New York
43°
Clear
7:00 am4:29 pm EST
5mph
70%
30.17
SatSunMon
59°F
54°F
54°F
Jesteśmy z Polonią od 1971 r.
Kultura
Społeczeństwo
Nowy Jork
Polonia

Duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska

02.11.2023
Tegoroczna Msza Dziedzictwa Polskiego była dedykowana św. Janowi Pawłowi w związku z 45. rocznicą jego pontyfikatu / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Pięciu biskupów, prawie 20 księży z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów oraz wierni z całej diecezji brooklińskiej wzięli udział w uroczystej 31. Mszy Dziedzictwa Polskiego. Przewodniczył jej biskup Józef Dąbrowski z diecezji Charlottetown w Kanadzie, a towarzyszyli mu biskupi z diecezji brooklińskiej: ordynariusz brookliński bp Robert Brennan, bp Nicolas DiMarzio, bp Octavio Cisneros i bp Witold Mroziewski.

Wojtek Maślanka

„Ta uroczystość jest okazją nie tylko do podtrzymywania i pielęgnowania naszych polskich tradycji, obyczajów, kultury i wiary, ale też dzielenia się tym wszystkim z innymi, a także okazania dumy i wdzięczności z tego co otrzymaliśmy i kim jesteśmy” – podkreślił tuż po rozpoczęciu Mszy Dziedzictwa Polskiego główny celebrans, bp Józef Dąbrowski.

Mszy Dziedzictwa Polskiego przewodniczył bp Józef Dąbrowski z diecezji Charlottetown w Kanadzie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Wiernych przywitał również bp Witold Mroziewski: „To czas radości, gdzie za przyczyną św. Jana Pawła II zanosimy nasze modlitwy do Boga Ojca Wszechmogącego w tej konkatedrze św. Józefa na Brooklynie”. W ten sposób nawiązał do przewodniego hasła tegorocznej mszy związanej z polskim dziedzictwem, która brzmiało „Święty z Wadowic – Jan Paweł II”, podobnie jak tytuł koncertu, który odbył się po zakończeniu tego okolicznościowego nabożeństwa.

Zarówno Msza Dziedzictwa Polskiego, jak również późniejszy spektakl słowno-muzyczny miały miejsce w niedzielę, 15 października, w przeddzień 45. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Konkatedra św. Józefa była wypełniona niemal do ostatniego miejsca, a wśród wiernych było wielu przedstawicieli różnych organizacji i instytucji.

Patriotycznego charakteru uroczystemu nabożeństwu nadawały liczne sztandary, stroje ludowe, a także mundury. To wszystko pokazywało, jak bardzo zróżnicowana i barwna jest polska kultura i tradycja.

Koncelebrantami w Mszy Dziedzictwa Polskiego byli (od lewej): bp Witold Mroziewski, bp Nicholas DiMarzio, ordynariusz brooklyński bp Robert Brennan oraz bp Octavio Cisneros / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

OKOLICZNOŚCIOWA HOMILIA

W kazaniu wygłoszonym przez bp. Józefa Dąbrowskiego dominował temat tęsknoty, która jest szczególnie odczuwalna przez emigrantów żyjących na obczyźnie.

„Pewnie każdy z nas w swoim życiu przeżywał takie uczucie. Wspominamy wtedy to, co było piękne, czasami rodzinne strony, dom, kochanych rodziców, ojczyznę czy też jakieś spotkanie, kiedy serce mocniej nam biło” – wyliczał celebrans. Cytował również fragmenty poezji Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida opisujące tęsknotę. Kapłan podkreślił też, że tęsknimy za wieloma rzeczami, przeżyciami czy też bliskimi osobami. Dla wielu wiernych kimś takim na pewno był św. Jan Paweł II, o którym także dużo opowiadał bp Józef Dąbrowski.

Nawiązania do polskiego Ojca Świętego nie mogło zabraknąć w wygłoszonym kazaniu, ponieważ Msza Dziedzictwa Polskiego była mu dedykowana, a w dodatku dzień później – w poniedziałek, 16 października – przypadała 45. rocznica jego pontyfikatu.

„Dziś wspominamy także człowieka, który walczył o człowieka” – zaznaczył celebrans. Dodał, że mieliśmy ogromne szczęście i przyjemność żyć w czasie pasterskiej posługi papieża Jana Pawła II.

„Ten niestrudzony pielgrzym nadziei, prorok naszych czasów, wołał i upominał się o człowieka” – mówił kapłan. Wyjaśniał, że Jan Paweł II wzywał także do poszanowania kultury i tradycji narodów na całym świecie.

W Mszy Dziedzictwa Polskiego uczestniczyło prawie 20 księży z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Bp Józef Dąbrowski przypomniał także kilka ważnych wypowiedzi Ojca Świętego, który zawsze podkreślał wielką miłość do ojczyzny i apelował o pielęgnowane naszych tradycji. Tak było m.in. w 1979 roku na krakowskich Błoniach, tuż przed jego powrotem do Rzymu: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.

Celebrans stwierdził też, że te słowa Jana Pawła II doskonale wpisują się w testament dziedzictwa narodowego, które właśnie obchodzimy w Stanach Zjednoczonych. Zachęcał również, żebyśmy podobnie jak nasi przodkowie żyjący na emigracji starali się kultywować narodowe tradycje i kulturę oraz podtrzymywać to, co nam przekazali.

„Tutaj budujemy nasze małe ojczyzny w środowisku Kościoła, przez pracę polskich szkół, przez kultywowane tradycji polskiego folkloru, pieśni i tańca, przez zaangażowane kapłanów i grup parafialnych w organizację polonijnych wydarzeń, czy też zaangażowanie placówek dyplomatycznych” – wyliczał biskup.

Zachęcał też do przekazywania tych wartości kolejnym pokoleniom. Swoje kazanie zakończył cytatem z konkursowego wypracowania uczennicy jednej z polonijnych szkół. Jej słowa wskazywały postawę, jaką ta dziewczynka ma do naszej ojczyzny i jednocześnie służyły za przykład dla innych: „Kocham cię, Polsko, za twoją wytrwałość, za orła białego, za flagę biało-czerwoną i za Mazurka Dąbrowskiego”.

Podczas Mszy Dziedzictwa Polskiego konkatedra św. Józefa była wypełniona po brzegi / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI

Na zakończenie mszy św. ks. Grzegorz Stasiak, koordynator Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów, przypomniał wydarzenia, które miały miejsce 16 października 1978 roku na placu św. Piotra w Rzymie, kiedy to zgromadzony tam tłum usłyszał znamienne słowa „Habemus papam”, po których cały świat dowiedział się o tym, że papieżem został krakowski kardynał Karol Wojtyła.

„Ta uroczysta Msza Dziedzictwa Polskiego jest wspaniałą okazją, żeby podziękować Bogu za ten czas i za czas pontyfikatu św. Jana Pawła II” – podkreślił ks. Grzegorz Stasiak. Wyraził także wdzięczność bp. Józefowi Dąbrowskiemu oraz towarzyszącym mu biskupom za celebrowanie okolicznościowego nabożeństwa. Dziecięca delegacja przekazała na ręce ordynariusza brooklińskiego bp. Roberta Brennana ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej oraz wręczyła wszystkim biskupom biało-czerwone kwiaty.

Ordynariusz brooklyński bp Robert Brennan otrzymał ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Koordynator Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów podziękowania skierował również do wszystkich księży i diakonów uczestniczących w Mszy Dziedzictwa Polskiego, a także do wiernych i przedstawicieli polonijnych organizacji i instytucji.

Wśród nich byli m.in. członkowie Fundacji Jana Pawła II, Rycerze Grobu Pańskiego, zarząd Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie polonijnych szkół, a także przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Centrum Polsko-Słowiańskiego, Komitetu Głównego Parady Pułaskiego oraz Kongresu Polonii Amerykańskiej (Wydział na południowy Nowy Jork) oraz Służba Kościelna parafii św. Stanisława Kostki z Greenpointu.

Poczty sztandarowe wystawili m.in.: myśliwi z koła łowieckiego Saint Hubert Hunting and Fishing Club na Maspeth, strażacy z parafii św. Franciszki de Chantal na Brooklynie, Liga Morska z Ozone Park, parafia św. Macieja z Ridgewood oraz Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza z Brooklynu, a także polskie szkoły dokształcające.

Ordynariusz brooklyński bp Robert Brennan był pod wielkim wrażeniem Mszy Dziedzictwa Polskiego / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

WRAŻENIA I EMOCJE

Mszę Dziedzictwa Polskiego niesamowicie odebrał jej główny celebrans bp Józef Dąbrowski, który dotąd nie miał zbyt dużego kontaktu z Polonią, ponieważ diecezja Charlottetown, której przewodzi, jest typowo kanadyjska, a z etnicznych społeczności dominują w niej Włosi i Latynosi.

„Dla mnie było to bardzo głębokie przeżycie. Spotkałem się tutaj nie tylko z bardzo dużą Polonią, ale także z rodakami z moich rodzinnych stron – podkreślił kapłan w rozmowie z „Nowym Dziennikiem”. – W Kanadzie czegoś takiego i na tak dużą skalę niestety nie ma. Są oczywiście większe skupiska polonijne, jak np. Mississauga, Toronto czy Londyn, gdzie są organizowane polskie msze, ale nie można ich porównywać z tym, czego tutaj doświadczyłem. To było modlitewne krzewienie kultury i języka oraz ubogacanie naszej religii przede wszystkim poprzez ducha polskości” – stwierdził bp Dąbrowski.

Po zakończeniu Mszy Dziedzictwa Polskiego jej uczestnicy chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia z bp. Józefem Dąbrowskim / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Pod wielkim wrażeniem był także bp Robert Brennan, który zwrócił szczególną uwagę na poczty sztandarowe.

„Przede wszystkim chciałbym podziękować młodzieży ze sztandarami. Staliście i wytrzymaliście przez całą mszę św. Jesteście niesamowici” – podkreślił pod koniec nabożeństwa ordynariusz brookliński. Według niego poczty sztandarowe i wytrwałość młodzieży przy nich stojącej była dowodem dobrych i ważnych wartości, które wbudowują się w duchową strukturę Kościoła, a także w dziedzictwo wiary.

Radości z przebiegu tegorocznej Mszy Dziedzictwa Polskiego i licznego udziału Polonii nie krył bp Witold Mroziewski.

„Jestem pod wielkim wrażeniem tego dzisiejszego modlitewnego wydarzenia w konkatedrze św. Józefa, gdyż z perspektywy prezbiterium zaimponowała nam obecność wiernych w wyjątkowym stopniu. To była chyba najbardziej liczebna Msza Święta Dziedzictwa Polskiego, odkąd pamiętam uczestnicząc w niej od wielu lat” – podkreślił kapłan.

Dodał, że ten widok i bardzo aktywny udział Polonii w nabożeństwie, w śpiewie i modlitwach, daje nadzieję na przyszłość.

Zwrócił też uwagę, że na pewno na tę liczebność wpływ miała 45. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Zachęcił również do kształtowania w młodym pokoleniu odpowiednich postaw i pobudzania miłości do Ojca Świętego.

„Dzień dzisiejszy był przykładem kultywowania pamięci o naszym współczesnym świętym z uczestnictwem dzieci, młodzieży, dorosłych oraz organizacji polonijnych” – stwierdził bp Mroziewski.

W Mszy Dziedzictwa Polskiego uczestniczyli nauczyciele i młodzież szkolna ze sztandarami / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Podobne artykuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

CO GDZIE KIEDY

09.12.2023 @ 08:00