New York
79°
Clear
5:40 am8:23 pm EDT
4mph
47%
29.96
FriSatSun
86°F
84°F
88°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Polonia
Warto przeczytać
Społeczeństwo

Tożsamość zapisana niezmywalnym atramentem

31.08.2023
Wieniec przy grobie dr. Teofila Starzyńskiego, pierwszego prezesa SWAP złożył zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie płk. Sylwester Szopieraj (w środku) , któremu towarzyszyli (od lewej): przedstawiciel Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce Stephen Flor, naczelny komendant SWAP Tadeusz Antoniak, adiutant główny SWAP Marek Chrościelewski i naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań Helena Knapczyk / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Pamiętajmy o ofiarach tych, którzy na stos rzucali swój życia los i zawsze z hasłem 'Bóg, Honor, Ojczyzna’ walczyli o niepodległość Polski” – apelował Tadeusz Antoniak, naczelny komendant SWAP, podczas obchodów Święta Żołnierza zorganizowanych przez to stowarzyszenie w duchowej stolicy Polonii.

Wojtek Maślanka

W niedzielę, 20 sierpnia, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, odbyły się okolicznościowe uroczystości związane ze Świętem Żołnierza, obchodzonym od 1923 r. na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, jednej z największych wiktorii w historii polskiego oręża.

Apel Pamięci odczytał archiwista SWAP dr Teofil Lachowicz (w środku) / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W tegorocznej ceremonii udział wzięli m.in.: członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej oraz Korpusu Pomocniczego Pań i Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce, oficerowie Wojska Polskiego i ataszatu Ambasady RP w Waszyngtonie, dyplomaci i konsulowie, Kadeci Pułaskiego, a także przedstawiciele wielu polonijnych organizacji i instytucji, ZHP, grupy rekonstrukcyjne oraz młodzież i dzieci z polonijnych szkół. Byli także goście z Kanady, reprezentujący Polonijno-Kanadyjski Instytut Badań Historycznych oraz grupę rekonstrukcyjną Gwardia Honorowa-Błękitna Armia i Klub Gazety Polskiej w Toronto.

Uroczystości związane ze Świętem Żołnierza były złożone z kilku części i miały miejsce na cmentarzu weterańskim, przed sanktuarium maryjnym oraz w świątyni, gdzie została odprawiona uroczysta msza, a także odbyła się okolicznościowa akademia i ceremonia wręczenia odznaczeń. Obchody pięknym śpiewem uświetnił chór Angelus z Greenpointu oraz zespół wokalny Soul z Sanoka.

Zespół wokalny Soul z Sanoka swoim śpiewem uatrakcyjnił mszę św. oraz dał koncert podczas uroczystej akademii / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

WIEŃCE I APEL PAMIĘCI

Uroczystość związana ze Świętem Żołnierza tradycyjnie rozpoczęła się od wizyty przy grobie dr. Teofila Starzyńskiego, pierwszego prezesa SWAP i zarazem wybitnego członka Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Wieniec z biało-czerwonych kwiatów złożył tam zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie płk Sylwestr Szopieraj, któremu towarzyszyli: naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań Helena Knapczyk, naczelny komendant SWAP Tadeusz Antoniak, adiutant główny SWAP Marek Chrościelewski i przedstawiciel Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce Stephen Flor.

Kolejnym elementem uroczystości było upamiętnianie polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas obrony naszej ojczyzny, oraz zmarłych weteranów wojennych. Miejscem, w którym oddano im hołd, był pomnik Husarza, gdzie również złożono biało-czerwony wieniec. Dokonał tego wicekonsul Stanisław Starnawski w towarzystwie sybiraków: Heleny Knapczyk i Fryderyka Dammonta. Modlitwę za poległych i zmarłych weteranów odmówił o. Marcin Ćwierz, przeor wspólnoty paulińskiej w Amerykańskiej Częstochowie.

Modlitwę przy pomniku Husarza odmówił przeor wspólnoty paulińskiej w Amerykańskiej Częstochowie, o. Marcin Ćwierz / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Później uczestnicy uroczystości przemaszerowali przed sanktuarium maryjne, gdzie odbył się okolicznościowy apel. Rozpoczął się odśpiewaniem hymnów narodowych – polskiego i amerykańskiego – oraz przeglądem pododdziałów złożonych z obecnych na uroczystości członków SWAP, Korpusu Pomocniczego Pań oraz ZHP. Przeglądu dokonał płk. Sylwester Szopieraj, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, wraz z Tadeuszem Antoniakiem, naczelnym komendantem SWAP. Kolejnym elementem uroczystości był Apel Pamięci, przygotowany i odczytany przez dr. Teofila Lachowicza, archiwistę SWAP. Oddano w nim cześć wszystkim poległym w różnych powstaniach i walkach o wolność Polski oraz zamordowanym przez reżim hitlerowski i komunistyczny. Ich pamięć uczczono także potrójną salwą honorową.

Przeglądu pododdziałów dokonał płk. Sylwester Szopieraj, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie wraz z naczelnym komendantem SWAP Tadeuszem Antoniakiem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Następnie przedstawiciele różnych organizacji i instytucji złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Matki Bożej Hetmańskiej, na którym znajduje się tablica upamiętniająca Cud nad Wisłą i Bitwę Warszawską. Wśród delegacji z biało-czerwonymi wiązankami byli m.in.: polscy dyplomaci: wicekonsul Stanisław Starnawski oraz konsulowie honorowi Deborah Majka (z Pensylwanii) i prof. Robert Schwartz (z New Jersey), oficerowie Wojska Polskiego: płk. Sylwester Szopieraj wraz z płk. Klaudiuszem Kamińskim i kmdr. Bogdanem Liputem, delegacja Sokolstwa Polskiego w Ameryce ze Stephenem Florem na czele, polscy weterani służący w armii amerykańskiej, przedstawiciele Komitetu Głównego Parady Pułaskiego: Richard Zawisny, Jadwiga Kopala i Maria Bielska, Komitet Smoleńsko-Katyński, który reprezentowali: Jacek Szklarski, John Czop i Adam Stępień, zarząd Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki w Wallington z dyrektorką Agnieszką Kasprzak na czele, delegacja Polskiej Szkoły Dokształcającej w Manville, przedstawiciele ZHP, Solidarności, a także naczelna prezeska Korpusu Pomocniczego Pań Helena Knapczyk z naczelnym komendantem SWAP Tadeuszem Antoniakiem i adiutantem generalnym tej organizacji Markiem Chrościelewskim.

Po zakończeniu składania wieńców miała miejsce weterańska defilada, kończąca tę cześć obchodów. Natomiast tuż przed okolicznościową mszą św. złożono także biało-czerwony wieniec przed znajdującą się w przedsionku sanktuarium maryjnego płaskorzeźbą, pod którą umieszczone jest serce Ignacego Jana Paderewskiego.

Oficerowie Wojska Polskiego: płk Sylwester Szopieraj, płk Klaudiusz Kamiński i kmdr. Bogdan Liput złożyli wieniec przed pomnikiem Matki Bożej Hetmańskiej / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO

Kolejnym elementem obchodów Święta Żołnierza była okolicznościowa msza św., którą celebrował przeor wspólnoty paulińskiej, o. Marcin Ćwierz wraz z ks. Bogdanem Chruścielem, kapelanem Gniazda Sokołów nr 17. Wzięli w niej udział wszyscy uczestnicy uroczystości, a także liczni wierni przybyli do sanktuarium.

Lektorami czytającymi Pismo Święte byli: sybiraczka Helena Knapczyk oraz adiutant finansowy SWAP Zygmunt Bielski. Uroczystą homilię pięknym śpiewem uatrakcyjnił chór Andelus z Greenpointu oraz zespół wokalny Soul z Sanoka.

W kazaniu wygłoszonym przez przeora było wiele odniesień do patriotyzmu, żołnierzy oddających życie za naszą wolność i pokój, a także do odczytanego wcześniej Apelu Pamięci. Kapłan podkreślał, że historia naszej ojczyzny ma zarówno piękne, jak i smutne, a nawet tragiczne chwile, które niezależnie od tego, jak je postrzegamy, składają się na naszą narodową tożsamość.

Przedstawiciele ZHP złożyli wiązanki biało-czerwonych kwiatów przed pomnikiem Matki Bożej Hetmańskiej / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Nie jesteśmy w stanie tego wymazać z kart historii naszej ojczyzny, ponieważ zostało to zapisane niezmywalnym atramentem. Atramentem krwi, atramentem czyjegoś życia, które ktoś świadomie poświęcił w obronie tego, co uważał za słuszne – w obronie Boga, honoru i ojczyzny” – podkreślił o. Marcin Ćwierz. Dodał, że dlatego powinniśmy o nich pamiętać oraz być wdzięczni ludziom, którzy nas chronią oraz potwierdzają swoimi czynami i życiem, że warto być Polakiem.

„Pamiętajmy o tym każdego dnia, o tym, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy, a także o tym, co reprezentowali sobą nasi przodkowie” – apelował przeor.

„Pamięć o nich stanowi naszą tożsamość” – dodał kapłan pod koniec swojego kazania.

Korpus Pomocniczy Pań podczas honorowej defilady / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

PRZEMOWY I PODZIĘKOWANIA

Bezpośrednio po zakończeniu mszy św. w sanktuarium odbyła się okolicznościowa uroczystość poświęcona Świętu Żołnierza. Tę część uroczystości prowadził Tadeusz Antoniak. Naczelny komendant SWAP w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że mimo iż w niedzielę, 20 sierpnia, obchodzone było Święto Żołnierza związane z Bitwą Warszawską i Cudem nad Wisłą to jednak wspominać i czcić należy wszystkich poległych na różnych frontach w obronie ojczyzny.

„Przy okazji dzisiejszego święta możemy mówić i pamiętać o ofiarach tych, którzy na stos rzucali swój życia los i zawsze z hasłem 'Bóg, Honor, Ojczyzna’ walczyli o niepodległość Polski” – podkreślił Tadeusz Antoniak. Dodał, że do nas należy tylko utrzymywanie pamięci o bohaterach, którzy oddawali swoje życie za naszą wolność.

„To jest tak bardzo mało w porównaniu z ofiarą tych ludzi” – zaznaczył na zakończenie naczelny komendant SWAP.

W honorowej defiladzie wzięli udział członkowie SWAP / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Przekazał on również życzenia przesłane do uczestników niedzielnej uroczystości przez Marszałka Seniora Sejmu Antoniego Macierewicza, sekretarza stanu i pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka oraz szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka.

Kolejnym mówcą był płk. Sylwester Szopieraj, attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Wspominał on o poświęceniu żołnierzy walczących o wolność Polski i broniących jej niepodległości, ale także przelewających krew za wolność innych narodów. Podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pamiętać o tym wszystkim.

„Musimy również dbać o to, by przyszłe pokolenia wiedziały, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza historia i dokąd zmierzamy” – zaznaczył płk Szopieraj. Wyraził też podziw dla Polonii, która kultywuje polską tradycję i kulturę mimo wielu problemów związanych z życiem na obczyźnie.

W uroczystościach Święta Żołnierza licznie uczestniczyły instruktorki i harcerki z Hufca Podhale / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Z kolei wicekonsul Stanisław Starnawski w swoim przemówieniu podziękował weteranom za to, że są depozytariuszami wartości patriotycznych. Podkreślił, że są one także bardzo ważne w czasie pokoju, ponieważ pomagają tworzyć naszą, polską i polonijną społeczność.

„One przypominają nam również o tych niezwykłych osiągnięciach i wyczynach oraz historii oręża polskiego, ale też kierują nasze myśli ku temu, o co nasi przodkowie walczyli” – podkreślił Stanisław Starnawski.

Głos zabrała również Helena Knapczyk. Doskonale znana Polonii sybiraczka w imieniu Korpusu Pomocniczego Pań wyraziła podziękowania ojcom paulinom za pięknie odprawioną mszę św. oraz złożyła życzenia wszystkim żołnierzom i weteranom z okazji ich święta. Wyrecytowała również wiersz „Dziś idę walczyć – Mamo!”, napisany przez Józefa Szczepańskiego ps. „Ziutek”, poetę i powstańca warszawskiego z batalionu „Parasol”.

W tej części uroczystości wręczono również odznaczenia przyznane przez zarząd SWAP osobom, które zasłużyły się dla tej weterańskiej organizacji oraz dla Polonii i Polski. Ostatnim punktem uroczystej akademii był występ zespołu wokalnego Soul z Sanoka, który pod dyrekcją dr Moniki Brewczak wykonał kilka patriotycznych pieśni związanych z umiłowaniem ojczyzny oraz bohaterskimi postawami naszych rodaków i polskich żołnierzy. Na zakończenie uroczystości młode wokalistki wraz ze wszystkimi zebranymi w sanktuarium zaśpiewały „Rotę”.

Podczas obchodów Święta Żołnierza nie mogło zabraknąć wojskowej defilady / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

MEDALE IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

Tradycją obchodów związanych ze Świętem Żołnierza jest uhonorowanie przez Zarząd Główny SWAP zasłużonych osób. W tym roku przyznano siedem wyróżnień, którymi były Medale im. Ignacego Jana Paderewskiego. Wśród odznaczonych byli m.in. paulini: przeor wspólnoty o. Marcin Ćwierz, o. Bartłomiej Marciniak oraz prowincjał o. Tadeusz Lizińczyk, który niestety z uwagi na inne obowiązki nie mógł uczestniczyć w tej uroczystości. Odznaczenia otrzymali także: przedstawiciel Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce Stephen Flor, twórca grupy rekonstrukcyjnej Gwardia Honorowa-Błękitna Armia i dyrektor Polonijno-Kanadyjskiego Instytutu Badań Historycznych Andrzej Kawka, działacz Solidarności i zarazem członek grupy rekonstrukcyjnej Gwardia Honorowa-Armia Błękitna oraz przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Toronto Jerzy Lizak, a także redaktor „Nowego Dziennika” Wojciech Maślanka.

Medale zasłużonym osobom wręczali przedstawiciele Zarządu Głównego SWAP: archiwista dr Teofil Lachowicz, adiutant finansowy Zygmunt Bielski, adiutant generalny Marek Chrościelewski, a także komendant Placówki 12. SWAP Tadeusz Guzik oraz wicekomendant Okręgu 10. SWAP i kronikarz Placówki 12. SWAP dr Janusz Romański. Wręczone odznaczenia mają szczególne znaczenie, ponieważ patronuje im jeden z ojców niepodległości Polski.

Medale Ignacego Jana Paderewskiego otrzymali m.in. palini: przeor o. Marcin Ćwierz i o. Bartłomiej Marciniak / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

„Medal ten jest przyznawany osobom, które kontynuują idee wybitnego męża stanu, patrioty, naszego wielkiego rodaka, Ignacego Paderewskiego, wspierając Jego dzieło budowy naszej Ojczyzny, pracując ofiarnie dla wysokiego prestiżu i godnego imienia Polonii Amerykańskiej, naszej Ojczyzny Polski i jej narodu” – czytamy w liście laudacyjnym napisanym przez dr. Janusza Romańskiego i wręczonym wraz z dyplomem oraz odznaczeniem naszemu redakcyjnemu koledze.

Wyróżnione osoby podkreślały swoją radość z powodu uhonorowania ich działalności niezwykle ważnymi medalami, w dodatku w tak szczególnym miejscu, jakim jest Amerykańska Częstochowa, gdzie w przedsionku sanktuarium spoczywa serce Ignacego Jana Paderewskiego.

„Ten szczególny mąż stanu i wirtuoz mówił o wolności, miłości i umiłowaniu ojczyzny – podkreślił o. Bartłomiej Marciniak. – Więc niech w naszych sercach będzie 'Bóg, Honor i Ojczyzna’. Medal ten poświęcam Matce Bożej, która jest naszą Królową Polski, ale i matką czynu zbrojnego, która nieustannie zwycięża” – stwierdził jeden z odznaczonych paulinów.

Odznaczeni Medalem Paderewskiego (od lewej): Andrzej Kawka (przy mikrofonie), Stephen Flor, Jerzy Lizak, Wojciech Maślanka. Na zdjęciu jest również komendant Placówki 12. SWAP Tadeusz Guzik (pierwszy z prawej) / Foto: RYSZARD DZIEDZIC

„Być może nie zasłużyłem na tak wielkie odznaczenie, ale jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Medal Paderewskiego jest dla mnie bardzo ważny i jest także symbolem tego, kto jest naszym mentorem i wodzem” – podkreślił Andrzej Kawka z Toronto.

Również jego kolega Jerzy Lizak nie krył radości. „Przyjemne jest to, że ktoś docenia i zauważa, że człowiek próbuje coś zrobić i za to dziękuję zarządowi SWAP” – powiedział.

„To odznaczenie ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ nosi imię i podobiznę wielkiego męża stanu oraz jednego z architektów polskiej niepodległości Ignacego Jana Paderewskiego. W dodatku medal ten został wydany z okazji 90. rocznicy Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej oraz związany jest z Błękitną Armią, która pokazała odwagę, męstwo, wiarę i miłość do ojczyzny. A to są cechy ponadczasowe, którym powinniśmy być zawsze wierni. Dlatego też bardzo dziękuję zarządowi głównemu SWAP, oraz zarządowi Placówki 12., a zwłaszcza jego kronikarzowi dr. Januszowi Romańskiemu za to szczególne wyróżnienie” – podkreślił Wojciech Maślanka.

Biało-czerwony wieniec złożono także przed płaskorzeźbą i sarkofagiem z sercem Ignacego Jana Paderewskiego. Na zdjęciu dr Janusz Romański, wicekomendant Okręgu 10. SWAP i kronikarz Placówki 12. SWAP / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner