New York
43°
Clear
7:00 am4:29 pm EST
4mph
64%
30.16
SatSunMon
59°F
54°F
54°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Społeczeństwo
Wiadomości
Nowy Jork
Polonia

„Nowy Dziennik” uhonorowany polską flagą

20.09.2023
Para prezydencka wraz z artystami z zespołu folklorystycznego "Wianuszek" oraz tancerzami z American Folk Dance Company / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Udział polskiego prezydenta w 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku stał się okazją do spotkania Andrzeja Dudy z Polonią. Prezydent RP przy tej okazji wręczył odznaczenia państwowe za zasługi na rzecz Polski i Polonii oraz biało-czerwone flagi zasłużonym organizacjom i instytucjom obchodzącym swoje jubileusze. Jedna z nich trafiła do redakcji „Nowego Dziennika”. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda po raz kolejny spotkali się z nowojorską Polonią. Tym razem para prezydencka odwiedziła Queens. Spotkanie miało miejsce w niedzielę, 17 września, w audytorium Christ the King High School na Middle Village, przy zbiegu granic z Maspeth i Ridgewood oraz w bliskim sąsiedztwie Glendale, dzielnic obecnie najpopularniejszych wśród naszych rodaków.

Wojtek Maślanka

Zainteresowanie Polonii wydarzeniem było ogromne. Wzięło w nim udział około 1500 osób, bo tyle mieści licealne audytorium. Byli przedstawiciele wielu polonijnych organizacji i instytucji, dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele SWAP i ZHP, a także osoby indywidualne. Parze prezydenckiej towarzyszyła delegacja rządowa, wśród której znaleźli się: wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz sekretarze stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Andrzej Dera i minister Wojciech Kolarski, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, minister Wojciech Gerwel i konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas spotkania z Polonią towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Wśród gości pojawili się także Amerykanie – m.in. nowojorski radny z 30. dystryktu na Queensie Robert Holden i dyrektor Christ the King High School Joseph Arbitello. Spotkanie prezydenta RP oraz pierwszej damy z Polonią było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych osobom mającym wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych, a także do uhonorowania flagami państwowymi organizacji i instytucji z nowojorskiego okręgu konsularnego, świętujących w ostatnim czasie jubileusze swojego istnienia.

Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnów narodowych – polskiego i amerykańskiego – któremu jako głos wiodący przewodziła Patrycja Posłuszna. Nie zabrakło przemówień, w tym wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy oraz powitania wygłoszonego przez konsula generalnego Adriana Kubickiego. Polonijne dzieci oraz młodzież przygotowały dla pary prezydenckiej pokaz swoich umiejętności tanecznych. W części artystycznej wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny „Wianuszek”, a także Polish American Folk Dance Company. Obie grupy zaprezentowały kilka polskich tańców ludowych. Z kolei zespół Krakowianki i Górale zaśpiewał patriotyczną pieśń „Jak długo w sercach naszych”. A na zakończenie spotkania publiczność odśpiewała dla prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy tradycyjne „Sto lat”.

Konsul generalny Adrian Kubicki wygłosił mowę powitalną / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

MOWA POWITALNA

Parę prezydencką oraz uczestników spotkania powitał konsul generalny Adrian Kubicki. W krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na to, że prezydent RP oraz pierwsza dama zawsze podczas wizyt związanych ze sprawami o randze międzynarodowej, a nawet światowej – mimo napiętego kalendarza i obowiązków związanych z reprezentowaniem Polski – starają się znaleźć czas na spotkanie z Polonią oraz zabiegają o to, by łączność pomiędzy nią oraz Polską była jak najlepsza.

Zaznaczył też, że frekwencja podczas spotkania w Christ the King High School na Queensie, gdzie pojawiło się około 1500 osób, świadczy o tym, że to zaangażowanie prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy jest nie tylko zauważane, ale także odwzajemnione. Podkreślił również, że przedstawiciele Polonii, którzy tam się pojawili, nie są obcymi ludźmi, tylko znanymi i przyjaznymi im osobami. „To nie jest tylko jedna z największych polskich społeczności poza granicami kraju, ale zdecydowanie jedna z najwspanialszych” – dodał na zakończenie Adrian Kubicki, dziękując wszystkim za przybycie na to spotkanie.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polska jest krajem, z którym należy się liczyć / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

PREZYDENCKIE WYSTĄPIENIE

Tradycyjnie podczas spotkań z Polonią, niezależnie od ich miejsca, prezydent Andrzej Duda nie tylko honoruje najbardziej aktywnych i zasłużonych działaczy i społeczników, ale także wygłasza przemówienie. Tak też było podczas niedzielnego spotkania w audytorium Christ the King High School na Queensie. Rozpoczął je od słów wdzięczności skierowanych do Polonii za liczny udział w tym spotkaniu oraz aktywność związaną z pielęgnowaniem polskości na obczyźnie.

„Nigdy dosyć tego podziękowania za działalność na rzecz Polski i Polaków w Stanach Zjednoczonych” – zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Zwrócił też uwagę na ogromną liczbę polonijnych instytucji w metropolii nowojorskiej, czego dowodem było wielu odznaczonych działaczy oraz organizacji uhonorowanych flagą RP.

Biskup Witold Mroziewski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Polska dostrzega tę działalność i jest za nią ogromnie wdzięczna” – zapewnił prezydent. Nawiązał też do toczącej się wojny w Ukrainie, będącej dowodem tego, że obecna sytuacja w naszej części Europy jest bardzo niebezpieczna. „Rosja pokazała twarz, którą znamy z podręczników do historii: imperialistyczną, okrutną, grabieżczą i straszną” – podkreślił Andrzej Duda. Zaznaczył jednak, że polskie władze nie przestraszyły się tego zagrożenia, a wręcz przeciwnie, postanowiły odpowiednio się zabezpieczyć i przeznaczają zdecydowanie większe środki finansowe na obronę, w dodatku chcą stworzyć jak najsilniejszą armię, tak by była ona znaczącą siłą na Starym Kontynencie.

„Wierzę w to, że dzięki tym decyzjom, które dziś podejmujemy, Polska będzie miała, być może, drugą lub trzecią najsilniejszą armię w Europie” – powiedział prezydent zaznaczając, że ma ona być w dużym stopniu wyposażona w uzbrojenie produkowane w Stanach Zjednoczonych i będące również wykorzystywane przez armię amerykańską.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy m.in. Mariusz Śniarowski (obaj na pierwszym planie). Na zdjęciu także (od lewej): Bogusława Huang, Ryszard Brzozowski, Małgorzata Gradzka, Zygmunt Bielski, o. Krzysztof Wieliczko i bp Witold Mroziewski / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Czynimy to nie dlatego, że mamy wobec kogokolwiek jakiekolwiek agresywne plany. Czynimy to po to, żeby polski żołnierz nie musiał walczyć, Czynimy to po to, żeby mieć wystarczającą siłę, by nikt nie odważył się napaść na Polskę” – zaznaczył Andrzej Duda. W tym kontekście nawiązał także do naszego członkostwa w NATO, co w dużym stopniu zapewnia Polsce bezpieczeństwo militarne. Podziękował też Polonii za starania związane z przystąpieniem naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„To m.in. Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, mający swoją pozycję, cieszący się szacunkiem nie tylko w swoich społecznościach, ale także w sferach władz amerykańskich, stanowych, federalnych, a na Białym Domu skończywszy, wywalczyli także swoim wsparciem i swoim lobbingiem dla Polski możliwość udziału w NATO” – podkreślił prezydent RP dodając, że jest to wielki wkład Polonii w długi proces, zakończony sukcesem w 1999 roku. Zwrócił też uwagę, że efektem tego jest także militarna obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, którzy pojawili się „na nasze zaproszenie” zwiększając tym samym bezpieczeństwo Polski. Zaznaczył również, że Polacy nie są tylko biorcami bezpieczeństwa, ale też oferują je innym państwom.

Za zaangażowanie w sprawy polonijne nowojorski radny Robert Holden został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę (obaj na pierwszym planie) Złotym Krzyżem Zasługi RP. Na zdjęciu także (od lewej): Bogusława Huang, Ryszard Brzozowski, Małgorzata Gradzka, bp Witold Mroziewski i Mariusz Śniarowski / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Czynimy wiele, żeby nie tylko Stany Zjednoczone, ale także inni członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego wiedzieli, że Polska jest państwem poważnym oraz liczącym się sojusznikiem, z którym także należy się liczyć” – stwierdził Andrzej Duda. Pod koniec przemówienia zachęcił wszystkich do powrotu do Polski, a także do odwiedzania naszej ojczyzny.

„Chciałbym, żebyście przyjeżdżali częściej, żebyście bywali i utrzymywali bieżący kontakt z krajem” – mówił prezydent. Na zakończenie swojego wystąpienia wyraził również wdzięczność wszystkim organizacjom za krzewienie polskości oraz naszej ojczystej kultury, tradycji i historii. Podziękowania skierował też do polonijnych nauczycieli za naukę języka polskiego na obczyźnie.

Szkoła Konsularna pięknie się prezentowała na spotkaniu Polonii z polską parą prezydencką / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Mówię to z całą mocą właśnie tutaj, gdzie na Maspeth jest szkoła im. Jana Pawła II, w której odbyła się pierwsza matura zaliczająca język polski” – podkreślił Andrzej Duda. Słowa uznania skierował też do obecnych na spotkaniu przedstawicieli ZHP, organizacji, która również dba o krzewienie polskości, historii i kultury. „Dziękuję ogromnie za wsparcie, którego udzielacie Polsce na najróżniejsze sposoby” – dodał na zakończenie przemówienia prezydent RP.

Pamiątkowa fotografia odznaczonych działaczy polonijnych z prezydentem Andrzejem Dudą

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

Spotkanie pary prezydenckiej z Polonią nowojorską było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym działaczom i osobom zaangażowanym w promocję polskości na obczyźnie. Również zasłużone organizacje i instytucje obchodzące w ostatnich latach, a w szczególności w tym roku, swoje jubileusze zostały uhonorowane – otrzymały specjalne biało-czerwone flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W sumie Andrzej Duda wręczył 16 odznaczeń oraz 20 flag, z których jedna trafiła do redakcji „Nowego Dziennika”, świętującego – niestety w czasie pandemii – 50-lecie swojego istnienia. Flagę tę odebrał właściciel naszego tygodnika Zygmunt Rygiel.

Właściciel „Nowego Dziennika” Zygmunt Rygiel otrzymał od pary prezydenckiej flagę Rzeczypospolitej Polskiej / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Wśród odznaczonych były zarówno osoby cywilne, jak i duchowne. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Krzyże Komandorskie Orderu Zasługi RP otrzymali: ks. bp Witold Mroziewski oraz o. Krzysztof Wieliczko. Z kolei Zygmunt Bielski za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i tradycji narodowych oraz za działalność na rzecz środowiska polonijnego został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Natomiast za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiej oświaty wśród środowiska polonijnego oraz za działalność społeczną Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP otrzymała Małgorzata Gradzka. To samo odznaczenie, lecz za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych otrzymali: Ryszard Brzozowski, Bogusława Huang, Halina Koralewska, Adam Stępień i Mariusz Śniarowski.

Jedna z flag Rzeczypospolitej Polskiej przekazanych przez parę prezydencką powędrowała do Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II na Maspeth, o której w swoim przemówieniu wspomniał prezydent Andrzej Duda. Odebrał ją prezes Waldemar Rakowicz / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Złote Krzyże Zasługi RP wręczono Stanisławowi Bankowskiemu oraz nowojorskiemu radnemu miejskiemu z Queensu Robertowi Holdenowi, bardzo oddanemu polskim sprawom. Z kolei Srebrne Krzyże Zasługi RP otrzymali: Mirosława Banach, Edward Dobosiewicz, Daniel Kurzyna, Izabela Laskowska i Teresa Osadnik. Odznaczenia wyróżnionym osobom wręczył prezydent Andrzej Duda, natomiast podczas przekazywania flag państwowych towarzyszyła mu małżonka Agata Kornhauser-Duda.

Jedną ze szkół uhonorowanych przez parę prezydencką flagą Rzeczypospolitej Polskiej była Polska Szkoła im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood. Odebrała ją dyrektorka Małgorzata Starzec / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W uznaniu wybitnych zasług i szczególnych osiągnięć w działalności polonijnej, społecznej, kulturalnej i oświatowej flagi RP otrzymały następujące organizacje i instytucje z nowojorskiego okręgu konsularnego: Polish American Folk Dance Company, parafia św. Stanisława Kostki na Staten Island, kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Ozone Park, Polski Dom Narodowy w Glen Cove, „Biały Orzeł”, „Nowy Dziennik”, Radio RAMPA, „Kurier Plus”, a także 12 polskich szkół dokształcających: PSD im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie, PSD im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood, PSD im. Kazimierza Pułaskiego na Brooklynie, PSD przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza, PSD przy parafii św.św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II na Maspeth, PSD im. Zbigniewa Herberta w Copiague, PSD Zjednoczenia Polaków w Ameryce w Perth Amboy, Polska Szkoła Jagiellonów w Passaic, PSD im. św. Kazimierza Królewicza w Newarku, PSD im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarpon Springs oraz Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha w Filadelfii.

Pamiątkowa fotografia przedstawicieli polonijnych organizacji i instytucji uhonorowanych flagą Rzeczypospolitej Polskiej polonijnych z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Dudą / Foto: MARCIN ŻURAWICZ

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY

09.12.2023 @ 08:00