New York
75°
Fair
5:46 am8:18 pm EDT
4mph
88%
30.05
FriSatSun
86°F
86°F
88°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

Sondaż: 37 proc. uważa, że głównym tematem kampanii wyborczej powinna być walka z inflacją

02.07.2023

Tematem kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu powinna być walka z inflacją – uważa 37 proc. uczestników sondażu SW Research dla rp.pl. Na dalszych miejscach ankietowani wskazywali kondycję gospodarki, stan praworządności w Polsce i reformę systemu ochrony zdrowia.

Zdaniem uczestników sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla portalu rp.pl głównym tematem kampanii przed październikowymi wyborami do Sejmu powinna być walka z inflacją. Taką odpowiedź wskazało 37,2 proc. badanych.

17,1 proc. respondentów uważa, że głównym tematem powinien być stan polskiej gospodarki.

Z kolei 14,9 proc. badanych jest zdania, że tematem kampanii powinien być stan praworządności w Polsce. 10 proc. respondentów oceniło, że kampania powinna skupić się wokół reformy systemu ochrony zdrowia.

4,9 proc. badanych jest zdania, że tematem kampanii powinna być pozycja Polski w UE, a 3,8 proc. wybrało jako główny temat kampanii reformę sądownictwa.

Według 2,8 proc. badanych kampania powinna skupić się na reformie systemu edukacji, a w ocenie 2,3 proc. respondentów tematem kampanii powinna być polityka zagraniczna.

Jedynie 2 proc. badanych wskazało na ekologię jako główny temat kampanii. 0,8 proc. respondentów uważa, że główny temat kampanii wyborczej powinien być inny.

4,4 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

„Walka z inflacją powinna być tematem przewodnim kampanii przed wyborami do Sejmu częściej w opinii kobiet (40 proc.) niż mężczyzn (34 proc.). Walka z wzrostem cen powinna być najważniejszą kwestią poruszaną przed wyborami według ponad połowy badanych (52 proc.) będących w wieku od 25 do 34 lat. Częściej niż pozostali na tę odpowiedź wskazywały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45 proc.) i o zarobkach mieszczących się w granicach 2001 zł – 3000 zł netto (43 proc.). Z uwagi na miejsce zamieszkania inflację za główny temat kampanii uważają osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (42 proc.)” – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 czerwca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. (PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ par/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner