New York
66°
Fair
6:42 am6:55 pm EDT
6mph
56%
30.28
FriSatSun
72°F
63°F
64°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Wiadomości
Nowy Jork
Polonia

Polscy rodzice startują w wyborach do Rad Edukacyjnych miasta Nowy Jork

26.04.2023

Departament Edukacji zachęca wszystkich rodziców do głosowania na członków Rad Edukacyjnych w dystryktach oraz Rad Ogólnomiejskich.

Rady we współpracy z superintendentem kształtują politykę edukacyjną dystryktów oraz miasta. Członkowie Rad wspierają działania rodziców w kontakcie z Departamentem Edukacji, jak również monitorują sytuację w szkołach poprzez udział w spotkaniach PTA czy SLT. Zwracają uwagi na nieprawidłowości oraz wspierają w wyborze projeków realizowanych z funduszy miejskich przeznaczonych na rewitalizację szkół. Oceniają również pracę superintendentów decydując o dalszej ich pracy w dystrykcie oraz opiniują osoby startujące na to miejsce w konkursie. Wybrani przedstawiciele rodziców rozpoczną kadencję z dniem 1 lipca 2023. Pełna kadencja kończy się w czerwcu 2025. Do każdej rady dołączy również po dwóch przedstawicieli wskazanych przez prezydentów dzielnic w celu lepszej współpracy rady z administracja lokalną, a do Rad Ogólnomiejskich po dwóch kandydatów wybierze J.D. Williams, pełniący urząd NYC Public Advocate.

Wśród wielu kandydatów znajdują się również polscy rodzice:

Do Rady Ogólnomiejskiej – wspierającej edukację wielojęzyczną CCELL – staruje DR DARIUSZ ZAWIŚLAK; jest on również kandydatem do Rady w Dystrykcie 3. oraz do Rady Nadzorującej DOE – PEP (Panel for Educational Policy). Dr Zawiślak jest również wspierany przez PLACE NYC jak kandydat aktynie działający na rzecz wysokiej jakości kształcenia w systemie szkół publicznych.

Do rady w dystrykcie 24. na Queensie (Maspeth, Ridgewood) zgłosiła się ANNA KARWOWSKA, debiutująca w tej roli mama ucznia ze szkoły 153. Anna Karwowska staruje również do Rady Szkół Licealnych (HS), ubiegając się o miejsce przedstawiciela Manhattanu.

Na miejsce w dystrykcie 31. obejmującym Staten Island wystartował GRZEGORZ PŁASZEWSKI, rodzic ze szkoły nr 30 na SI.

Ponadto w dystrykcie 14. o miejsce w wyborach uzupełniających, które odbędą się w drugiej połowie br. w trybie głosowania członków rady dystryktu, będzie ubiegał się KAMIL GRZYBOWSKI, rodzic ze szkoły 34 z Greenpointu.

Wybory trwają do 9 maja 2023 r. włącznie, każdy rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły publicznej może oddać głos w wyborach za pośrednictwem strony internetowej DOE https://www.schoolsaccount.nyc, do której dołączony jest profil dziecka (NYCSA). Profile wszystkich kandydatów znajdują się na stronie https://apps.schools.nyc/CECProfiles.

Departament edukacji oraz szkolna administracja zachęcają do udziału w wyborach w bezpośredniej komunikacji z rodzicami. Jeśli ktokolwiek miałby problem, proszony jest do zgłoszenia się do szkolnego koordynatora rodziców.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wyborach i wspierania polskich kandydatów.

PL

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY