New York
72°
Rain Shower
5:45 am8:20 pm EDT
6mph
94%
29.97
WedThuFri
82°F
84°F
86°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Publicystyka
Opinie i Analizy

CBOS: 30 proc. badanych popiera rząd; 42 proc. należy do jego przeciwników

28.04.2023

W kwietniu ubyło zwolenników rządu: gabinet Mateusza Morawieckiego popiera 30 proc. badanych; za jego przeciwników uznaje się 42 proc. respondentów – wynika z sondażu CBOS. Z badania wynika również, że pogorszyły się oceny działalności rządu.

Z badania CBOS wynika, że po lepszych – na tle wcześniejszych – notowaniach rządu z lutego i marca, w kwietniu pogorszyło się zarówno ogólne nastawienie do rządu, jak i oceny jego działalności, szczególnie jeśli chodzi o politykę gospodarczą, umocniło się również niezadowolenie z działalności premiera.

W kwietniu do zwolenników rządu zalicza się 30 proc. badanych (od marca spadek o 4 pkt proc.), a do przeciwników 42 proc. (bez zmian). Zwiększyła się skala obojętności wobec urzędującego gabinetu: z 21 proc. do 24 proc.

Gorszy niż w poprzednich dwóch miesiącach jest odbiór wyników działalności rządu. Obecnie źle ocenia je 51 proc. respondentów (od marca wzrost o 3 pkt proc.), a dobrze – 37 proc. (spadek o 3 pkt proc.).

Bardziej krytyczne niż w ubiegłym miesiącu są opinie o polityce gospodarczej rządu. 56 proc, ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.) uważa, że nie stwarza ona szansy na poprawę, natomiast przeciwnego zdania jest 33 proc. respondentów (spadek o 5 pkt proc.).

Również gorszy niż w poprzednich dwóch miesiącach jest społeczny odbiór premiera. Niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża 52 proc. badanych (od marca wzrost o 3 pkt proc.), a 34 proc. (spadek o 3 pkt proc.) deklaruje aprobatę.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 20 kwietnia 2023 roku na próbie liczącej 1081 osób, w tym: 56,9 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), 24,0 proc. – CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) i 19,1 proc. – CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej).(PAP)

reb/ itm/

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

baner