New York
63°
Clear
6:15 am7:35 pm EDT
14mph
43%
29.97
TueWedThu
72°F
61°F
52°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

Sondaż: 39 proc. badanych za likwidacją prac domowych, 43 proc. przeciw

07.02.2024

39 proc. badanych popiera likwidację prac domowych w szkołach podstawowych, a za ich utrzymaniem jest 43 proc. badanych. Zdania na ten temat nie ma 18 proc. – wynika z badania firmy Research Partner przeprowadzonego w pierwszych dniach lutego na Panelu Badawczym Ariadna.

Uczestników badania zapytano, czy popierają pomysł likwidacji prac domowych w szkołach podstawowych.

Za likwidacją prac domowych opowiedziało się 39 proc. badanych (odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 14 proc. respondentów, a 25 proc. odpowiedź „raczej tak”). Za utrzymaniem obecnych zasad, czyli za utrzymaniem prac domowych było 43 proc. badanych (odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 24 proc. respondentów, a „raczej nie” 19 proc.). 18 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

W opisie sondażu podano, że na jego wynik wyraźnie wpływa wiek respondentów. Najmłodsi z nich, w wieku 18-24 lat, opowiadają się w największym stopniu za zmianami i likwidacją prac domowych (za likwidacja prac domowych opowiedziało się 55 proc. respondentów w tym wieku). Także miejsce zamieszkania ankietowanych wpływa na ich stosunek do ewentualnego ograniczenia obowiązków szkolnych (46 proc. mieszkańców wsi i 50 proc. mieszkańców miejscowości do 20 tys. mieszkańców nie chce likwidacji prac domowych).

Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji 63 proc. badanych jest przeciwnych likwidacji prac domowych. W elektoracie Lewicy za ich likwidacją jest 56 proc. badanych, a wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 55 proc. Wyniki elektoratów Trzeciej Drogi zbliżone są do średniej.

Badanie przeprowadził 2-5 lutego 2024 r. Research Partner na Panelu Badawczym Ariadna, na ogólnopolskiej próbie 1119 osób w wieku powyżej 18 lat, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

W skierowanym pod koniec stycznia do konsultacji projekcie rozporządzenia ministra edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zaproponowano zmiany dotyczące prac domowych.

Zapisy w projekcie brzmią: „W szkole podstawowej w klasach I–III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych” oraz „w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym, że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny”.

Jednocześnie, zgodnie z projektem, jeżeli uczeń klas IV-VIII wykona pisemną lub praktyczną pracę domową, to zostanie ona sprawdzona przez nauczyciela, który przekaże mu informację, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak powinien dalej się uczyć. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner