New York
75°
Cloudy
5:43 am8:21 pm EDT
5mph
69%
30.04
MonTueWed
82°F
84°F
82°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Społeczeństwo
Polonia

Polska docenia aktywność Polonii

05.08.2023
W spotkaniu z Polonią i ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem (w środku) wzięli także udział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski (z prawej) oraz konsul generalny RP Adrian Kubicki / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Sytuacja geopolityczna w Europie Środkowo-Wschodniej, wojna w Ukrainie, rezultaty szczytu NATO w Wilnie, stosunki polsko-amerykańskie, inwestycje i obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Polsce, a także zbliżające się wybory naszym kraju, przyszłość polskiej atomistyki oraz współpraca naukowa i kulturalna – to tematy, które zdominowały zamknięte spotkanie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z przedstawicielami Polonii.

Wojtek Maślanka

„To było dobre i z mojej perspektywy bardzo ważne spotkanie – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami szef polskiej dyplomacji po zakończonej dyskusji, która odbyła się w niedzielę, 16 lipca, i miała miejsce w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Bardzo pozytywnie o jej rezultatach wypowiadał się konsul generalny Adrian Kubicki.

„Podczas tego spotkania pan minister zwrócił uwagę, że mimo pozornego braku jakiegoś jednego widocznego punktu czy jednej sprawy, o której można by mówić, że jest najważniejsza i powinna jednoczyć Polaków, to jednak wszyscy czujemy, że układa się pewien nowy porządek świata i jeśli wykorzystamy swoją szansę, to może on być bardzo pozytywny dla Polski” – relacjonował „Nowemu Dziennikowi” konsul generalny.

Adrian Kubicki podkreślił też, że dzięki temu w tym nowym globalnym porządku nasz kraj jest strategicznie ulokowany na geopolitycznej mapie, oraz ma odpowiednie zasoby i energię potrzebną dla świata w momencie, w którym decydują się losy jego bezpieczeństwa.

„Ten moment historyczny właśnie jest, podobnie jak zabiegi polityczne i dyplomatyczne. Wiemy jednak, że wpływ Polonii na administrację zarówno najwyższego szczebla, jak i lokalnych polityków jest bardzo ważny do tego, żeby ten plan dla Polski się ziścił” – dodał Adrian Kubicki zwracając uwagę, że takie zadanie postawił przed polonijnymi liderami i organizacjami minister Zbigniew Rau. Zwrócił też uwagę, że zaangażowane dzisiejszej Polonii w rozwój i budowę sojuszu polsko-amerykańskiego jest nie tylko ważne, ale nawet znajduje się w historycznym momencie.

„Jest na miarę takich momentów, jak przystępowanie Polski do NATO, walka z komunizmem czy walka – która co prawda była nieskuteczna, ale jednak znacząca – o układ świata po drugiej wojnie światowej. We wszystkich tych ważnych chwilach, w których decydowały się losy Polski, to zaangażowanie Polonii było bardzo ważne” – zaznaczył konsul generalny.

Minister Zbigniew Rau: „Polska nigdy nie była tak relatywnie zamożna w stosunku do Stanów Zjednoczonych jak obecnie, a to zmienia relacje między Polonią a Polską” / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Również na ten aspekt zwrócił uwagę podczas spotkania z mediami minister spraw zagranicznych. Zauważył też, że to znaczenie Polonii nie ulega zmianie, mimo że ta sama w sobie jest nieco inna, oraz że realia i problemy dotyczące Polski są zupełnie odmienne niż w przeszłości.

„Inny był charakter polonijnego zrywu, który zaowocował Armią Błękitną generała Hallera. Inna była Polonia w roku 1944, kiedy już było wiadomo, że kraj ulegnie dominacji sowieckiej. Był to czas między Teheranem a Jałtą. Wtedy Polonia się mobilizowała, wiedziała, że przy braku podmiotowej Polski musi przejąć wiele inicjatywy koniecznej dla przetrwania niepodległego, wolnego polskiego ducha” – wyjaśnił szef polskiej dyplomacji.

Zwrócił również uwagę, że wtedy też powstał Kongres Polonii Amerykańskiej, natomiast kolejne lata związane z działalnością opozycji antykomunistycznej w latach 70. ubiegłego wieku zaowocowały powstaniem organizacji Pomost, której wsparcie dawało rodakom w zniewolonym kraju iskierkę nadziei na lepszą przyszłość, a przede wszystkim na odzyskanie podmiotowości polskiego społeczeństwa.

„Ostatnim spektakularnym zrywem Polonii na rzecz kraju była akcja prowadząca do nacisku na polityków amerykańskich, by wsparli nasze ambicje i aspiracje dołączenia do Paktu Północnoatlantyckiego” – stwierdził Zbigniew Rau. Minister spraw zagranicznych zaznaczył też, że wraz z przedstawicielami Polonii, z którymi się spotkał, zastanawiał się, dlaczego Polonia jest dobrze zorganizowana wtedy, kiedy w Polsce dzieje się coś złego, oraz że ostatecznie wszyscy doszli do wniosku, że tak nie jest.

„Pierwszy raz w dziejach relacji między Polską a Polonią jest dużo bardziej wyrównany poziom wolności, bo my się cieszymy wolnością w Polsce i poziomem dobrobytu. Przecież Polska nigdy nie była tak relatywnie zamożna w stosunku do Stanów Zjednoczonych jak obecnie, a to zmienia relacje między Polonią a Polską. Nie ma już wychodźstwa takiego jak kiedyś, ale Polska jest dużo bardziej atrakcyjna pod względem biznesowym, naukowym, społecznym dla naszych rodaków po tej stronie Atlantyku” – ocenił szef polskiej dyplomacji.

Z kolei konsul generalny zwrócił też uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt wzajemnych relacji, jakim jest konieczność zmiany lub przynajmniej dostosowania pewnej strategii Polski wobec Polonii do wymagań współczesnego świata.

„Dlatego pan minister mógł wsłuchać się w głos pochodzący z rozmaitych obszarów środowiska polonijnego i poznać pewne informacje pokazujące obraz świata widzianego oczami Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych Ameryki, czy wręcz gotowe diagnozy pewnych problemów, które się tutaj pojawiają” – relacjonował Adrian Kubicki. Dodał, że to na pewno pozwoli to przeanalizować strategię Polski wobec Polonii, by tę relację jeszcze bardziej zacieśnić.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau (piąty z prawej) spotkał się z przedstawicielami Polonii w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z przedstawicielami Polonii świadczy o tym, że polski rząd oraz politycy dbają o jak najlepsze stosunki z Polonią.

„Jest wiele dowodów na to, że polska administracja zabiega oraz chce wsłuchiwać się w głos Polaków, którzy mieszkają w Ameryce – podkreślił konsul generalny. – Myślę, że nawet w pewnym sensie Polonia jest w wyjątkowy sposób przez ostatnie lata zaproszona do współdecydowania o kierunkach polityki amerykańskiej. To nie było pierwsze spotkanie przedstawiciela polskiej administracji z Polonią, bo one się odbywają regularnie i realnie służą do rysowania tej mapy relacji polsko-amerykańskich” – stwierdził Adrian Kubicki. Dodał, że jest to pewnego rodzaju spłata długu moralnego za pomoc, którą Polonia okazywała wcześniej, a także swoisty postulat, żeby wymiana informacji dalej była płynna, a kooperacja produktywna.

„Wykluwa się z tego pewien model współpracy korzystny dla wszystkich stron” – zaznaczył konsul generalny.

Spotkanie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z przedstawicielami Polonii, w którym wziął także udział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, zostało zorganizowane przy okazji udziału szefa polskiej dyplomacji w obradach Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyły się w poniedziałek i wtorek (17 i 18 lipca).

Głównym tematem spotkań na forum ONZ była sytuacja na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem problemów miejscowej ludności cywilnej, w tym kwestii łamania praw człowieka na terenach okupowanych przez Rosję, przymusowych deportacji dzieci oraz konieczności udzielania Ukrainie stałego wsparcia przez społeczność międzynarodową.

Istotnym punktem rozmów w siedzibie Narodów Zjednoczonych przeprowadzonych w kontekście 25. rocznicy przyjęcia Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, była też problematyka rozwijania instrumentów umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń prawa międzynarodowego.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau omówił też priorytety – rozpoczynającej się w przyszłym roku – trzyletniej kadencji Polski w Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ, a także spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Mirjaną Spoljaric Egger.

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner