New York
45°
Fair
7:01 am4:29 pm EST
7mph
53%
30.48
SatSunMon
57°F
45°F
48°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Społeczeństwo
Polonia

Święto Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie

28.08.2022
Ambasador RP Marek Magierowski wraz z konsulem generalnym Adrianem Kubickim składają wieniec pod pomnikiem Huzara ZDJĘCIA: ARCHIWUM SWAP

W Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA, odbyły się w niedzielę, 14 sierpnia, uroczyste obchody Dnia Żołnierza połączone z uczczeniem 70. rocznicy śmierci dr. Teofila Starzyńskiego, komendanta Sokolstwa Polskiego, twórcy czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej, oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej cudem nad Wisłą.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz polskich, reprezentanci organizacji polonijnych, weterani SWAP-u ze wschodniego obszaru Ameryki.

Zebrani na cmentarzu uczestnicy wydarzenia przeszli w kolumnie marszowej do grobu dr. Teofila Starzyńskiego, na którym delegacje SWAP-u i KPP złożyły wieńce z kwiatów w patriotycznych kolorach biało-czerwonych. Podobne wieńce ozdobiły pomnik Huzara, a złożyli je: delegacja rządowa z marszałkiem seniorem Sejmu RP Antonim Macierewiczem na czele, ambasador RP Marek Magierowski w asyście oficerów Attaszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie: kmdr. Macieja Stadnickiego oraz płk. Klaudiusza Kamińskiego, następnie konsul generalny RP Adrian Kubicki, przedstawicielki Korpusu Pomocniczego Pań z prezeską Heleną Knapczyk i w asyście I wicekomendanta Antoniego Płotki i prezesa Fundacji SWAP-u Andrzeja Maciejewicza, konsul honorowy New Jersey prof. Jerzy Schwartz, przedstawiciele harcerstwa z druhną Marią Bielską. Komendant naczelny Tadeusz Antoniak i prezeska Helena Knapczyk – przedstawiciele SWAP i KPP – złożyli także wieniec pod tablicą 100-lecia Czynu Zbrojnego.

Przemarsz pododdziałów – poczet sztandarowy Placówki 12 SWAP z Bensalem, PA

Po odegraniu hymnów narodowych, polskiego i amerykańskiego, modlitwę za zmarłych poprowadził o. Bogdan Olzacki, paulin.

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu weterańskim rozpoczął się uroczysty apel przed sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Dostojnych gości, weteranów, przedstawicieli Polonii powitał o. Tadeusz Lizyńczyk, prowincjał zakonu paulinów.

W tym czasie oddziały weteranów SWAP-u, Korpus Pomocniczy Pań, drużyny harcerskie, oddział Kadetów Pułaskiego przygotowały się do przeglądu pododdziałów, który przeprowadzili płk Klaudiusz Kamiński z Attaszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz Tadeusz Antoniak – komendant naczelny SWAP-u, przechodząc przed frontem pododdziałów i oddając hołd sztandarom.

Marszałek senior Sejmu RP Antoni Macierewicz z przedstawicielami harcerstwa przed pomnikiem Huzara

Złożono też wieńce pod pomnikiem Matki Bożej Hetmańskiej, a dokonali tego: Antoni Macierewicz – marszałek senior Sejmu RP, Marek Magierowski – ambasador RP w Waszyngtonie, Adrian Kubicki – konsul generalny RP w Nowym Jorku, oficerowie Attaszatu Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie: kmdr Maciej Stadnicki oraz płk Klaudiusz Kamiński, Barbara Zawłocka – przedstawicielka Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Aleksandra Słabisz – przedstawicielka Centrum Polsko-Słowiańskiego, delegacja Związku Harcerstwa Polskiego z hm. Marią Bielską, Tadeusz Antoniak i Helena Knapczyk – przedstawiciele SWAP-u i KPP.

Korpus Pomocniczy Pań w oczekiwaniu na przemarsz pododdziałów

Dr Teofli Lachowicz, archiwista SWAP-u i redaktor naczelny „Weterana”, odczytał Apel Poległych oddając hołd i szacunek poległym polskim żołnierzom i weteranom, ofiarom brutalnych akcji niemieckiego gestapo i sowieckiego NKWD, Polakom wywiezionym na nieludzką ziemię, Syberię i Kazachstan, ofiarom komunizmu i represjonowanym w Polsce.

Weterani SWAP-u Pl 55/91 z Jersey City oddali salwę honorową, po której odbyła się defilada pododdziałów przed frontem gości, przedstawicieli rządu i organizacji polonijnych. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odegrany został capstrzyk.

Maszeruje poczet sztandarowy Korpusu Kadetów Pułaskiego, Porth Amboy, NJ

Następnie zaproszeni goście i pododdziały przeszły do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej. Rozpoczęła się ona wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Koncelebrował ją o. Tadeusz Lizyńczyk w asyście o. Bogdana Olzackiego, ks. Bogdana Chruściela, ks. Jerzego Zebrowskiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił koncelebrant o. Olzacki.

Lektorami byli: Helena Knapczyk – prezeska KPP – i Zygmunt Bielski – adiutant finansowy zarządu głównego SWAP-u.

Prośby w intencji czytali: Maria Stasiewicz, Krzysztof Szklarski, Zygmunt Bielski, Maria Bielska, Anita Polczynska-Zadrożna.

Przesłanie do uczestników mszy św. wygłasza marszałek senior Antoni Macierewicz

Na zakończenie Mszy Świętej został odśpiewany hymn „Boże coś Polskę”. A następnie odbyła się uroczysta akademia, którą prowadził komendant Tadeusz Antoniak, który też poinformował zebranych, że weterani otrzymali szereg życzeń z okazji Święta Żołnierza od przedstawicieli rządu polskiego, organizacji oraz instytucji polonijnych.

Antoni Macierewicz serdecznie podziękował organizatorom za zaproszenie go do udziału w uroczystych obchodach Święta Żołnierza. Nawiązując do Polski i jej niepodległości mówca podkreślił, że obecna sytuacja związana z wojną w Ukrainie jest niebezpieczna. Polska musi pamiętać, że wolność nie jest dana na zawsze, i trzeba o nią dbać, a gdy trzeba – także walczyć. Przytoczył słowa śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wypowiedziane podczas wizyty w Gruzji w Tbilisi, że Rosja ma plany agresji, i dzisiaj podbije Gruzję, potem Ukrainę, potem kraje nadbałtyckie, a na końcu Polskę. I trzeba być na to przygotownym. Polska musi się zbroić znając zaborczą politykę Rosji. Antoni Macierewicz podkreślił duże znaczenie działania SWAP-u w podtrzymywaniu tradycji narodowych i patriotycznych. To właśnie utworzona z ochotników z Ameryki Błękitna Armia gen. Hallera, dobrze uzbrojona i wyszkolona, w liczbie ponad 70 000 żołnierzy, była zasadniczą siłą, która wsparła armię polską i przyczyniła się do wygrania z Sowietami historycznej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, powstrzymując inwazję komunizmu na Zachód. Czyn zbrojny Polonii amerykańskiej jest wspaniałym przykładem oddania ojczyźnie – podkreślił marszałek senior.

Konsul generalny RP Adrian Kubicki odczytał okolicznościowy list skierowany do weteranów od Jana Dziedziczaka, pełnomocnika rządu ds. Polonii, w którym podkreśla duże znaczenie pracy weterańskiej dla dobra naszej ojczyzny. Konsul złożył weteranom życzenia z okazji Święta Żołnierza w imieniu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Stwierdził, że musimy zawsze pamiętać o polskich bohaterach związanych z historią narodowo-wyzwoleńczą Polski. Jest to nasz obowiązek wobec historii i młodego pokolenia. Zwrócił uwagę na poważną sytuację polityczną, jaka powstała w Polsce na skutek wojny w Ukrainie. Polska musi być przygotowana, aby móc skutecznie się bronić przed agresją Rosji – stwierdził mówca i podkreślił doniosłe znaczenie obecnej współpracy wojskowej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Z kolei kmdr Maciej Stadnicki z Ataszatu w Waszyngtonie przekazał weteranom życzenia od gen. Krzysztofa Nolberta, attache obrony RP w Stanach Zjednoczonych, który nie mógł osobiście uczestnczyć w uroczystości.

Przemowę wygłosił także komendant naczelny SWAP-u Tadeusz Antoniak, w której zwrócił uwagę na bohaterstwo polskich ochotników, którzy weszli do Błękitnej Armii gen. Hallera, ponosili trudy walki i ginęli za ojczyznę. W Dniu Żołnierza oddajemy hołd wszystkim walczącym, za ich poświęcenie i bohaterstwo. SWAP kontynuuje tradycje bohaterów czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej – podkreślił mówca. Corocznie obchodzona jest rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej cudem nad Wisłą, gdzie żołnierze ze słowami „Bóg, Honor, Ojczyzna” walczyli o niepodległość naszego kraju. Czcimy ich pamięć i oddajemy im należny hołd. Należy o nich zawsze pamiętać.

Wyróżniony Mieczami Hallerowskimi komendant naczelny SWAP Tadeusz Antoniak przemawia podczas mszy; odznaczeni przez SWAP obok (od prawej): Zygmunt Bielski, Timothy Kuzma, Antoni Macierewicz

Z okazji Dnia Żołnierza SWAP wyróżnił odznaczeniami:

Antoniego Macierewicza – marszałka seniora Sejmu RP – Medalem 100-lecia SWAP-u,

Tadeusza Antoniaka – komendanta naczelnego SWAP-u – Mieczami Hallerowskimi,

Zygmunta Bielskiego – adiutanta finansowego SWAP-u – Mieczami Hallerowskimi,

Bogdana Blusewicza – prezesa chóru Angelus – Mieczami Hallerowskimi,

Timothy’ego Kuzmę – prezesa Związku Sokolstwa Polskiego – Mieczami Hallerowskimi. Aktu dekoracji wyróżnionych osób dokonał Marek Chruścielewski – adiutant generalny SWAP-u – w asyście

Antoniego Plotka – I wicekomendanta – i Andrzeja Maciejewicza – dyrektora Fundacji SWAP-u.

Po odśpiewaniu Roty wyprowadzono sztandary, a oficjalnego zamknięcia uroczystości dokonał komendant Tadeusz Antoniak.

Opracował dr Janusz Romański

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY