydenta podsumowała trzeci rok drugiej kadencji a zarazem ósmy rok prezydentury Andrzeja Dudy.

Na stronie prezydent.pl napisano, że charakter ósmego roku kadencji prezydenta „określiła przede wszystkim aktywna polityka zwiększania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w wymiarze wewnętrznym, a także międzynarodowym”. „Służyły temu zabiegi Głowy Państwa dotyczące budowania społecznej oraz instytucjonalnej odporności, bezprecedensowego zwiększania potencjału Sił Zbrojnych RP, zacieśniania relacji ze strategicznymi partnerami oraz wzmacniania pozycji Polski w strukturach sojuszniczych” – wskazano.

Dodano, że „celem działań prezydenta było także ograniczenie wszelkich ryzyk dla stabilnego funkcjonowania i rozwoju państwa oraz obywateli wobec trwającego konfliktu na Ukrainie”. „Widząc zagrożenia dla Polski wiążące się z imperialną polityką Rosji – czego przejawem w ostatnich miesiącach były chociażby agresywne działania z wykorzystaniem Białorusi – prezydent był jednym z głównych światowych przywódców zabiegających o wsparcie dla walczącej Ukrainy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy prezydent pozostał również orędownikiem ścisłej koordynacji władz państwa i tonowania emocji politycznych wokół spraw bezpieczeństwa” – podano.

Poinformowano, że w związku z rosyjską agresją na Ukrainę prezydent „zwołał w BBN ponad 20 narad z udziałem przedstawicieli rządu, Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych, a także służb specjalnych”. „Podczas spotkań analizowano sytuację bezpieczeństwa państwa oraz koordynowano działania władz w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym” – wskazano.

Jak napisano, „nadzwyczajne spotkania zwoływano w związku z sytuacjami kryzysowymi – taką był upadek rakiety w Przewodowie (prezydent także złożył wizytę na miejscu tragicznego wydarzenia)”. „Narada odbyła się również w dniu buntu Jewgienija Prigożina w Rosji” – przypomniano.

W ramach zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi prezydent odbył ok. 30 wizyt roboczych i oficjalnych wizyt oraz spotkań żołnierzami.

Prezydent złożył wizyty m.in. na największym w tym roku ćwiczeniu wojskowym ANAKONDA–23 oraz pierwszych ćwiczeniach związanych z ochroną infrastruktury morskiej na przekopie przez Mierzeję Wiślaną. Składał też wizyty w wojskach specjalnych w jednostkach GROM oraz FORMOZA. Okazją do spotkania z kadrą kierowniczą MON i Sił Zbrojnych RP była odprawa zorganizowana w przeddzień Szczytu NATO w Wilnie.

31 marca prezydent zatwierdził Główne Kierunki Rozwoju Sił Zbrojnych RP określające priorytety rozwoju armii na lata 2025–2039. Oceniono, że „obok Strategii Bezpieczeństwa Narodowego to najważniejszy dokument wydawany przez prezydenta dotyczący Sił Zbrojnych RP”.

„Za priorytetowe prezydent określił m.in. rozwój wojsk lądowych, w tym przede wszystkim wojsk pancernych, zdolności obrony powietrznej, zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz wzmocnienie ochrony interesów morskich Polski. Priorytetowo potraktowane zostało również wzmocnienie wschodniej granicy RP poprzez formowanie nowych jednostek wojskowych i rozwój infrastruktury, zapewnienie ukompletowania Sił Zbrojnych RP, w tym zwiększenie liczebności armii oraz doskonalenie struktur dowodzenia i wzmacnianie odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO” – przekazano.

Wskazano, że „do najważniejszych decyzji kadrowych należało powołanie nowego Dowódczy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej”. Prezydent wręczył też kilkadziesiąt awansów generalskich.

W podsumowaniu podano także, że od 6 sierpnia 2022 r. prezydent „złożył prawie 40 wizyt zagranicznych i przyjął w Polsce głowy ponad 20 państw i szefów rządów”. „Ponad 30 razy rozmawiał telefonicznie lub w formie wideokonferencji z liderami innych państw oraz organizacji międzynarodowych. Uczestniczył w prawie 50 innych wydarzeniach dotyczących spraw międzynarodowych, w tym przyjął listy uwierzytelniające od 34 ambasadorów akredytowanych w Polsce i wręczył listy uwierzytelniające 17 ambasadorom Polski” – czytamy na stronie prezydent.pl

W ciągu ostatnich 12 miesięcy prezydent zgłosił 6 inicjatyw ustawodawczych, w tym m.in. projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022.

Prezydent odmówił podpisania nowelizacji Prawa oświatowego. Ponadto skierował dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego: w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności niektórych przepisów z Konstytucją ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022; w trybie kontroli prewencyjnej, ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

W podsumowaniu wskazano, że bezpieczeństwo Polaków jest „tematem priorytetowym dla prezydenta”. „Dbanie o nie dotyczy jednak nie tylko kwestii związanych z bezpieczeństwem militarnym czy energetycznym, ale także – bezpieczeństwem zdrowotnym” – zaznaczono.

„Stąd liczne inicjatywy prezydenta w zakresie zdrowia, takie jak np. utworzenie Funduszu Medycznego, powstanie Narodowej Strategii Onkologicznej czy akcja profilaktyki zdrowia +Zdrowe Życie+” – zwrócono uwagę.

Zaznaczono, że „podobnie jak w poprzednich latach, prezydent aktywnie wspierał promocję polskiej kultury i nauki, wiedzy o historii”. „W ostatnim roku Andrzej Duda spotykał się ze środowiskami instytucji kultury, ośrodków naukowych, organizacji kombatanckich, harcerskich oraz przedstawicielami Kościołów, związków wyznaniowych i mniejszości narodowych w Polsce” – napisano.

W punkcie „rolnictwo, ekologia, klimat” podano, że o najistotniejszych dla rolnictwa, obszarów wiejskich, a także klimatu kwestiach dyskutowały w minionym roku działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju – Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

Na stronie prezydent.pl zamieszczono także podsumowanie aktywności małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. „Edukacja, w tym nauczanie polonijne, wsparcie seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, a także projekty skierowane do uchodźców z Ukrainy” – to wybrane pola aktywności Pierwszej Damy. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ ok/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner